WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

За наслідками попереднього планування аудиторська фірма повинна вирішити, чи згідна вона мати справу з даним підприємством чи ні. На прийняття такого рішення впливають такі фактори:

 • аудиторська фірма повинна впевнитись в принциповій можливості проведення аудиту;

 • оцінити такі фактори, як репутацію клієнта, платоспроможність, наявність в минулому судових процесів;

 • оцінити наявність відповідної кількості людей для проведення аудиту;

 • оцінити наявність відповідних умов для роботи аудитора.

Якщо аудиторська фірма вважає можливим проведення аудиту, то вона заключає з клієнтом договір та формує групу аудиторів.

Договір на проведення аудиту є основним документом, що засвідчує факт досягнення домовленості між клієнтом та аудиторською фірмою про проведення аудиторської перевірки, а також є документальним засвідченням того, що сторони прийшли до згоди з усіх моментів, зазначених в ньому.

Зміст, структура та порядок складання договорів на проведення аудиторських перевірок регламентується ННА №4 [10] та нормами цивільного права.

Структура договору може бути різною, проте його форма повинна в цілому відповідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів. [Додаток 1]

Договір документально засвідчує, що сторони прийшли до угоди з усіх моментів, обумовлених у ньому. Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе обов'язків, умов їх виконання та прийнятого рівня відповідальності, необхідно максимально ясно обумовити у договорі всі суттєві аспекти взаємовідносин, які виникають у зв'язку з його укладанням.

Договори можуть доповнюватись додатками – окремими документами, на які в тексті договору робляться посилання і вони є невід'ємною його частиною.

Після підписання договору на проведення аудиту, аудиторська фірма може безпосередньо приступити до складання плану майбутньої перевірки та затвердження програми її здійснення.

Завершується попередній етап аудиту складанням робочого плану аудитора, де кожний виконавець за виділеним йому керівником бригади об'єктом і строком завершення контролю встановлює проміжні інтервали часу і елементи виконуваних робіт, а також формуванням програми, де зазначаються вказані у плані види робіт та вказуються аудиторські процедури, які слід здійснити в ході окремих видів планових робіт і робочу документацію яку слід перевірити, зазначити термін виконання і виконавців.

Порядок складання робочого плану та загальні засади планування регламентуються ННА№9 "Планування аудиту" [10].

Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найважливіші напрями аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш ретельно. Планування допоможе аудитору належним чином організувати свою роботу та здійснювати нагляд та коригування роботи усіх фахівців та асистентів, які беруть участь у перевірці. Характер планування залежить від організаційної форми, розміру і виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві.[12, с.70]

Планування аудиторської перевірки проводиться у відповідності із загальними принципами проведення аудиту:

 • комплексність;

 • безперервність;

 • оптимальність.

Процес планування можна поділити на дві стадії – складання робочого плану та аудиторської програми.

В ННА №6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки" [10] зазначено, що робоча документація допомагає в плануванні та проведенні аудиту, тобто підкреслюється доцільність і необхідність документального оформлення планування аудиту. Тому аудитору необхідно розробити і документально оформити загальний робочий план аудиту, визначити в ньому суттєвість помилок, а потім здійснити аудит.

Під час розробки загального плану аудитор проводить аналіз наступних питань:

 • розуміння аудитором бізнесу клієнта;

 • розуміння обліку і СВК;

 • визначення ризиків і суттєвості;

 • види, час і повнота процедур;

 • контроль.

Загальний план аудиту розробляється на стільки детально, щоб аудитор мав можливість користуючись ним підготувати програму аудиту [Додаток 2]. В свою чергу програма аудиту її зміст та розмір залежить від розміру, виду і специфіки підприємства, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики та техніки, яку використовує аудитор під час перевірки.

В програмі аудиту види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їх роботу. В аудиторську програму включається також перелік об'єктів аудиту по його напрямках, а також час, який необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або на кожну аудиторську процедуру.

Також в ній оцінюється розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик не виявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, координує роботу усіх помічників та відзначає присутність в роботі інших виконавців аудиту.

По кожному розділу аудиторської програми формуються висновки і записи аудитора, які фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, що використовується аудитором в процесі підготовки і обґрунтування аудиторського звіту керівництву клієнта.

Отже, плануванням закінчується підготовчий етап, тобто після формування робочого плану та програми проведення аудиторської перевірки, аудитор може приступити безпосередньо до проведення перевірки.

Основний етап аудиторської перевірки або його ще називають дослідним, полягає у здійсненні різних аудиторських процедур безпосередньо на підприємстві з метою отримання аудиторських доказів.

Основний етап або дослідну стадію аудиторської перевірки можна поділити на два етапи – перед дослідний і дослідний.

Переддослідний етап включає низку процедур організаційного характеру, спрямованих на створення необхідних умов для якісного проведення аудиту в установлені строки.

Дослідний етап – це виконання контрольно-аудиторських процедур із перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства.

Переддослідна стадія є складовою частиною контрольно-аудиторського процесу, що виконується на підприємстві, де провадять аудит.

Першочерговими діями на об'єкті контролю є пред'явлення бригадою контролерів керівнику підприємства повноважень, які посвідчують особистість членів бригади та право їх на проведення аудиту. Керівник підприємства, ознайомившись із пред'явленими документами, представляє членів бригади керівникам тих підрозділів, з якими вони спілкуватимуться під час проведення аудиту. Одночасно для контролерів виділяють окреме приміщення і створюють необхідні умови для роботи.

Бригада аудиторів, здійснюючи принцип раптовості, відразу ж провадить контрольно-аудиторські процедури щодо ревізії каси, вибіркової інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та ін., оформляючи результати контролю проміжними актами, які потім включають до акта комплексного аудиту діяльності підприємства. Разом з тим встановлюють ділові контакти із штатом, висвітлюють цілі і завдання аудиту. Такі контакти дають можливість працівникам брати участь в аудиті, виявленні недоліків та опрацюванні пропозицій щодо усунення їх.

У разі потреби бригада встановлює контакти з місцевими податковими органами, установами банків, статистичних органів, які можуть мати претензії до діяльності підконтрольного підприємства, що підлягає перевірці внутрішнім аудитом.

Обстеження підконтрольного об'єкта полягає у вивченні структури підприємства бригадою безпосередньо в його підрозділах, місць зберігання коштів і товарно-матеріальних цінностей, забезпечення збереження їх, пристосованості приміщень до розміщення цінностей, а також здійснення виробничої діяльності. Одночасно вивчають організаційно-розпорядчі документи, видані за підконтрольний період, розподіл обов'язків між керівництвом підприємства і функціональними службами управління. При цьому перевіряють виконання рішень по результатах попереднього аудиту, оперативному контролю діяльності підприємства, а також усуненню недоліків, виявлених іншими контрольними органами.

Виходячи із результатів проведених контрольних дій, бригада здійснює:

 • коригування програми аудиту – конкретизує об'єкти суцільного і вибіркового контролю, періоди перевірки та ін.,

 • уточнює план аудиту – перерозподіляє аудиторів для виконання контрольно-аудиторських процедур, змінює тривалість перевірки об'єктів, знову розраховує параметри сітьового графіка;

 • календаризує робочий план аудитора, уточнює індивідуальні плани з кожним аудитором.[3, с.197]


 
 

Цікаве

Загрузка...