WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Аудит є моральним стимулом для чесної роботи службовців фірми. Розуміння того, що всі записи і звіти будуть проаналізовані незаінтересованими особами, змушує службовців акуратно і чітко вести облік і складати звітність про господарську діяльність підприємств і підприємців.

Провадять аудит здебільшого після завершення звітного періоду і відображення діяльності підприємця у бухгалтерському обліку і звітності.

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансово-господарського контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку балансу і звітності, а також аудиторських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

Поширена думка про те, що аудит необхідний лише для великих підприємств із складною структурою або компаній, в яких акціонери потребують захисту своїх інтересів. Проте дуже часто проведення аудиторської перевірки має переваги навіть у тих випадках, коли з погляду закону вона є обов'язкова.

Відомо, що власник неохоче сприймає контроль його фінансово-господарської діяльності, але в проведенні аудиту він заінтересований, оскільки це забезпечує можливості для правильного розподілу прибутків між державою і підприємством у формі податків, що підлягають сплаті у бюджет, обґрунтований розподіл прибутку за акціями і позиками у вигляді дивідендів та інших форм між членами колективу підприємства, інвесторами тощо, залучення капіталу нового партнера у діяльність підприємства і забезпечення його частки прибутку, зміни умов партнерства та відображення їх у бухгалтерському обліку (вартість основних засобів, переоцінка їх). Аудиторської перевірки потребує і вирішення спорів, які розглядаються в арбітражних і народних судах, між підприємствами, банками, податковими органами та іншими суб'єктами права.

Отже, в сучасних умовах розвитку ринкових відносин функцією незалежного аудиторського контролю є сприяння встановленню економічних зв'язків між виробничими підприємствами і торгівлею, розвитку маркетингу.

Однак, крім проведення аудиту та практичного виконання аудиторської перевірки, надаються також аудиторські послуги.

Національний норматив аудиту № 1 "Вимоги національних нормативів аудиту" [10, с. 7-11] визначає такі види аудиторських послуг:

  • оглядові (експрес) перевірки;

  • операційні перевірки;

  • трансформація систем обліку та звітності з урахуванням вимог інших правил (компіляція).

Оглядові (експрес) перевірки фінансової звітності виконуються аудитором з метою встановлення негативних фактів фінансової звітності, з наданням клієнтові аудиторського звіту.

Операційна перевірка проводиться з метою перевірки окремих питань, про що є домовленість з клієнтом. Аудитор надає клієнтові звіт, який має обмежене коло користувачів.

Компіляція здійснюється аудитором з метою трансформації обліку клієнта за іншими, ніж в Україні, стандартами обліку. Основна мета такої послуги, на відміну від аудиту, полягає у збереженні класифікації і підсумку фінансової інформації. При цьому аудиторські докази стосовно цієї інформації не вимагаються.

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Аудиторська форма контролю передусім поширюється на міжгалузеві концерни, асоціації, об'єднання, акціонерні, орендні, спільні, а також інші підприємства, які не входять до підпорядкування міністерств і відомств, комерційні банки, кооперативи і громадські організації.

Отже, аудит фінансово-господарської діяльності та надання інших аудиторських послуг у сфері виробництва, обігу і споживання суспільне необхідного продукту в умовах ринку сприяє задоволенню попиту покупців активним впливом на збільшення випуску конкурентоспроможних товарів на ринку, зростанню прибутку підприємств і через систему податків збільшенню відрахувань до державного бюджету.

Розділ 2. Характеристика основних етапів аудиту

Аудиторський процес – це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур.

Аудиторський процес характеризується:

  • змінами по суті в розвитку аудиторської перевірки;

  • сукупністю і послідовність застосовуваних методів і процедур;

  • результативністю процесу.

Усякий динамічний процес, пов'язаний із використанням засобів і предметів праці, а також самої праці, складається з організаційної, технологічної та завершальної стадій.

Щодо будь-якої аудиторської перевірки, як контрольно-аудиторського процесу, то основними її етапами є:

Рис.1. Складові контрольно-аудиторського процесу. [5, с.68]

Підготовчий етап включає в себе знайомство аудитора із клієнтом, укладання договору на проведення аудиту та складання плану і програми майбутньої перевірки.

Основний етап включає всі види робіт, що здійснюються аудитором на місці, і що безпосередньо пов'язані із самою перевіркою. Тобто цей етап включає першочергові дії на об'єкті аудиту, його обстеження, коригування програми аудиту, а також сукупність виконуваних аудитором контрольно-аудиторських процедур в ході аудиту, спілкування із робітниками підприємства, збір аудиторських доказів тощо.

Заключний етап – це етап, на якому здійснюється узагальнення результатів аудиту та формування аудиторського висновку. Тобто цей етап включає групування виявлених порушень та недоліків в ході здійсненої перевірки, надання рекомендацій щодо їх усунення та контроль за виконанням прийнятих рішень.

Отже, розділивши аудиторський процес на окремі складові (етапи) здійснимо їх детальнішу характеристику.

Підготовчий етап або іншими словами його в літературі називають просто планування аудиторської перевірки, перш за все починають із знайомством з майбутнім об'єктом перевірки (клієнтом), який відповідно іменується попереднім плануванням.

Хоча тут виникає певна специфіка при проведенні обов'язкового аудиту. Так як при даному виді аудиторського контролю підготовчий етап починається із вибору об'єкта аудиту відповідно до встановленої першочерговості об'єкта перевірки, тобто підприємства, яке в плані проведення аудиту за тривалістю міжревізійного періоду повинно підлягати комплексному аудиту або контрольній перевірці, окремі показники його діяльності (невиконання державного замовлення, нерентабельна робота, незабезпечення збереження цінностей та ін.) зумовлюють потребу у невідкладних контрольних діях. Також специфікою є те, що відсутнє поняття договору на проведення аудиту, а просто видається організаційно-розпорядчий документ – наказ, розпорядження керівника організації на проведення перевірки.

Що ж стосується необов'язкового аудиту (надалі мова буде вестись саме про даний вид аудиту), то його підготовчий етап починається, як уже зазначалось, із знайомства аудитора з клієнтом.

На даному етапі відбувається знайомство аудиторської фірми з її потенційним клієнтом і здійснюється обмін інформацією, яка б дозволила ( в першу чергу аудиторській фірмі) прийняти рішення про можливість і доцільність подальшої співпраці [5, c.70]

Далі аудитор повинен вивчити різну інформацію про діяльність клієнта (регламентується ННА №10 "Знання бізнесу клієнта" [10]), а саме особливості фінансово-господарської діяльності, організаційну структуру виробництва та управління, технологічні особливості виробничого процесу, основні показники фінансової діяльності, особливості системи внутрішнього контролю тощо.

Після перших контактів з потенційним клієнтом аудиторська фірма може направитись на підприємство для спеціального обстеження.

На даному етапі з керівництвом підприємства повинні бути узгодженні основні організаційні питання, пов'язані з майбутньою аудиторською перевіркою.


 
 

Цікаве

Загрузка...