WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Зміст.

Вступ................................................................................................................

Розділ 1. Необхідність проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг в сучасних умовах.......................................................

Розділ 2. Характеристика основних етапів аудиту........................................

Розділ 3. Порядок надання аудиторських послуг.........................................

Висновки...........................................................................................................

Аудиторський висновок..................................................................................

Додатки..............................................................................................................

Список використаної літератури.....................................................................

4

6

11

25

31

33

40

44

Вступ.

Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, які регулюють взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності.

Власники, колективні власники-акціонери, пайовики, а також кредитори не мають можливості самостійно переконатися в тому, що всі багаточисельні операції підприємства, часто доволі складні, законні і правильно відображені в звітності, так як за звичай не мають доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду і тому потребують аудиторських послуг.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідне державі для прийняття рішень в області економіки та накладення податків.

Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам та слідчим для підтвердження достовірності фінансової звітності, що їх цікавить.

Все це привело до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання таких послуг.

В зв'язку з цим в Україні за останні роки проведена робота по становленню інституту аудиторства. Прийнятий Закон "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, № 3125-ХII та ряд нормативних актів, які визначають правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямовані на створення системи незалежного фінансового контролю.

Аудит визначається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Потреба в аудиторських послугах виникла через такі обставини:

1) ймовірність необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадку конфлікту між нею і користувачами цієї інформації;

2) залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути значними) від точності інформації;

3) необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;

4) відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.

Будь-яка аудиторська перевірка - чи це повна перевірка достовірності фінансово-господарської діяльності чи це перевірки окремих ділянок обліку - являє собою контрольно-аудиторський процес, який хоч і має складну структуру та певні особливості, але його можна поділити на три основні етапи:

  • підготовчий;

  • основний;

  • заключний.

Метою даної роботи є показати порядок проведення аудиторської перевірки установчих документів та системи внутрішнього контролю як контрольно-аудиторського процесу та надання інших аудиторських послуг , а також охарактеризувати кожний етап аудиту.

Відповідно до цього основним завданнями даної роботи є:

  • розкрити суть поняття аудиту і аудиторських послуг та необхідність їх проведення в сучасних умовах;

  • охарактеризувати суть поняття аудиторського процесу та його структуру;

  • дати детальну характеристику окремих складових внутрішнього контрольно-аудиторського процесу.

Розділ 1. Необхідність проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг в сучасних умовах.

Фінансово-господарський контроль діяльності підприємств при ринкових відносинах і різних формах власності наповнюється іншим змістом. Виникла нова форма фінансово-господарського контролю - аудиторський контроль. Це незалежний контроль, який здійснюють аудиторські організації (фірми) за договорами з підприємствами і підприємцями. Виконують його аудитори (від лат. auditor – слухач учень, якого призначив вчитель для вислуховування уроків інших учнів, перевіряючий) [6. c.2]

Державна податкова адміністрація та її органи на місцях мають право вимагати від підприємств і підприємців при поданні річних звітів про фінансово-господарську діяльність представляти висновки (акти) про перевірку аудиторами (аудиторськими організаціями) достовірності бухгалтерського обліку і звітності. Аудиторські висновки відповідно до законодавства України мають право вимагати від підприємств і підприємців установи Національного банку України при наданні кредитів, використанні державного фінансування в їх діяльності. Цим же правом користуються комерційні банки, органи державної статистики з питань їх компетенції.

Аудит у сучасному розумінні існує багато років. Зародився він тоді, коли вперше виникло розмежування інтересів між особами, які безпосередньо займаються управлінням підприємством (менеджерами) і вкладниками коштів у його діяльність (власниками). Разом з тим почали зароджуватися акціонерні товариства, і аудитор зайняв центральне місце громадського контролера зовнішньої звітності правління компанії, обстоюючи інтереси сторін (передусім акціонерів), заінтересованих у об'єктивних бухгалтерських показниках. Таким чином формується в основному зміст сучасного аудиту, який набув широкого застосування у країнах із розвиненою ринковою економікою

Аудит у країнах із розвиненою ринковою економікою пройшов у своєму розвитку певний еволюційний шлях.

Спочатку аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів, потім він стає системно-орієнтованим на активізацію економічної діяльності. При цьому з метою запобігання помилкам основні зусилля було спрямовано на підвищення ефективності системи управління підприємством і передусім системи його внутрішнього контролю, що позитивно вплинуло на точність обліку і достовірність звітних даних. Таким чином, системний підхід зумовив нові якості аудиту, його консультативну діяльність.

За умови системного підходу здійснюється формалізація аудиторських процедур, що дає змогу оптимізувати проведення перевірок, починаючи з підготовчої стадії і закінчуючи складанням аудиторського висновку.

Третій етап розвитку аудиту — це його орієнтація на запобігання можливому ризику під час проведення перевірок або консультацій, уникнення ризику. Особливе значення ризику аудитора пояснюється не лише можливістю втрати репутації аудитором або аудиторською фірмою і втрати клієнта, а й великими штрафами, коли через непорядність і неправильний висновок аудитора замовнику-клієнту завдано матеріального збитку.

Заявляючи про помилки та інші виявлені порушення, аудитор повинен додержуватись конфіденційності, оскільки порушення її може завдати збитків замовнику. Аудитор може частину роботи не виконувати, якщо він довіряє системі внутрішнього контролю, що діє на підприємстві. Наприклад, він може використати дані інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей проведених ревізорами підприємства-замовника, якщо упевнений, що перевірки проведені правильно. Крім того, аудитор виявляє довіру висновкам інших аудиторів, які перевіряли організації і дочірні філії компанії, при аудиті зведеного (консолідованого) фінансового звіту материнського підприємства.

Аудиторська перевірка провадиться з використанням аудиторських стандартів (норм аудиту), розроблених практикою у країнах із розвиненою вільною економікою. Аудиторські стандарти — це основні принципи виконання аудиторських процедур. Вони мають виконуватися незалежно від умов, в яких проводиться аудит. До аудиторських стандартів включають пояснення і норми аудиту, що є керівництвом до виконання аудиторських процедур, застосування їх до окремих об'єктів перевірки, підготовки аудиторських звітів [10. c.63]

В аудиторській практиці виділилися два основних напрями діяльності обов'язковий та необов'язковий аудит. Під терміном "необов'язковий аудит" розуміють аудит, який здійснюється за замовленням заінтересованої сторони (партнерів по компанії), приватне, за домовленістю, незалежно від того, чи передбачена така перевірка законом. Обов'язковий аудит є необхідною мірою захисту інтересів засновників (акціонерів, учасників капіталу) і держави від навмисного викривлення у звітності показників підприємницької діяльності Кожна компанія з обмеженою відповідальністю за законом зобов'язана щороку запрошувати кваліфікованого аудитора для перевірки своїх бухгалтерських рахунків. Характер і масштаби необов'язкового аудиту залежать в основному від заінтересованості клієнта. Масштаби обов'язкового аудиту чітко визначені і змінювати їх ні директори, ні акціонери, ні навіть самі аудитори компанії-клієнта не мають права.


 
 

Цікаве

Загрузка...