WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

При бажанні, платник податку на додану вартість може відправляти, податкову декларацію до податкового органу поштою (цінним листом), але не пізніше ніж за 10 днів строку подання декларації, при цьому дату відправлення визначають за поштовим штемпелем.

У разі коли за результатами звітного періоду податковий кредит на який має право платник більший за податкове зобов'язання, то така різниця підлягає відшкодуванню платнику з Державного бюджету протягом місяця, наступного за звітнім, періодом.

Підставою для отримання відшкодування є дані податкової декларації за звітній період. За бажанням платника сума бюджетного відшкодування (зобов'язання) може бути повністю або частково зараховано в рахунок наступних платежів з цього податку. Таке рішення податкоплатника відображається в податковій декларації.

Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних коштів з бюджетного рахунка на рахунок, платника податку в установі банку, що його обслуговує, або шляхом видачі казначейського чека, який приймається до негайної оплати будь - якими банківськими установами.

Суми, що невідшкодовані протягом місяця вважаються бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується відсотки на рівні 120 % від облікової ставки національного банку. В цьому, податкоплатник та держава покладені, в одинакові умови.

Камеральна перевірка проводиться податковим інспектором без виходу на підприємство у момент одержання декларації та інших звітних документів.

Документальна ж передбачає виїзд податкового інспектора на підприємство і проведення перевірки на місці.

3. Контроль фіскальних органів за справлянням ПДВ і відповідальність платників.

Платники податку на додану вартість та їх службові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до чинного законодавства України. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати ПДВ здійснюється податковими інспекціями згідно із Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Існують два етапи перевірок декларацій по податку на додану вартість: камеральна, та документальна. Камеральна перевірка (без виходу на підприємство) проводиться податковим інспектором у момент одержання декларації з використанням бухгалтерської звітності про фінансово-господарську діяльність підприємств. Зокрема, перевіряється взаємо погодженість різних форм, звітності (відповідність сум ПДВ, відображених у формі №2, яка є додатком до балансу, та відображених у деклараціях за звітний рік). При цьому слід звернути увагу на те, що форма №2 бухгалтерської звітності ведеться наростаючим підсумком з початку року, а декларації по ПДВ складаються щомісячно (щоквартально). Надалі перевіряється відповідність декларації по додатку на додану вартість за звітний період, останній декларації за попередній звітний період, зокрема по сумах перевищення ПДВ, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам, (підрядникам), над сумою ПДВ, одержаного від покупців за попередній період, яка буде враховуватись у звітному періоді. Таке ж порівняння проводиться по розрахунках сум кредитування ПДВ по підприємствах із сезонним характером виробництва. Останній етап перевірка правильності арифметичних підрахунків у поданій декларації. Якщо в результаті камеральної перевірки помилок в обчисленні ПДВ не встановлено, перевірена декларація передається інспектору з обліку для відображення в особовому рахунку платника. Якщо буде виявлено, що платежі ПДВ підлягають сплаті в більшій сумі, ніж указано в декларації, сплата донарахованих сум проводиться у 6 - денний строк з дня надіслання податковим органом повідомлення про доплату. При зменшенні обчислених до сплати сум податку сума різниці зараховується платнику до чергових платежів або повертається йому на підставі письмової заяви.

Документальні перевірки декларацій по податку на додану вартість проводяться податковим інспектором з виходом на підприємство у строки, встановлені, керівниками податкових органів, але не рідше одного разу на два роки, а по платниках податку, які сплачують декадні платежі не менше одного разу на рік.

При документальній перевірці податкові інспектори використовують банківські та розрахункові (вивантажувальні) документи, а також дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, зокрема відомість №16 "Реалізація", журнали-ордери № 2, З, 6, 8 та головну книгу.

Потім визначають обґрунтованість застосування встановлених пільг по податку на додану вартість на окремі товари, роботи, послуги, а також своєчасність перерахування податку до бюджету згідно з установленими строками.

В установах банків податкові інспекції перевіряють своєчасність виконання доручень підприємств щодо перерахування з їх рахунків платежів у бюджет, а також виконання вимог щодо складання підприємствами розрахункових, платіжних документів, у яких в обов'язковому порядку повинен указуватись окремим рядком ПДВ.

Якщо за результатами документальної перевірки встановлені порушення в обчисленні податку на додану вартість, складається акт у двох примірниках. Акт підписується податковим інспектором, керівником підприємства та головним бухгалтером підприємства-платника. Один із примірників акта залишається на підприємстві, другий наступного дня після його підписання передається начальнику податкової інспекції для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій. Податкові органи мають право накладати такі санкції:

а) У разі приховування (заниження) оподатковуваного обороту з платників податку в доход бюджету стягується сума податку, вирахуваного із заниженого прибутку, штраф у двократному розмірі нарахованої суми податку, а при повторному порушенні протягом року штраф у п'ятикратному розмірі суми податку, обчислені із заниженого обороту і штраф вносяться до бюджету за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні платника, в 10-денний строк від дня складання акта про виявлення порушень:

б) на службових осіб винних у приховуванні (заниженні) оподатковуваного обороту, а також відсутності бухгалтерського обліку та веденні його з порушенням установленого порядку, несвоєчасному поданні чи поданні за невстановленою формою декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку до бюджету, податковими інспекціями накладається адміністративний штраф у розмірі від п'яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати, а за ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;

в) платники податку за неподання, несвоєчасне подання податковим органам декларацій, розрахунків та інших документів, необхідних для нарахування і сплати ПДВ, а також за неподання або несвоєчасне подання установами банків платіжних доручень на перерахування ПДВ, сплачують до бюджету 10% належних сум податку;

г) своєчасно не сплачені суми податку стягуються за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 % із суми недоїмки за кожний день прострочення (включаючи день сплати).

У випадках незгоди з фактами, які викладені в акті, керівники та інші посадові особи підприємства подають письмові пояснення мотивів незгоди. Рішення даного податкового органу можуть бути оскаржені в місячний строк у вищестоящому податковому органі. У разі незгоди з рішенням, прийнятим цим податковим органом, воно моє бути оскаржено в судовому порядку. У випадках установлення фактів порушення законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність, усі матеріали передаються правоохоронним органам.

Надалі акт передається інспектору з обліку з метою відображення сум в особовому рахунку платника.

4. Вдосконалення податкового обліку та декларування ПДВ в Україні.

Податковий облік - це науково обґрунтована система спостереження, відображення, узагальнення та контролю за змінами, які мають місце в податковому процесі. Предметом податкового обліку є податковий процес. Він здійснюється за допомогою декількох методів:

  • .Відображення усіх господарських операцій в первинних документах і реєстрах податкового обліку та їхня оцінка:

  • Подвійний запис операцій і система рахунків;

  • Проведення періодичної та річної інвентаризації коштів на рахунках і в розрахунках податкових зобов'язань;

  • Узагальнення інформації у балансі.

Податковий облік в органах ДПСУ є основним засобом формування інформаційних потоків , що забезпечує повне і точне відображення виконання Державного бюджету України, а також контролює надходження і використання фінансових ресурсів відповідно до функціональної, відомчої та економічної податкової класифікації.

Податковий облік ПДВ є братом бухгалтерського обліку ПДВ. Звідси Податковий облік ПДВ це контроль фіскальних органів за відображенням усіх господарських операцій по ПДВ в первинних документах і облік реєстрації платників ПДВ в податкових органах та їх оцінка і аналіз. Ведення податкового обліку ПДВ здійснюється податковими органами на основі фінансової звітності із оподатковуваного обороту підприємств, їхньої діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...