WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

б) забезпечення органів державної служби інформацією з Реєстру для здійснення контролю за справлянням податку на додану вартість;

в) організації суцільного та вибіркового аналізу;

г) надання відомостей, що містяться в Реєстрі, іншим державним органам відповідно до законодавства України.

Створення та ведення Реєстру здійснюється центральним податковим органом України.

Використання даних реєстру органами, які мають на те право, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

До реєстру заносяться, юридичні та фізичні особи, які відповідно до чинного законодавства повинні зареєструватися як платник податку на додану вартість. Для реєстрації діючої особи, як платника податку на додану вартість, потрібно, щоб вона була взята на облік в органах державної податкової служби за її місцезнаходженням або місцем проживання.

Для новостворених суб'єктів підприємницької діяльності подання заяви для реєстрації як платника податку на додану вартість здійснюється одночасно з поданням заяви про взяття його на податковий облік.

При реєстрації платника податку на додану вартість обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних, про платників податку - юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб - платників податків (засновники, місцезнаходження, види діяльності, підпорядкованість, форми власності, організаційно - правова форма).

Платники податків, які не підлягають під визначення платників податку на додану вартість у зв'язку з обсягами, оподатковуваних операцій меншими, ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом будь - якого періоду за останні дванадцять календарних місяців, мають право бути зареєстрованими як платники податку на додану вартість за власним бажанням.

Особи зареєстровані як платники податку на додану вартість, в тому числі такі, які зареєстровані за власним бажанням або як новостворені особи, зареєстровані, до 01.10.98 року (набрання чинності Указом Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні"), можуть бути зняті з реєстрації не раніше ніж двадцять чотири календарних місяці після такої реєстрації, якщо такі платники податків на додану вартість за останні дванадцять поточних календарних місяців мали оподатковувані обсяги, продажу товарів (робіт, послуг), менші ніж 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. [7, с.86]

Узагальнюючи вище сказане потрібно наголосити на тому, що фіскальна та регулююча функції податку діють взаємопов'язано, їх не можна протиставляти. Однак потрібно пам'ятати про те, що при запровадженні податку на додану вартість його першоосновою було саме фіскальне призначення. Тому використання зазначеного податку як фіскального регулятора - дуже складна і тонка річ.

В практиці податок на додану вартість нескладний в обчисленні, забезпечує сталі надходження, оскільки додана вартість - досить стабільний показник, має широку базу оподаткування. Надходження податку доволі рівномірно розподілені по території що спрощує проблему взаємовідносин між бюджетами. Запровадження даного податку в Україні в загальному виправдане.

Згідно ст. 10, Закону України "Про податок на додану вартість" платники податку несуть відповідальність за достовірність і. своєчасність обчислення та внесення податку до бюджету відповідно до законодавства України.

Донараховані за результатами перевірок, суми податків, інших платежів та фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування підлягають перерахуванню у добровільному порядку до Державного бюджету підприємствами, установами та організаціями та громадянами (фізичними особами) у десятиденний строк з дня . прийняття органом державної податкової служби відповідного рішення. Виділяються такі фінансові санкції:

1. Штрафи.

2. Пеня.

Пеня нараховується на повні гривні суми простроченого платежу. При цьому суми пені, нараховані на прострочені платежі усіх платників податків, округлюються до однієї гривні (менше 50 копійок - відкидаються, а більше 50 - округлюється до 1 гри.).

Крім фінансової відповідальності по податку на додану вартість виникає ще й кримінальна відповідальність у випадках коли донарахована сума сягає більше 100 неоподатковуваних мінімумів справа передається в податкову міліцію. Податкова міліція в свою чергу проводить податкове розслідування, і саме за його результатами вирішує чи передавати: справу до суду.

Рішення про застосування фінансових санкцій складається в двох примірниках. Перший примірник надсилається підприємству, на якому було проведено перевірку. Другий примірник, подається через керівника відділу начальнику управління, а потім у відділ обліку та звітності для запису в карточці особового рахунка платника.

При цьому важливим показником, є кількість прийнятих рішень про скасування фінансових санкцій. По юридичним особам відміна фінансових санкцій спостерігається лише в 1999 році і то тільки в одному випадку на суму 8.4 тис. грн., по фізичним - така практика спостерігалася і в 1998 році, хоча в 1999 році відбулося як збільшення кількості рішень про відміну фінансових санкцій так і сум, які підлягають поверненню у разі сплати. [5, с.66]

З вище наведених, даних можна зробити висновок, що результати роботи Державної податкової служби за період 1998 - 1999 роки по надходженню фінансових санкцій по податку на додану вартість є позитивним, а саме збільшення кількості платників зумовило збільшення, кількості проведених перевірок, що в свою чергу привело до збільшення додатково, нарахованих сум.

Порядок податкового обліку податку на додану вартість розроблено відповідно до вимог пункту 10.3 статті 10 "Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням " Закону України від 3 квітня 1997 року № 168 " Про податок на додану вартість " із змінами та доповненнями.

Правилами встановлено порядок ведення державними податковими адміністраціями (інспекціями) оперативно - бухгалтерського обліку нарахувань та надходжень податку на додану вартість, в тому числі, відшкодування податку на додану вартість, обліку заліків та повернення переплат, нарахування пені та іншого.

Підставою для ведення обліку податку на додану вартість є:

1.. Податкова декларація, яку платник подає до податкового органу за місцем: свого знаходження у терміни передбачені Законодавством, незалежно від того, виникло в цьому періоді податкове зобов'язання, чи ні, розрахунок бюджетного відшкодування.

2. Рішення, розпорядження, результати, розрахунків по податку на додану вартість у формі розділу IV податкової декларації.

3. Виписка з бюджетних рахунків (або іншого, визначеного чинними нормативними. актами по касовому виконанні бюджету).

4. Копії платіжних доручень відділень ощадного банку України та повідомлень до форми № ПД - 4 і форми № ПД - 8 про приймання платежів готівкою.

5. Документи, що підтверджують відшкодування податку на додану вартість, документи що є підставою для перенесення термінів сплати податку (розстрочка, відстрочка, реструктуризація та інше).

6. Інші документи, визначені законодавчими та нормативними актами як такі, що підтверджують сплату по податку або є підставою для його нарахування.

Організація обліку по податку на додану вартість здійснюється з метою:

1. Для забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати до бюджету податку на додану вартість державні податкові адміністрації (інспекції) ведуть оперативно - бухгалтерський облік надходження податку.

2. Облік надходження податку на додану вартість ведеться незалежно від обсягу оподатковуваних операцій та податкового періоду:

а) по платниках - юридичних, особах-картках особових, рахунків форми № 5а;

б) по картках - фізичних особах - на картках особових рахунків форми №5а.

3. Нарахування податку на додану вартість проводиться кожного 20 числа, наступного за звітнім періодом.

.Порядок відкриття карток, особових рахунків, а саме підставою для відкриття картки особового рахунку платника є список юридичних та фізичних осіб, включених до Реєстру платників податку на додану вартість.

Списки платників податку окремо по фізичних та юридичних особах готуються спеціалістами податкової інспекції, у функціональні обов'язки яких входить формування бази даних платників податку на додану вартість, та подаються до 1 грудня року, .що передує звітному, до відділів, які займаються обліком нарахувань та надходжень податку на додану вартість від юридичних та фізичних, осіб для. відкриття карток особових, рахунків.

Списки платників податку, включених до Реєстру у звітному періоді, складаються та подаються для відкриття карток особових рахунків до 5- що числа місяця, наступного за місяцем включення цих платників до Реєстру. Податковий період в картках особових рахунків платників визначається відповідно до порядку, встановленого пунктом. 7 статті 7 Закону України " Про податок на додану вартість "' із змінами та доповненнями.


 
 

Цікаве

Загрузка...