WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

При реалізації товарів на умовах відстрочення платежу оподаткований оборот визначають виходячи з фактично отриманих сум відстрочених платежів, але не менше, ніж суми, передбачені договором, а по фінансовій оренді (лізингу) – виходячи з отриманих сум плати в розмірі амортизаційних відрахувань по орендованих основних фондах та ПДВ.

При виконанні робіт, наданні послуг міжнародним об'єднанням або міжнародним неурядовим організаціям, іноземними юридичними особами і громадянами, які не мають рахунків в установах банків України, оподатковуваним оборотом у замовників таких робіт і послуг є вартість отриманих ними робіт, послуг з урахуванням сум податків на додану вартість.

До оподатковуваного обороту вартість заставної (оборотної) тари не включають. [4, с. 96]

Прим ввезенні імпорти товарів (продукції) оподатковуваний оборот визначають, виходячи з їхньої митної вартості (включаючи витрати на придбання, страхування, фрахт тощо) з урахуванням сум митних зборів мита і акцизного збору за підакцизні товари. При визначенні митної вартості в іноземну валюту перераховують і валюту України за курсом НБУ, що діє на день подання вантажно-митної декларації до митного органу. Підставою для обчислення і сплати податку є вантажно-митна декларація.

У разі, якщо відповідно до чинного законодавства України товари чи продукція перетинають кордон України без подання вантажно-митної декларації, оподаткований оборот визначають, виходячи з їх закупівельної вартості та витрат на придбання, перерахованих у валюту України за курсом НБУ, що дії на день придбання цих товарів.

У торгових, заготівельних, оптових, постачальницько-збутових та інших підприємствах, що надають торгово-посередницькі послуги, оподаткованих оборот визначають як різницю між цінами реалізації товарів, робіт, послуг і цінами, за якими вони проводять розрахунки з постачальниками, включаючи ПДВ.

У разі, коли підприємство, що надають торгово-посередницькі послуги, в подальшому реалізують або обмінюють чи передають на територію України імпортні товари, включаючи товари, провезені на правах комісії чи лізингу, за цінами, що перепитують митну вартість, під час визначення якої іноземну валюту перераховують у валюту України за курсом НБУ на день подання вантажно-митної декларації, з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору за підакцизні товари, оподаткованим оборотом є різниця між фактичною ціною реалізації, що включає в себе ПДВ, та їхню митну вартість з урахуванням сум митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору за підакцизні товари.

Підприємствам з сезонним характером виробництва та заготівельними підприємствам та організаціям за залишками невикористаної основної сировини та нереалізованої товарів заготівлі провадиться кредитування з бюджетів сум ПДВ, сплаченої постачальникам основної сировини та товарів заготівлі:

 • податок не нараховується на реалізації таких товарів, робіт і послуг: дорогоцінних металів і каміння та інших коштовностей в НБУ для державної скарбниці;

 • послуг з утримання і навчання дітей у дошкільних та шкільних закладах; на конкурсах, в гуртках, в секціях, студіях, у яких навчаються діти віком до 18 років;

 • ритуальних послуг і товарів, які використовуються при наданні ритуальних послуг, за переліком, затвердженим Кабміном України;

 • дитячих журналів і газет, учнівський зошитів та підручників, товарів спеціального призначення для інвалідів;

 • послуг з доставки пенсій та грошової допомоги громадянам;

 • послуг міського пасажирського транспорту, крім таксі;

 • медикаментів, хіміко-фармацевтичної продукції, товарів медичного призначення і виробів медичної техніки.

  Від оподаткування ПДВ під час переміщення через митний кордон України звільняються:

 • майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями;

 • імпортні матеріальні цінності, що надходять в Україну безплатно у вигляді безповоротної допомоги, добровільних пожертвувань неприбутковим організаціям, створеним для здійснення релігійної, екологічної, оздоровчої, фізкультурно-спортивної, культурної, освітньої, наукової та благодійної діяльності, якщо вона не пов'язана безпосередньо або опосередковано зі збільшенням прибутку підприємств та їхні доходи формуються виключно з добровільних пожертвувань.

  Аналізуючи дані про питому вагу ПДВ в доходах бюджету України за 1993 – 2000 роки, використовуючи дані, можна зробити висновок, що ПДВ з успіхом виконує фіскальну функцію і його роль як загальнодержавного податку в порівнянні з іншими важко перебільшити. В процесі аналізу ми прийшли до висновку, що в період з 1993 – 1994 роки роль податку, в наповненні бюджету сягала відповідно 22,8 % та 25,9 %, а починаючи з 1995 року питома вага надходжень податку в дохідну частину бюджету зменшилась. Це зумовлено насамперед кризовими явищами в економіці держави, а саме зменшення обсягів реалізації – базою оподаткування. Хоча вже в 1997 році питома вага ПДВ склала – 39 %, цей ріст відбувся завдяки скороченню пільг щодо ПДВ, а також більш жорсткому контролю з боку держави за його справлянням до Державного бюджету, а ще тому, що з метою збалансування дохідної частини місцевих бюджетів з Державного бюджету було вилучено податок на прибуток підприємств, який в свою чергу забезпечував близько 10 % надходжень Державного бюджету.

  Цей період тривав до 1999 року, коли частка ПДВ в дохідній частині бюджету склала – 34,7 %. Саме ці зміни були зумовлені тим, що держава знайшла нові методи фінансування дохідної частини бюджету, а зокрема почали відокремлюватись не тільки податкові та неподаткові надходження до Державного бюджету, але й такі статті доходів як операції х капіталом та офіційні трансферти. [1]

  Вище названі статті доходної частини бюджету взяли на себе близько 34% "відповідальності" по наповненню державного бюджету. Надходження ПДВ в період 1993-2000 роки до Державного бюджету.

  Що ж стосується надходження ПДВ в дохідну частину бюджету в 2000 році, то його величина, в порівнянні з іншими доходами (податками), залишилась незмінною. А це означає, що ПДВ є і буде провідним податком.

  2.Порядок ведення податкового обліку та декларування ПДВ.

  Однією з головних складових ПДВ є його ставка. Для обчислення цього податку Законом передбачено дві ставки – нульова та 20 %. При цьому платники податку здійснюють окремий облік операцій з продажу та прийняття, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20%, та звільнених від оподаткування, а також операцій, вартість яких не належить до складу валових витрат виробництва, імовірних та експортних операцій.[7,с.91]

  Сума ПДВ за ставкою 20%, які підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються у такому порядку:

 • враховуючи господарську діяльність платника, визначаємо базу оподаткування (БО):

  БО = СВ + П + ВМ + АЗ

  де СВ – собівартість;

  П – прибуток;

  ВМ- ввізне мито;

  АЗ – акцизний збір.

 • обчислюємо суму ПДВ (податкові зобов'язання - ПЗ) за товарами, які підлягають продажу:

  ПЗПДВ = (БО*20%)/100

 • формуємо вільну або регульовану ціну В(Р)Ц:

  В(Р)Ц = БО = ПДВ

 • визначаємо суму податкового кредиту (ПК) протягом звітного періоду:

  ПК = ПДВтмц + ПДВоф + ПДВнма

  де ПДВтмц – сума податків, сплачених платником в зв'язку з придбанням товарно-матеріальних цінностей;

  ПДВоф – сума податків, сплачених у зв'язку з придбанням основних фондів;

  ПДВнма – сума податків, сплачених у зв'язку з придбанням нематеріальних активів.

 • визначаємо суму ПДВ для сплати до бюджету (відшкодування з бюджету):

  ПДВ = ПЗ – ПК

  При доданому значенні суми податку, підприємство повинно внести вказану суму до бюджету, коли ж сума від'ємна, то вона підлягає відшкодуванню з Державного бюджету.

  Таким чином, в залежності від порядку обкладання товарів іншими податками сума ПДВ нараховується:[7,c.94]

  • на товари, що обкладаються митом і акцизним збором:

   ПДВ = (МВ + СМ + САЗ)*20%/100

  • на товари, що обкладаються тільки митом:

   ПДВ = (МВ + СМ)*20%/100

  • на товари, що обкладаються акцизним збором:

   ПДВ = (МВ + САЗ)*20%/100

  • на інші товари, що не обкладаються митом і акцизним збором:

   ПДВ = МВ*20%/100

   де ПДВ – сума ПДВ;

   МВ – митна вартість;

   СМ – сума ввізного мита;

   САЗ – сума акцизного збору.

  ПДВ обчислюються за нульовою ставкою:

  • з товарів, робіт, послуг, що експортуються зокрема;

  • товари, які були вивезені з території України і їх вивезення підтверджено вантажною митною декларацією;

  • роботи, послуг, непризначені для використання та споживання в Україні, виконані за межами митних кордонів України юридичним та фізичним особам, підприємствам яких або вони самі постійно не знаходяться або постійно не проживають на території України, здійснення культурної діяльності, фінансові, юридичні, інформаційні, перекладацькі та інші послуги;

  • послуги з міжнародних перевезень, надані згідно з контрактом на транспортування або брокерською угодою як товарів, так і пасажирів: від пункту на території України до пункту за кордоном; від пункту за кордоном до пункту на Україні; транзитом через територію України; між двома пунктами в середині України; між пунктами за межами митних кордонів України;

  • роботи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...