WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

Порядок ведення та декларування ПДВ - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

Кафедра податків та

фіскальної політики

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

"Порядок ведення та декларування ПДВ."

Виконав:

Студент гр. Ф-46

Малиш В.В.

Перевірила:

Басий К.В.

ТЕРНОПІЛЬ – 2001

Зміст.

Вступ ...............................................................................................................3

1.Фіскальна необхідність ПДВ......................................................................4

2.Порядок ведення податкового обліку та декларування ПДВ..................11

3.Контроль фіскальних органів за справлянням ПДВ і відповідальність платників........................................................................................................24

4.Удосконалення податкового обліку та декларування ПДВ в Україні....28

Висновки..........................................................................................................35

Список використаної літератури...................................................................38

Вступ.

Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система покликана відображати конкретні риси певної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню та внутрішню політику, традиції, економіко-географічне положення тощо. У зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організації податкової служби можуть значно відрізнятись.

Існує ряд основних податків, які отримали загальносвітове визнання. До них відноситься і ПДВ, який був введений в Україні в грудні 1991 року. Тому актуальність даної теми роботи беззаперечна.

ПДВ – один з податків, які відіграють домінуючу роль в системі наповнення бюджету, це інструмент регулювання виробництва та контролю за споживанням. Вивчення ПДВ є необхідністю сьогодення, що зумовлено реформування сучасної податкової системи України, внесення постійних змін в податкове законодавство. Окрім того, актуальними зараз є значні зловживання у сфері використання нульової ставки ПДВ, а тому така проблема потребує дослідження.

Завдання даної роботи полягає у дослідженні ролі та значення ПДВ в системі оподаткування, його місце серед інших податків, аналіз сучасної системи справляння податків та роботи податкових органів контролю за сплатою податків.

Предметом даного дослідження є ПДВ та весь процес його справляння до бюджету.

1.Фіскальна необхідність ПДВ.

ПДВ є непрямим податком, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі руху товарів від виробництва до споживання.

Платниками податку є як суб'єкти, так і не суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи), за умови якщо обсяг їхніх оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт і послуг) протягом будь –якого періоду з останніх двадцяти календарних місяців перевищував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сплачують податок також особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України, в тому числі фізичні особи – на підакцизні товари, в обсягах вартістю понад 200 Євро, та які здійснюють підприємницьку діяльність з торгівлі за готівку (кім фізичних осіб за умови сплати ринкового збору)[7,с.86].

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції із:

 • продажу товарів (робіт та послуг) на митній території України в тому числі з оплати вартості послуг за договорами (угодами, контрактами) оперативної оренди (лізингу) та передачі прав власності на об'єкти застави (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця;

 • ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт та послуг, які надаються нерезидентами для їхнього використання чи споживання на території України;

 • вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їхнього споживання за її межами.

  Не вважаються реалізацією і не є об'єктом оподаткування операції з ввезення (імпорту):

  Конфіскованого, безхазяйного майна; майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави; майна, що повертається в Україну в межах міжнародних угод про реституцію; добровільних пожертвувань; матеріальних цінностей і нематеріальних активів, що були попередньо вивезені (експортовані) резидентом як внески до статутних фондів підприємств нерезидентів, а також для здійснення будь-яких інших видів спільної з нерезидентом інвестиційної діяльності та які повертаються в Україну після закінчення цієї діяльності резидента в разі, якщо він має відповідний державний дозвіл (ліцензій) на здійснення інвестицій за межі митної території України, передбачений чинним на момент здійснення такої інвестиції законодавством;

  Продукції, що провозиться через митну територію України транзитом;

  Продукції, що ввозиться (імпортується) на митну територію України фізичними особами – резидентами і нерезидентами, в обсягах, що не піддаються під визначення товарної партії та не підлягають обкладенню ввізним митом;

  Продукції та послуг, що ввозяться для офіційного використання іноземними дипломатичними і прирівняними до них працівниками, особистого використання дипломатичним та адміністративно-технічним персоналом цих представництв, включаючи членів їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо аналогічне звільнення стосовно України передбачені також іноземною країною.

  Не вважаються реалізацією і не підлягають оподаткуванню операції:

 • з внесення платником податку матеріальних цінностей і нематеріальних активів до статутного фонду іншої юридичної особи – резидента і нерезидента чи у вигляді реінвестиції до власного статутного фонду або в обмін на інші корпоративні права, операції з обміну корпоративних прав однієї юридичної особи на корпоративні права іншої юридичної особи, а також операції з повернення підприємству-інвестору попередньо внесених до статутного фонду платника податку матеріальних цінностей та нематеріальних активів після закінчення інвестиційної діяльності такого підприємства;

 • з торгівлі та управління фондовими цінностями, цінними паперами, борговими вимогами та зобов'язаннями, включаючи операції з надання і погашення позик та кредитів, інші операції грошовими ресурсами і валютними цінностями в будь-якому вигляді, за винятком операцій з реалізації валютних, готівкових цінностей, номінованих у валюті України або іноземній валюті (монет, білетів державної скарбниці і банківських білетів, облігацій, бонів, векселів тощо) у нумізматичних цілях;

 • з страхування та перестрахування, емісії цінних паперів, виплати дивідендів;

 • дилерські операції, які здійснюються на біржах (аукціонах) з форвардними, ф'ючерсними контрактами та опціонами на продукцію сезонного виробництва;

 • здійснювані релігійними організаціями з надання культових послуг;

 • з відчуження державного майна в процесі приватизації згідно з державними програмами приватизації [4,с.92].

  Оподатковуваний оборот з реалізованих на території України товарів обчислюють виходячи з їхньої вартості за вільними та регульованими цінами (тарифами), до який входять ПДВ, за встановленою ставкою.

  До обороту, що підлягає оподаткуванню, включають також додаткові кошти, одержані від підприємств – покупців (замовників) на власні потреби підприємств – постачальників (підрядчиків, перевізників).

  Під час визначення оподаткованого обороту до нього зараховують суму акцизного збору, а також суми надбавок до цін (тарифів), передбачених чинним законодавством.

  Під час обміну на території України товарами, роботами, послугами власного виробництва, а також передачі їх безплатно або з частковою оплатою оподаткований оборот обчислюють виходячи з рівня регульованих цін (тарифів) по підприємству, що включають фактичну собівартість, прибуток на подібні товари, роботи, послуги, що склались за той місяць, в якому відбувся обмін товарами, роботами, послугами і ПДВ, за встановленою ставкою, а під час обміну купованими матеріальними ресурсами та основними фондами або реалізації їх за цінами, нижчими, ніж ціни придбання, виходячи з їх фактичної ціни реалізації з урахуванням ПДВ, але не нижче, ніж купівельна ціна, включаючи витрати на придбання.

  При використанні товарів власного виробництва для своїх потреб, включаючи ті, які не пов'язані з невиробничою діяльністю, оподаткований оборот обчислюють виходячи з середньої вартості таких або аналогічних товарів, робіт, послуг, що склалися за минулий місяць, а в разі відсутності такої вартості – з їхньої собівартості, визначеної в день здійснення обороту.

  При виготовлення товарів з сировини матеріалів замовників оподаткованим оборотом є вартість їхньої обробки з урахуванням ПДВ за встановленою ставкою.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...