WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття аудиту в нацiональнiй та зарубiжнiй теорiї i практицi - Курсова робота

Поняття аудиту в нацiональнiй та зарубiжнiй теорiї i практицi - Курсова робота

Головний бухгалтер Петренко Д.П. має 15 розряд, коефіцієнт 7,36, ставка 1 розряду 60грн., фінансист Замкова Г.П. - 13 розряд, коефіцієнт - 5,76.Таблиця 2Відповідність нарахованої оплати праці, що значиться

у первинних документах і розрахунково-платіжних відомостях.

№ п/п

П.І.П.

Нараховано по первинних документах

Відображено в відомостях, грн.

Відхилення (+)

Відхилення (–)

Бородзін М.П.

1512,00

1152,00

360,00

Дукаліс Г.Н.

3776,05

7376,05

360,00

Серпуг Л.П.

1681,70

1867,10

185,40

Всього

6969,75

10395,15

3785,40

360,00

У результаті перевірки правильності нарахування оплати праці 15 чоловік, були виявлені випадки розбіжності записів у розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах. Витрати виробництва збільшені на суму 3425,40 руб. (3785,40-360,00), на цю же суму зменшений балансовий прибуток.

Аудиторський висновок

Аудит проведений аудитором Вовк Світланою Вікторівною, що має стаж роботи аудитором 1 рік і 5 місяців.

Ліцензія на проведення загального аудита №15362 видана Мінфіном України. Ліцензія дійсна по 1 жовтня 2001 року.

Рахунок № 123456789 в "Приватбанку" м. Київ.

Звіт аудитора

виконавчому органу ЗАТ "Орфей".

1. Мною проведений аудит оплати праці ЗАТ "Орфей" за 2000 рік.

2. При плануванні і проведенні аудита оплати праці мною розглянутий стан внутрішнього контролю в ЗАТ "Орфей". Відповідальність за організацію і стан внутрішнього контролю несе виконавчий орган ЗАТ "Орфей".

3. Я розглянула стан внутрішнього контролю винятково для того, щоб визначити обсяг робіт, необхідних для формування аудиторського висновку про вірогідність відображення в бухгалтерській звітності оплати праці. Пророблена в процесі аудиту робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю ЗАТ "Орфей" з метою виявлення всіх можливих недоліків.

4.У процесі аудиту мною не були виявлені ніякі факти, з яких можна було б зробити висновок про невідповідність системи внутрішнього контролю ЗАТ "Орфей" масштабам і характеру його діяльності.

5. Моя думка про вірогідність відображення в бухгалтерській звітності оплати праці приведено в наступній частині Аудиторського висновку. Мною не були виявлені ніякі серйозні порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, що могли б істотно вплинути на вірогідність даних по оплаті праці, відбитих у бухгалтерській звітності.

6. При проведенні аудиту оплати праці, зазначеної в параграфі 1 дійсної частини, мною розглянуте дотримання в ЗАТ "Орфей" законодавства України щодо здійснення фінансово-господарських операцій. Відповідальність за дотримання застосовного законодавства України при здійсненні фінансово-господарських операцій несе виконавчий орган ЗАТ "Орфей".

7. Я перевірила відповідність ряду виконаних ЗАТ "Орфей" фінансово-господарських операцій законодавству винятково для того, щоб одержати достатню впевненість у тім, що відбита в бухгалтерській звітності інформація про оплату праці не містить істотних перекручувань. Однак ціль проведеного мною аудиту оплати праці не полягала в тому, щоб виразити думку про повну відповідність діяльності ЗАТ "Орфей" законодавству. Тому таку думка я не висловлюю.

8. Результати проведеної мною перевірки показують, що проведені фінансово-господарські операції здійснювалися ЗАТ "Орфей" відповідно до зазначеного в попередньому параграфі дійсної частини законодавством.

Висновок аудитора

акціонерам ЗАТ "Орфей" про відбиття в бухгалтерській звітності

оплати праці ЗАТ "Орфей"

за 2000 рік.

1. Мною проведений аудит оплати праці ЗАТ "Орфей" за 2000 рік. Дані в бухгалтерській звітності підготовлені виконавчим органом ЗАТ "Орфей".

2. Відповідальність за підготовку даних бухгалтерської звітності по оплаті праці несе виконавчий орган ЗАТ "Орфей". Мій обов'язок полягає в тому, щоб висловити думку про правдивість у всіх суттєвих аспектах даної звітності в частині оплати праці на основі проведеного аудиту.

3. Я проводила аудит відповідно до Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні. Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненість у тім, що бухгалтерська звітність у частині оплати праці не містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що містяться в бухгалтерській звітності по оплаті праці. Я думаю, що проведений аудит дає досить підстав для того, щоб виразити думку про правдивість бухгалтерської звітності в частині оплати праці.

У результаті перевірки були випадки незначної розбіжності записів у розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах, неправильне відображення нарахованої оплати праці, невеликі погрішності у веденні й оформленні первинних документів, безліч виправлень у Головній Книзі (підписаних).

4. На мою думку, якщо залишити осторонь будь-які виправлення, що могли б бути визнані необхідними при можливості одержати достатні підтвердження у відношенні обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного Висновку, перевірена бухгалтерська звітність у частині оплати праці достовірна, тобто підготовлена таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення оплати праці в ЗАТ "Орфей" за станом на 1 січня 2001 року.

ВИСНОВКИ

Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудит у країнах із розвиненою ринковою економікою пройшов у своєму розвитку такий еволюційний шлях:

1. аудит як знаряддя перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів;

2. системна орієнтація аудиту на активізацію економічної діяльності, на підвищення ефективності системи управління підприємством і передусім системи внутрішнього контролю;

3. орієнтація аудиту на запобігання можливого ризику під час проведення перевірок або консультацій, уникнення ризику.

З переходом до ринкових відносин в економіці України виникли нові проблеми і потреби, обумовлені появою нових спеціальностей і нових теоретичних і практичних дисциплін, в тому числі і аудиторського контролю.

Сам аудиторський контроль важко віднести до нововведень ринкових відносин, але новим є поява незалежного контролю, який забезпечує реалізацію практичної суспільної необхідності — підтвердження достовірності фінансової інформації про діяльність економічних суб'єктів в інтересах користувачів цієї інформації. Новим є те, що незалежний аудиторський контроль — це підприємницька діяльність, здійснюється на комерційній основі за рахунок економічних суб'єктів, що перевіряються.

Фактично процес створення незалежного аудиторського контролю продовжується в Україні вже досить довгий термін, але попереду ще велика робота по підготовці, атестації та ліцензуванню кваліфікованих кадрів аудиту, які б відповідали своїм рівнем кваліфікації світовому рівню.

Не викликає сумнівів, що розвиток аудиторської діяльності в Україні, затвердження нормативно-законодавчої бази і стандартів аудиту буде проходити безперервно, разом з вдосконаленням інших економічних інститутів та економіки в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Аудит в Україні. Законодавство. Стандарти. - К.: Вид-во "Інвест Фонд", 1994 - 192 с.

 • Барышников Н.П. "Организация и методика проведения общего аудита", Москва, 1996 год.

 • Білуха М.Т. "Курс Аудита" підручник. - К.: Вища шк. - Знання, 1998. - 574 с.

 • Додж Р. Посібник із стандартів і норм Аудита: Пер. с англ.; передмова С.А. Стукова. - М.: Фінанси і статистика; ЮНИТИ, 1992. - 240 с.

 • Овсийчук М.Ф. "Аудит. Организация. Методика проведения", Москва, 1996 год.

 • Рапопорт "Международные стандарты учета и аудита" - 1992г.

 • Робертсон Дж. Аудит. Перекл. з англ. - М.: KPMG, Аудиторська фірма "Контакт", 1993. - 496 с.

 • Сопко В.В. "Аудит в країнах співдружності незалежних держав" — Ж.: "Бухгалтерський облік і аудит" №8 1996 рік Ст. 4-12.

 • Цивільний кодекс України. - К., 1994.

 • Чекин В. Д. "Курс лекций по аудиту", Москва, 1997г.

 • Шеремент А.Д., Суйц В.П. Аудит: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1995 - 240 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...