WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття аудиту в нацiональнiй та зарубiжнiй теорiї i практицi - Курсова робота

Поняття аудиту в нацiональнiй та зарубiжнiй теорiї i практицi - Курсова робота

 • встановлення фінансового стану і прибутковості підприємства;

 • запобігання навмисних і ненавмисних помилок – другорядна мета.

Відповідно до зміни цілей відбулися і значні зміни в прийомах. Спостерігається перехід від детальної перевірки до тестування. Стало ясно, що для того, щоб одержати фактичні суми, що перевіряються в процесі аудиту, немає необхідності проводити детальну перевірку кожної проводки за досліджуваний період. Одержує визнання важливість внутрішнього контролю. В опублікованих у 1909 р. "Програмах аудита" відзначено, що як перша ступінь аудита повинна виступати "встановлення системи внутрішньої перевірки".

1933 – 1940 р.

 • на аудит впливає Нью-Йоркська фондова біржа й урядові організації;

 • не було єдиної думки щодо цілей аудита.

На початку цього періоду більшість авторів сходилися в думці, що завдання аудита полягає у виявленні помилок. Пізніше погляди були істотно змінені, і було встановлено, що аудитору не слід концентрувати свою увагу тільки на виявленні помилок.

Аж до 1940 р. не існувало яких-небудь документів, що визначають відповідальність аудиторів за виявлення помилок. Було відзначено тільки, що це досить важливе питання, але більшість авторів сходилися в думці, що його не можна відносити до головного завдання аудиторської перевірки.

З 1940 року дотепер цілі аудиту перетерпіли незначні зміни. Акцент робився на підтвердження вірності фінансової звітності. Офіційно це положення було проголошено в документах "Американського Інституту Присяжних Бухобліку": "перша мета перевірки звітності незалежним аудитором полягає у вираженні думки про представлену фінансову звітність".

Інша точка зору на цілі аудита полягає в тому, що задача незалежного розгляду полягає у вираженні думки про інформацію, що включається у фінансові звіти. Що стосується відповідальності аудитора, то вона полягає лише в проведенні тестів, відповідно до загальноприйнятих аудиторських стандартів, що розроблені таким чином, щоб знайти саму можливість визначення роду невідповідностей, тобто аудитор не відповідає за невиявлені помилки, але з його не повинна зніматися відповідальність за перевірку "вузького місця" в процесі аудиту.

До кінця 40-х років аудит в основному полягав у перевірці документації, підтвердженні запису грошової операції і правильному угрупованню цих операцій у фінансових звітах. Це був підтверджуючий аудит.

Після 1949 р. незалежні аудитори стали більше уваги приділяти питанням внутрішнього контролю, думаючи, що при ефективній системі внутрішнього контролю імовірність помилок незначна, і фінансові дані досить повні і точні. Аудиторські фірми почали займатися більше консультаційною діяльністю, аніж безпосередньо перевірками. Це системно-орієнтований аудит.

На початку 70-х рр. почалася розробка міжнародних аудиторських стандартів. В історії аудита можна простежити визначені тенденції:

 • основною метою аудита завжди визнавалося установлення вірогідності представленої звітності;

відзначається зростання надійності внутрішнього контролю і зниження деталізації цілей.

3. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКОНАХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТАХ УКРАЇНИ

Основним правовим документом аудиту в Україні є Закон України "Про аудиторську діяльність", що вийшов 22 квітня 1993 р. Цей закон визначає правові принципи здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

"Положення дійсного Закону діють на території України і поширюються на всіх суб'єктів, що господарюють, незалежно від форм власності і видів діяльності, органи державної виконавчої влади" (ст. 1. )

"Аудиторська діяльність регулюється даним Законом, другими законодавчими і нормативними актами України. У випадку, якщо міжнародним договором, у якому бере участь Україна, встановлено інші правила, від тих, що містяться в дійсному Законі, то застосовуються правила міжнародного договору. " (ст. 2. )

Постановою ВРУ "ПРО порядок введення в дію Закону України "ПРО внесення змін у ст.10 Закону України "Про аудиторську діяльність" передбачається обов'язковість аудиторської перевірки річного балансу і звітності господарюючих суб'єктів з річним господарським оборотом менше 250 неоподатковуваних мінімумів один раз у три роки.

У зв'язку з цим листом від 27 березня 1995р. N 16-111/10-1348 "Про обов'язкове проведення аудиту" дано роз'яснення: усі підприємства й інші господарюючі суб'єкти підлягають обов'язковій аудиторській перевірці фінансової (бухгалтерської) звітності, за винятком тих, котрі повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю, а господарюючі суб'єкти, річний оборот яких менший 250 неоподатковуваних податком мінімумів, підлягають такій перевірці один раз у три роки. Результати перевірки (аудиторський висновок) необхідно представити в податкову інспекцію не пізніше, ніж через 10 днів після завершення аудиту.

Підприємства, організації повинні відповідно до законодавства пройти аудиторську перевірку протягом 9 місяців наступного за звітним року.

Робота аудитора, спрямована на підвищення її ефективності і уніфікації аудиторської практики, суворо регламентована. Міжнародна федерація бухгалтерів називає аудиторські регламенти міжнародними нормативами аудиту (МНА) і супровідних робіт (МНА/СР). У деяких країнах, зокрема у Великобританії, ці нормативи називають нормами, до того ж розрізняють стандарти аудита.

Під ними розуміють основні принципи, яких необхідно притримуватися при здійсненні аудиторських перевірок. Норми не є обов'язковими, але, як правило, виконуються. Норми стосуються процедур, що можуть застосовуватися в окремих галузях промисловості й ін.

Національні нормативи аудита за аналогією з міжнародними нормативами в залежності від виду аудита поділяють на національні нормативи зовнішнього аудиту і національні нормативи внутрішнього аудита. В даний час ці нормативи знаходяться в стадії розробки. До початку 1998 року розроблені і діють наступні нормативні документи:

 • Вимоги до аудиторського висновку за результатами перевірки річного балансу і річної звітності (відповідно до ст. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність") затв. АПУ протокол N25 від 14.02.95р.

 • Тимчасові норми, затв. АПУ протокол N36 від 05.10.95р. :

N1 "Цілі і завдання проведення аудиту"

N2 "Договір на проведення аудита"

N3 "Основні принципи, що регулюють аудит"

N13 "Аудиторський висновок"

При аудиті і ревізії також варто використовувати наступні законодавчі акти і нормативні документи:

 • ПРО оподатковування прибутку підприємств. Закон України від 28.12.94 N334/94-ВР;

 • Цивільний Кодекс України;

 • Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні : затв. КМУ від 03.04.93 N250 (зі змінами і доповненнями, затв. постановами КМУ від 24.09.93 N804, від 21.03.94 N175 і від 26.04.95 N307);

 • Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства: затв. наказом МФУ від 09.08.93 N55 (зі змінами і доповненнями від 26.07.94 N65 і від 08.02.95 N19);

 • Положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: затв. рішенням Правління НБУ від 24.03.93 протокол N37;

 • Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків : затв. наказом МФУ від 11.08.94 N69;

 • Інструкція про службові відрядження в межах України і на території держав-учасниць СНД: затв. наказом МФУ від 28.04.92 N 212 і від 15.05.95 N80;

 • Вказівки про порядок оцінки збитку від розкрадань, нестач, знищення і псування матеріальних цінностей : затв. управлінням цінової політики МЕУ від 30.04.92 N16;

 • Інструкція про порядок нарахування і сплати страхових внесків установами, організаціями, громадянами в Пенсійний фонд України, а також обліку надходження і використання його засобів: затв. постановою Правління Пенсійного фонду України від 10.06.94 N5-5 (з доповненнями, затв. КМУ від 11.11.94 N767);

 • Інструкція про порядок надходження, обліку і витрат засобів фонду соціального страхування України: затв. постановою правління Фонду соціального страхування України від 28.12.94 N44;

 • Лист про порядок перерахування утриманих сум прибуткового податку з доходів громадян у бюджет: затв. МФУ від 05.04.95 N14-113/10-1482;

 • Положення про порядок надходження і використання засобів Фонду по здійсненню заходів для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальному захисту населення: затв. наказом Мінчорнобиля і МФУ від 02.12.94 N184/121;

 • Інструкція про порядок надходжень, обліку і витрат засобів Державного фонду сприяння зайнятості населення: затв. Мінпраці, МФУ і НБУ від 20.06.91 N14-1612/12-506/18010.

4. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК.

АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА.

Розглянемо на конкретному прикладі результати проведення аудиторської перевірки. Об'єктом перевірки є ЗАТ "Орфей", а саме розрахунки по оплаті праці.

Результати аудита доцільно відбити в таблицях.

Таблиця 1

Перевірка правильності нарахування оплати праці

за даними первинних документів.

№ п/п

П.І.П

Найменування документу

Нарахо-вано, грн.

Потрібно нарахувати грн.

Пере-плачено

Недо-плачено

1

Петренко Д.П.

табель обліку робочого часу

4600

4416

184

0

2

Замкова Г.П.

табель обліку робочого часу

3350

3456

0

106

Всього:

7950

7872

184

106


 
 

Цікаве

Загрузка...