WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Реферат

Облік основних засобів - Реферат

запис по дебету рахунка 641 "Розрахунки за податками" у кореспонденції з кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
При господарському способі виконання робіт затрати по ремонту основних засобів відображаються на дебеті рахунків обліку витрат виробництва або обігу в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. Якщо ремонт основних засобів (машин, обладнання, транспортних засобів
та ін.) виконується ремонтним цехом підприємства, то облік таких затрат ведеться на дебеті рахунків:
23 "Виробництво" в кореспонденції з кредитом рахунків: 201 "Сировина і матеріали", 207 "Запасні частини" та ін. (на вартість використаних для ремонту матеріалів і запасних частин);
22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" (на вартість інструментів і пристосувань, використаних у виробництві);
66 "Розрахунки з оплати праці";
65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати робітникам за виконані ремонтні роботи і нарахованої суми збору на соціальні заходи) та ін.
Визначена за даними рахунка 23 "Виробництво" собівартість ремонтних робіт списується з кредиту цього рахунка на затрати тих господарських підрозділів, де знаходяться в експлуатації відремонтовані об'єкти (рахунки 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності" та ін.).
Виконані роботи оформляють Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. № 03-2), на підставі якого роблять відповідні записи в інвентарних картках із зазначенням дати і вартості ремонту.
Облік вибуття основних засобів
Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати .іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).
Вибуття основних засобів з підприємства оформляється актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.
При відображенні господарських операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, у бухгалтерському обліку підприємств роблять такі записи (таблиця 1.1)
Таблиця 1.1
Основні бухгалтерські проводки по обміну вибуття основних засобів із підприємства
Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
1. Облік операцій по реалізації основних засобів
Списано реалізовані об'єкти за залишковою вартістю 972 "Собівартість
реалізованих необоротних активів" 10 "Основні засоби"
Списана сума зносу, нарахованого по цих об'єктах 131 "Знос основних засобів" Те саме
Зараховано в доход від реалізації необоротних
активів суму, яка підлягає сплаті покупцями
(дебіторами) за продані їм основні засоби 377 "Розрахунки з
іншими дебіторами" 742 "Доход від реалі-
зації необоротних
активів"
Відображено суму податкового зобов'язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації 742 "Доход від реалізації необоротних активів" 641 "Розрахунки за податками"
Відображено витрати, пов'язані з реалізацією об'єктів основних засобів 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" 66 "Розрахунки з оплати праці", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін.
Зараховано на рахунках підприємства кошти,
одержані від покупців за реалізовані основні засоби 31 "Рахунки в банках" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
2. Облік операцій по ліквідації основних засобів
Списано ліквідовані об'єкти Основних засобів за
залишковою вартістю 976 "Списання
необоротних активів" 10 "Основні засоби"
Списана сума зносу, нарахована по ліквідованих об'єктах основних засобів 131 "Знос основних
засобів" Те саме
Зараховано в доход від звичайної діяльності матеріальні цінності, одержані від ліквідованих об'єктів і оприбутковані за цінами можливого використання або реалізації 20 "Виробничі запаси" (відповідні субрахунки) 746 "Інші доходи від
звичайної діяльності"
Відображена сума податкового зобов'язання по
ПДВ, визначена за встановленою ставкою до залишкової вартості ліквідованих об'єктів (у разі
ліквідації виробничих основних засобів) 976 "Списання
необоротних активів" 641 "Розрахунки за
податками"
Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією
об'єктів основних засобів Те саме 66 "Розрахунки з оплати праці",
685 "Розрахунки з Іншими кредиторами" та ін.
3 Відображення операцій по безоплатній
передачі основних засобів
Списано безоплатно передані іншим юридичним
особам об'єкти основних засобів за залишковою вартістю 976 "Списання необоротних активів" 10 "Основні засоби"
Списано суму нарахованого зносу по переданих
об'єктах 131 "Знос основних
засобів" Те саме
Відображено суму податкового зобов'язання по
ПДВ, визначену за встановленою ставкою до
залишкової вартості переданих об'єктів (у разі
передачі виробничих основних запасів) 976 "Списання необоротних активів" 641 "Розрахунки за
податками"
4. Відображення операцій по передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства
Списано передані об'єкти основних засобів за
-^ПИІІІКпВОЮ ВартІГТЮ 14 "Довгострокові фінансові Інвестиції" 10 "Основні засоби"
Списано нараховану суму зносу попереданих
об'єктах 131 "Знос основних
засобів" Те саме
Зараховано різницю між залишковою вартістю
переданих об'єктів І справедливою вартістю
інвестицій 14 "Довгострокові
фінансові інвестиції" 746 "Інші доходи від
звичайної діяльності"
Облік переоцінки основних засобів
Підприємствам надано право на кінець року здійснювати переоцінку основних засобів за справедливою вартістю.
При цьому в разі переоцінки окремого об'єкта основних засобів переоцінці підлягають всі інші активи, які належать до даної групи.
Переоцінена первинна вартість і знос об'єкта основних засобів визначаються як добуток відповідно первинної вартості або зносу на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів відображається в складі додаткового капіталу (рахунок 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів"), а сума уцінки - в складі витрат звітного періоду (рахунок 975 "Уцінка необоротних активів і
фінансових інвестицій").
Уразі перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості об'єкта основних засобів сума такого перевищення включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 746 "Інші доходи від звичайної діяльності") 3 відображенням різниці між сумою
останньої дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і зазначеним перевищенням у складі додаткового капіталу (рахунок 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів").
Перевищення суми попередніх дооцінок над

 
 

Цікаве

Загрузка...