WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Реферат

Облік основних засобів - Реферат

обліку відомостей про пайовика й об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта забудовник на відповідну вартість відображає використання коштів за цільовим призначенням записом по дебету рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" в кореспонденції з кредитом рахунка 15 "Капітальні інвестиції".
Пайовик передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта відображає по дебету рахунка 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках". Після одержання належно оформлених документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта (квартиру, нежитлове приміщення) робить запис по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і кредиту рахунка 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".
Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунка 15 "Капітальні інвестиції".
Облік амортизації основних засобів
У процесі експлуатації основні засоби, зберігаючи свою первинну фізичну форму, поступово зношуються (фізично, морально), передаючи частками свою вартість на собівартість заново створеного продукту. З метою накопичення коштів для повного відновлення зношених об'єктів вартість зношуваної частки основних засобів у вигляді амортизаційних відрахувань включається до затрат виробництва або обігу.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" амортизацію визначено як систематичний розподіл вартості об'єкта основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом строку його корисного використання.
Вартість основних засобів, що підлягає амортизації, визначається як різниця між собівартістю об'єкта і його ліквідаційною вартістю. Під ліквідаційною вартістю, як відомо, розуміють суму, яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) об'єкта після закінчення строку його корисного використання (експлуатації) після вирахування очікуваних затрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією) об'єкта.
Об'єктом амортизації є основні засоби) які мають обмежений строк корисного використання (земля, наприклад, строк корисного використання якої не обмежений, не підлягає амортизації).
Строком корисної експлуатації основних засобів є період, протягом якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт, або кількість одиниць продукції (послуг), які підприємство очікує одержати від Його використання. Строк корисного використання об'єктів основних засобів визначається самим підприємством.
Для нарахування амортизації підприємства можуть застосовувати як метод рівномірної, так і прискореної амортизації.
Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу прямолінійного списання. При цьому методі вартість об'єкта основних засобів списується рівними частками протягом всього періоду його експлуатації. Перевагою такого методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує порівнянність собівартості проДУКЦІЇ з доходом від реалізації. Проте при цьому методі не враховується моральний знос, різні виробничі потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації.
При використанні методів прискореної амортизації у перші роки експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їх вартості, з щорічним зниженням амортизаційних відрахувань. Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється тим, що
найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться на перші роки експлуатації їх, коли вони фізично і морально є новими, а також тим, що у підприємства накопичуються кошти для заміни об'єкта в разі швидкого морального старіння та інфляції.
Метод нарахування амортизації визначається підприємством самостійно й періодично переглядається.
Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в якому основні засоби визнані активом, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єктів основних засобів з підприємства. На період переведення основних засобів на консервацію, а також реконструкції і модернізації нарахування амортизації призупиняється.
Розрахунок амортизації здійснюється у розробних таблицях ф. 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для промислових підприємств), ф. 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для будівельних організацій), ф. 03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".
Сума нарахованої амортизації по основних засобах включається у витрати тих ділянок виробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні засоби, і в бухгалтерському обліку відображається записом по кредиту рахунка 131 "Знос основних засобів" у. кореспонденції з дебетом рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму нарахованої амортизації об'єктів виробничого призначення);
92 "Адміністративні витрати" (на суму амортизації об'єктів загальногосподарського призначення);
93 "Витрати за збут" (на суму амортизації об'єктів, які використовуються в підрозділах, зайнятих збутом продукції);
949 "Інші витрати операційної діяльності" (на суму амортизації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.
Якщо підприємство для обліку затрат використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами", то на суму нарахованої амортизації роблять запис по дебету рахунка 83 "Амортизація" в кореспонденції з кредитом рахунка 131 "Знос основних засобів".
Облік ремонту основних засобів
Для забезпечення експлуатаційності та ефективності використання, а також продовження строку служби основні засоби підлягають періодичним ремонтам (поточному, капітальному). Підприємства самостійно планують витрати на всі види ремонтів, виходячи з технічного стану об'єктів основних засобів та забезпеченості матеріальними і фінансовими ресурсами. В основі поділу ремонтів на капітальний і поточний покладено принципскладності й періодичності проведення ремонтних робіт.
Ремонт основних засобів може виконуватися двома способами - підрядним і господарським.
При підрядному способі всі види робіт виконує підрядна організація, а підприємство-замовник здійснює оплату пред'явлених розрахунково-платіжних документів за виконані і прийняті за актами роботи (виходячи з їх договірної вартості).
При акцепті (тобто прийнятті до оплати) розрахунково-платіжних документів підрядчика в бухгалтерському обліку підприємства-замовника роблять запис по кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (на суму, прийняту до оплати розрахунково-платіжних документів підрядних організацій, відповідно договірній вартості робіт) і дебету рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на вартість ремонту об'єктів виробничого призначення);
92 "Адміністративні витрати" (на вартість ремонту об'єктів загальногосподарського призначення);
93 "Витрати на збут" (на вартість ремонту об'єктів основних засобів, які використовуються в підрозділах, зайнятих збутом продукції;
949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартості ремонту об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.
Одночасно роблять

 
 

Цікаве

Загрузка...