WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

Висновки

Україна сьогодні стала на шлях розвитку власної податкової системи.

Нова структура ДПА відрізняється від попередньої принципово новими підходами в організації діяльності. Зміни торкаються перш за все питання підпорядкування податковій адміністрації підрозділів Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування.

Чіткіше і точніше охарактеризував роботу податкової служби голова ДПА України М.Я.Азаров: "Якби ДПА не була створена в тому вигляді, в якому вона існує нині, Україну влітку 1999 року спіткала б доля Росії". У серпні, вересні, жовтні, наголосив Азаров М.Я., удалося не лише не допустити спаду доходів до державного бюджету, а й забезпечити певний приріст надходжень коштів.

Та й навіть надто скрутних фінансових умовах Президент і уряд приймали рішення, спрямовані на зниження податкового тиску.

На даний час податкова система України стоїть на шляху розвитку і вдосконалення. Сьогодні застосовується комп'ютерна техніка та автоматизована інформаційна система. Впровадження комп'ютерів в податкових інспекціях дає змогу оперативно слідкувати за своєчасністю і повнотою сплати податків в бюджет, здійснювати облік і контроль за діяльністю платників податків.

Вдосконалення роботи податкових служб та їх шляхи розвитку визначає зміна законодавства України. Прийняття нових законодавчих актів в тій чи іншій мірі впливає на роботу податкової служби.

Поступове вдосконалення податкової системи провадиться в напрямі її лібералізації, децентралізації за рахунок розширення прав регіонів, зменшення тієї частки валового внутрішнього продукту, яка перерозподіляється через бюджет. Потребує вдосконалення механізм оподаткування, який стимулював би виробництво у пріоритетних напрямах економіки і сприяв би впровадженню у виробництво нових технологій та високоефективного обладнання, а це потребує зміни податкової політики держави як на макро-, так і на мікрорівні.

У цілому по Україні за 2000 рік (перше півріччя) до бюджету надійшло більше коштів порівняно з аналогічним періодом 1998 року, а саме: податку на прибуток - на 22,1%; акцизного збору - на 21,2%; плати за землю - на 42,1%; прибуткового податку із громадян - на 12,85%.

Нові важелі, закладені в механізм діяльності ДПА, запрацювали на бюджет, підриваючи підвалини нелегального підприємництва. Позитивним є те, що в економіці відбуваються процеси, спрямовані за зниження податкового тиску. Свідченням цього є укази Президента і стратегічна лінія, яка покликала стабілізувати фінансовий ринок.

Без відповідної допомоги та сприяння з боку платників податків органи податкової служби не можуть досягти високої ефективності у своїй роботі навіть за умови оптимальної податкової політики.

За 2000 рік ДПІ Сокальського району перевірено 3460 платників податків; встановлено 2607 порушень; додатково донараховано податків, зборів і відрахувань до цільових фондів - 28842; прийнято 220 постанов про накладання адміністративних штрафів; недоїмка по донарахованих сумах поточного року станом 01.01.2001 року складає 21085 тис. грн.

З організаційної точки зору система оподаткування в Україні все ще має досить вразливі місця і стоїть перед необхідністю вдосконалення. Для підвищення ефективності роботи податкових адміністрацій доцільно здійснити:

- надати стійкості та стабільності системі оподаткування. Для цього необхідно підвищити якість законотворчості по податках. Комплексний підхід у регулюванні податкових відносин в Україні забезпечило б прийняття Верховною. Радою України Податкового кодексу, який би усунув недосконалість і неузгодженість податкового законодавства, забезпечив єдину і стабільну законодавчу базу оподаткування;

- доцільно внести зміни в законодавство в частині посилення адміністративної та карної відповідальності за навмисне приховування доходів та ухилення сплати податків;

- невід'ємним елементом покращання організації роботи податкових організацій є проведення більш жорсткого контролю за здійсненням податкового законодавства. Від того, як працюють податкові органи по мобілізації грошових ресурсів, залежить поповнення бюджету;

- одним з принципів роботи ДПС повинна бути взаємодія податкових адміністрацій з платниками податків. Необхідно вдосконалити роботу управлінь обслуговування платників податків, створення інформаційно-консультативних служб 007 не лише у великих містах, але й на районному рівні;

- володіння повною інформацією - ще один метод покращання роботи ДПА;

-володіти інформаційними системами.

Реалізація зазначених пропозицій дасть можливість вдосконалити роботу ДПА і сприятиме вирішенню основних завдань, що стоять перед податковою службою.

Список використаної літератури

 • Конституція України, затверджена ВРУ 2 .06.96р. № 254/96 - ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

 • Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 509 - ХІІ від 4.12.90. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 6.

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Відомості Верховної Ради України.

 • Закон України "Про Державний бюджет на 2001 рік" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5.

 • Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні".

 • Закон України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 16.

 • Наказ ДПА України № 140 від 26.03.98 "Про заміщення вакантних посад з вищою повною та базовою освітою в органах податкової служби".

 • Азаров М.Я. Всеукраїнська нарада керівників податкової служби України.// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 6. - с.68 - 75.

 • Акт № 04 - 17 "Про стан роботи з кадрами в ДПІ у Сокальському районі.

 • Василик О.Д. Загальні положення управління фінансами.//Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа. - 1997. - с.351-354.

 • Білоус В. Становлення податкової системи потребує наукового забезпечення.//Вісник податкової служби. - 1998. - № 19. - с.15-16.

 • Васильченко З.М. Доходи бюджету в системі управління економікою.//Фінанси України. - 1997. - № 6. - с.15-22.

 • Вишневський В.П., Липницький Д.В. Оцінка можливостей зменшення податкового тягаря.// Фінанси України 2000. - № 1. - с.93-117.

 • Дикань Л.В. Деякі аспекти оподаткування в Україні.// Фінанси України. - 1999. - № 4. - с.108-113.

 • Довідник № 8 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам щодо сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів.//Вісник податкової служби. - 1999. - № 5. - с.17-36.

 • Інструкція про порядок обліку платників податків.

 • Єпіфанов А.О. Державна податкова адміністрація - головний контролер виконання бюджетів по доходах.//Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка. - 1999. - с.152-157.

 • Єпіфанов А.О., Дяконова І.І. Бюджетна система України.//Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка. - 1997. - с.125-140.

 • Заблоцький В.Ф., Кокошко М.Р., Словженко Г.С. Система оподаткування в Україні.//Економіка України. - Л.: ЛБК НБУ. - 1997. - с.258-263.

 • Ларіонова Л. Податкова служба - санітар ринкових відносин.//Фінанси України. - 1998. - № 10. - с.105-106.

 • Ларіонова Л. Проблеми інформатизації податкової служби.//Фінанси України. - 1997. - № 11. - с.122-123.

 • Наказ ДПА у Львівській області від 06.04.2000 № 82 "Про скорочення чисельності працівників органів ДПС у Львівській області".

 • Піхацький В. Непрямі методи - це розширення податкового поля та збільшення надходжень до бюджету.//Економіка, фінанси, право. - 2000. - № 3. - с.31-35.

 • Стефанюк І.Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку.// Фінанси України. - 1999. - № 8. - с.76-88.

 • Стефанюк І.Б. Контрольно-ревізійна служба як складова фінансової безпеки держави.// Фінанси України. - 1998. - № 11. - с.42-47.

 • Федосов В.М. Податкова система України : Навчальний посібник. - К.: Либідь. - 1994. - с.36-40.

 • Федько В. Проблеми мобілізації доходів бюджету.//Вісник податкової служби. - 1998. - № 11. - с.7-11.

 • Фоменко Е.А. К нам пришел налоговый инспектор.//Бухгалтерская отчетность и методы ее проверки. - Одесса : ОКРА. - 1998. - с.71-76.

 • Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: Финансы. - 1997. - с.53-62.

 • Шевчук В.О. Розвиток системи суб'єктів фінансового контролю.// Фінанси України. - 1998. - № 8. - с.30-34.

 • Ярошенко Ф. Розвиток та необхідність модернізації Державної податкової адміністрації України.// Вісник податкової служби. - 1999. - № 40. - с.21-28.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...