WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності після одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинна в 5-денний термін звернутися до органу ДПС за своїм місцезнаходженням для взяття на податковий облік з такими документами:

1) заява за формою №5-ОПП;

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи;

3) документи, що посвідчує особу (паспорт).

Працівники підрозділів перевіряють подані документи, далі з заяви за формою №5-ОПП заносяться до Реєстру фізичних осіб.

Після взяття платника податків на облік органи ДПС видають йому довідку за формою №4-ОПП, яка підтверджує взяття його на податковий облік. Для пред'явлення в установи обліку, де він вирішив відкрити поточні рахунки, та інші органи державної влади видаються копії довідки, про що робиться запис у журналі реєстрації копій довідок про взяття платника податків на облік за формою №14-ОПП. Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунку (включаючи день відкриття) подати особисто або надіслати поштою, з повідомленням про вручення, на адресу органу ДПС, в якому він взятий на облік, повідомлення про відкриття поточних рахунків в установах банків.

Облік фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності ведеться в журналі обліку платників податків і обов"язкових платежів фізичних осіб за формою №7-ОПП (додаток 4). Інформація про взяття на облік платників податків або зміни щодо них щотижня вносяться в зазначений журнал, підписуються керівником органу ДПС, завіряються печаткою і підшиваються.

Порядок зняття з обліку платників податків в органах ДПС.

Для зняття з обліку, у разі прийняття власником або уповноваженим ним органом рішення про ліквідацію, платнику податків - юридичній особі слід у 3-денний термін з дня прийняття рішення подати в органи ДПС, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи:

- заяву про зняття з обліку платника податків за формою №8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою №6-ОПП;

- заяву про зняття з обліку платника ПДВ, а також оригінал свідоцтва платника ПДВ і завірені в ДПІ копії цього свідоцтва;

- оригінал довідки за формою №4-ОПП;

- копію розпорядного документа власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

- копію розпорядного документа про утворення ліквідаційної комісії;

- ліквідаційну картку органів державної статистики.

При одержані органами ДПС від платника податків заяви за формою №8-ОПП, а також на підставі інформації про порушення справи про банкрутство платника податків, органом ДПС у місячний термін приймається рішення про проведення документальної перевірки таких платників і відповідні підрозділи розпочинають перевірку.

Після проведеної перевірки платника податків, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетами орган ДПС знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків в органах ДПС проводиться за наявності повідомлення від установи банку про завершення процедури зняття з обліку орган ДПС складає довідку про зняття з обліку платника податків за формою №12-ОПП, яку надсилає до органів державної реєстрації або органу, що здійснив реєстрацію.

Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факти заборгованості його перед бюджетом, орган ДПС не знімає його з обліку, а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов"язків зі сплатою податків і обов"язкових платежів за формою №10-ОПП і надсилають його ліквідаційній комісії. Зазначене повідомлення дозволяється видавати платнику податків для пред'явлення у відповідні органи.

Зняття з обліку платника податків - юридичної особи в одному органі ДПС і взятих на облік в іншому здійснюється в такому порядку:

1. Платник податку подає до органів ДПС за попереднім місцем знаходження у 20-денний термін від дня зміни місцезнаходження:

- заяву за формою №9-ОПП;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- оригінал довідки за формою №4-ОПП, отриманої за місцем взяття на облік.

Орган ДПС за новим місцезнаходженням на підставі реєстраційної картки органу державної реєстрації перевіряє достовірність даних заяви платника податків та надсилає у двох примірниках повідомлення про подання платником податків заяви про зняття обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження за формою №11-ОПП, в якому зазначає назви органів ДПС за попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника податків до органу ДПС за попереднім місцезнаходженням.

Орган ДПС за попереднім місцезнаходженням після отримання повідомлення про подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження за формою №11-ОПП після проведення документальної перевірки знімає з обліку платника податків. Підрозділи з обліку та звітності заповнюють у повідомленні за формою №11- ОПП дані про заборгованість платника податків із картки особистих рахунків платника податків. Підрозділи, відповідальні за облік платників проставляють інформацію про зняття з обліку і один заповнюють екземпляр повідомлення за формою №11-ОПП разом з обліковою справою платника податків, копію особистих рахунків платника податків та копію акта останньої документальної перевірки надсилають органам ДПС за новим місцем знаходження.

На підставі заяви за формою №1-ОПП (форма №5-ОПП) та облікової справи орган ДПС за новим місцезнаходженням платника податків здійснює протягом двох робочих днів взяття його на облік, вносить відповідні зміни до облікової справи. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням проводяться в журналі за формою №2-ОПП.

Орган ДПС за новим місцезнаходженням видає довідку платникові податків за формою №4-ОПП, що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії.

Зняття з обліку фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності як платника податків здійснюється в порядку, аналогічному для платників податків - юридичних осіб, з урахуванням того, що у зв'язку зі смертю фізична особа знімається з обліку на підставі інформації одержаної від органів реєстрації актів громадянського стану.

Як платники того чи іншого виду податку, юридичні особи (філії), фізичні особи (в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності) ставляться на облік органами ДПС з урахуванням рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників відповідних податків, які розробляються галузевими управліннями ДПА України та затверджуються її Головою.

З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік платників податків у розрізі окремих видів податків органи ДПС, які ведуть облік платників, складають і надсилають до органів ДПС вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.

2.2. Проблемні аспекти обліку податкових надходжень.

2000 рік в Україні характеризувався в економічному плані деякою стабільністю. Скорочення валового внутрішнього продукту наблизилося до мінімальної позначки, обсяг промислового виробництва у поточному році мав тенденцію до зростання. Щодо порівняння доходів і розмірів соціальних виплат з бюджету див. таблицю 2.1.

Але ряд економічних факторів продовжує негативно впливати на економічний розвиток країни і особливо на стан поповнення дохідної частини бюджету.

Це, зокрема, високий рівень бартерних операцій - 42%; зростання в середньому за місяць на 3-4% дебіторської і кредиторської заборгованості між підприємствами України. На 1 березня 1999 року рівень дебіторської заборгованості склав 72,8 млрд. грн., або зріз за рік у 1,5 рази, кредиторська заборгованість становила 97, 8 млрд. грн., або зросла в 1,3 рази. В наслідок цього утворилося близько 70% податкової заборгованості [28,c.7].

Третім фактором, що стримує збирання податків, є постійно зростаюча заборгованість по заробітній платі, що склала 5,6 млрд. грн. [28,c.8].

Основних витрат зведений бюджет України зазнав внаслідок невиконання показників державного бюджету.

Доцільно в умовах кризової ситуації, що склалася у газовій, реструктуризувати заборгованість підприємств Держнафтогазпрому по рентній платі за природний, відрахуваннях від плати за транзит природного газу, відрахуваннях за геологорозвідувальні роботи.

За оперативними даними, станом на 1 травня 1999 року податкова заборгованість досягла розміру 4823 млн. грн., а за попередніми розрахунками на 1 червня недоїмка досягла 5,6 млрд. грн., що більше, ніж на 1 січня, у 2,4 раза [28,c.10].

млн. грн.

725

350,3

250,3

130,3

112,9

64,4

Рис. 2.1.

Недоодержання у державний бюджет України у 1999 році

ПДВ

акцизний збір

платежі за використання природних ресурсів

рентна плата за нафту і природний газ та плата за транзити природного газу

збори до фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильскої катастрофи

збори до Державного диповаційного фонду

Найбільше зростання заборгованості допустили платники Дніпропетровської області - на 408 млн.грн., або у 2,3 рази, м. Києва - на 360 млн. грн., або на 82 відсотки тощо [28,c.10].

Аналіз фінансового стану 100 найкрупніших недоїмків України показав, що 38 % від загального обсягу реалізації їх продукції припадає на бартерні операції.


 
 

Цікаве

Загрузка...