WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

Крім того, іноді може застосовуватися і метод, по котрому вся звітність і всі розрахунки по податках здійснюються тільки по закінченні будівництва об'єкта і прийому його замовником. Податкові влади звичайно обмежують застосування цього методу.

Громадяни, що здійснюють комерційну діяльність за свій рахунок, не у формі підприємства, у принципі складають свою звітність за тими ж правилами. Але вони зобов'язані подавати декларації вже по податку на індивідуальні прибутки

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ

2.1. Облік платників податків та обов"язкових платежів.

Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і обов"язкових платежів до бюджетів та до державних цільових фондів.

До платників податків входять:

1. З числа резидентів:

- юридичні особи незалежно від форм власності, а саме: підприємства, установи, організації (в тому числі неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування;

- філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податків;

- юридичних осіб, що не мають статус юридичної особи, але мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс;

- фізичні особи (в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності), які мають об'єкти оподаткування.

2. З числа нерезидентів:

- фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об"єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством;

- постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України і які відповідно до чинного законодавства України, сплачують відповідні податки і обов'язкові платежі.

Робота з обліку податкової служби в органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується ДПА України.

Для забезпечення повноти обліку платників податків органи ДПС станом на перше число кожного місяця проводить звірку районного рівня єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними відповідних органів державної реєстрації з обов'язковим складанням актів звірок. Крім того, органи ДПС координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митного та контрольно-ревізійного службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Порядок взятих на облік платників податків - юридичних осіб та їх філій

Юридичні особи повинні у 20-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію звернутися до органів ДПС за своїм місцезнаходженням для взяття на податковий облік.

Філії та інші відокремлені підрозділи повинні у 20-денний термін після включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) звернутися до органів ДПС за своїм місцем знаходження для взяття на податковий облік.

Юридичні особи, незалежно від виду діяльності й запланованих обсягів операцій з продажу товарів (робіт, послуг), та діючі особи, які підпадають під визначення статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість", зобов'язані зареєструватися як платники податку на додану вартість відповідно до Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 27 травня 1997 року №149 та реєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 червня 1997 року № 216/2020.

Неприбуткові установи й організації повинні до початку своєї діяльності стати на облік у органах ДПС за своїм місцезнаходженням згідно з Положенням про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженим наказом ДПА України від 11 липня 1997 року № 232 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1997 року № 291/2095.

Для взяття на облік платників податків - юридичних осіб (крім житлово-будівельних кооперативів, автокооперативів, садівничих та інших кооперативів, профспілок, військових частин, а також суб'єктів господарської діяльності, Міністерства оборони (МО), Міністерства внутрішніх справ (МВС), Служби безпеки України (СБУ), Національної гвардії України) подають в органи ДПС за своїм місцезнаходженням такі документи:

1) заяву за формою № 1-ОПП;

2) завірені в нотаріальному порядку копії статуту (якщо це потрібно для створюваної організації форми підприємства), установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

3) копію положення (для бюджетних установ, організацій);

4) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

5) копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєнням їй ідентифікаційним кодом (крім суб'єктів підприємницької діяльності).

Платники податків - підрозділів для взяття на облік подають в органи ДПС за своїм місцезнаходженням такі документи:

1) заяву за формою №1-ОПП;

2)завірену в нотаріальному порядку копію установчих документів юридичної особи;

3) копію довідки за формою №4-ОПП про взяття на облік платника податків - юридичної особи;

4) копію рішення про створення філії, прийнятою юридичною особою;

5) копію положення про філію, затвердженою юридичною особою;

5) копію довідки про включення філії до ЄДРПОУ з присвоєнням їй ідентифікаційним кодом.

Для взяття на облік подають в органи ДПС за своїм місцезнаходженням такі документи:

І. Кооперативи:

1. Заяву за формою №1-ОПП;

2. Копію статуту, завірену в нотаріальному порядку.

П. Профспілки:

1. Заяву за формою №1-ОПП;

2. Копію статуту, завірену в нотаріальному порядку.

Ш. Військові частини, МО, МВС, СБУ:

1. Заяву за формою №1-ОПП;

2. Копію наказу про створення;

3. Копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з присвоєнням їй ідентифікаційним кодом.

Усі документи, перелічені вище, подає особисто власник, засновник або уповноважена ним особа, призначений керівник або головний бухгалтер. Документи приймаються лише за наявності паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера з ДРРО власників, засновників, директора та головного бухгалтера. Заяви приймають відділи обліку та реєструють у загальному відділі. Приймання заяви фіксується в журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік платників податків і обов"язкових платежів за формою №2-ОПП (додаток !). Перевірку паспортних даних виконують підрозділи податкової міліції.

Взяття на облік платника податків - юридичної особи здійснюється органом ДПС протягом двох робочих днів після надходження заяви за формою № 1-ОПП за наявності всіх поданих документів, перерахованих вище. Дані із заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб і вносяться з нього до журналу обліку платників податків і обов"язкових платежів - для юридичних осіб за формою № 3-ОПП (додаток 2). Встановлена форма зазначеного журналу є обов'язковою для заповнення. Інформація про взяття на облік платників або зміни в обліку (за їх наявності) щотижня друкується, підписується керівником органу ДПС, завіряється канцелярською печаткою і підшивається до зазначеного журналу.

Після взяття платника податків на облік, орган ДПС ставить на примірнику статуту (положення) платника податків відмітку (штамп) про взяття його на податковий облік за підписом відповідальної особи і видає йому довідку про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП/д, яка підтверджується взяттям його на податковий облік. Для пред'явлення в установи банків, де він вирішив відкрити поточні рахунки, та інші органи державної влади видаються копії довідки, про що робиться запис у журналі реєстрації копій довідок про взяття платника податків на облік за формою №14-ОПП.

Платник податків зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття / закриття рахунку (включаючи день операції) особисто подати або надіслати копію (з повідомленням про вручення) на адресу органу ДПС, в якому він перебуває на обліку, повідомлення про відкриття/закриття рахунків в установах банків, які повинні зберігатися в особовій справі платника.

Підрозділ, який веде облік платників податків, не пізніше наступного дня після взяття платника податків на облік друкує та передає списки платників податків, узятих на облік, до підрозділів з питань оподаткування юридичних осіб для подальшого контролю за поданням ними податкової звітності. Підрозділи з питань оподаткування формують облікову справу (звітну частину) на кожного платника.

Особливості взяття на облік фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...