WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

ПДВ - суть, значення, порядок справляння - Курсова робота

ПЛАН

Вступ

Розділ І. Сутність та призначення ПДВ

1.1. Поняття та функції податкової системи

1.2. система податків на додану вартість

Розділ ІІ. Аналіз діючої практики справляння ПДВ

2.1. Облік платників податків та обов'язкових платежів

2.2. Проблемні аспекти обліку податкових надходжень

2.3. Порядок застосування санкцій та адміністративних штрафів за порушення законодавства щодо податків

Розділ ІІІ. Забезпечення ефективності роботи податкової служби та її оптимізація щодо справляння ПДВ

Висновки

Використана література

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Сутність та призначення ПДВ

1.1. Поняття та функції податкової системи

1.2. система податків на додану вартість

Розділ ІІ. Аналіз діючої практики справляння ПДВ

2.1. Облік платників податків та обов'язкових платежів

2.2. Проблемні аспекти обліку податкових надходжень

2.3. Порядок застосування санкцій та адміністративних штрафів за порушення законодавства щодо податків

Розділ ІІІ. Забезпечення ефективності роботи податкової служби та її оптимізація щодо справляння ПДВ

Висновки

Використана література

ВСТУП

Оподатковування в будь-якій країні є не тільки фіскальним механізмом, але й інструментом державної політики, що змінюючись, прирікає на зміни і систему оподатковування. До того ж в Україні система оподатковування знаходиться в стадії становлення, як і її ринкове господарство і політична система, спрямована на розвиток свободи підприємницької діяльності. Пошук шляхів підвищення ефективності української системи податків просто необхідний.

У цьому відношенні об'єктивно необхідним і надзвичайно важливим для удосконалювання податкової системи України є вивчення досвіду організації податкових систем і організаційних структур податкових служб зарубіжних країн - США, Німеччини, Данії і ряду інших держав. Вивчення досвіду організації податкових систем інших країн буде сприяти і викорінюванню слідів крайньої ідеологізації у вітчизняній науці, що об'єднувала вивчення фактів, закономірностей розвитку держави і податкового права й оволодіння багатим історичним досвідом по аналізованому питанню.

При податковому плануванні не варто орієнтуватися тільки на розміри податкових ставок. Навпроти, розміри податкових ставок із погляду обкладання податкової діяльності мають другорядне значення. Інакше важко б було зрозуміти, чому в умовах повної свободи руху капіталів компанії продовжують діяти в країнах із рівнем корпораційного податку в 4%-50% і не перебираються в "податкові гавані", де ставки цього податку 2-5% або він зовсім не застосовується.

Насправді й в країнах із нормальними (не зниженими) ставками податків компанії з добре поставленим податковим урядом платять податки по ефективній податковій ставці не понад 20-25%. А ці ставки вже порівнянні з рівнем оподатковування в країнах - "податкових гаванях". Тому вибір між країнами з нормальними податковими ставками і "податковими гаванями" далеко не завжди визначений на користь останніх; у багатьох ситуаціях і ті й інші грають на рівних.

Зниження високих нормальних податкових ставок до знижених ефективних у західних країнах у принципі доступні для всіх компаній, хоча і носить виборчий характер. Практично у всіх цих країнах існують значні податкові пільги (або навіть прямі субсидії і компенсації) для експортної діяльності, для інвестицій у нові промислові потужності, у створення нових робочих місць, для підприємств, створюваних у менше розвинених районах і т.д. При цьому у відношенні реальної виробничої і комерційної діяльності податкові режими розвинених країн цілком конкурентноздатні з режимами країн - "податкових гаваней", особливо якщо врахувати, що для реальної діяльності важливий стан інфраструктури, доступності джерел сировини, близькість ринків збуту, наявність кваліфікованої робочої сили, у чому "податкові гавані", очевидно, поступаються розвиненим країнам.

Але навіть і для "базових" компаній, що не здійснюють ніякої діяльності в країні свого місцеперебування, а тільки керуючими активами, що обслуговують або контролюють діяльність в інших країнах, розміщення в країні з нормальним рівнем оподатковування може виявитися не менше вигідним, ніж у країні - "податкової гавані". Справа в тому, що багато країн (США, Великобританія, Франція і т.д.) надають своїм компаніям відстрочку від оподатковування прибутків, отриманих за рубежем доти, поки вони не будуть реально репатрійовані в країну. Така відстрочка може фактично мати безстроковий характер, а при сучасному рівні процентних ставок відстрочка в сплаті податків на 7-8 років рівносильна повному звільненню від податку.

Деякі розвинені країни (США, Франція, ФРН, Японія і т.д.) в останні роки прийняли спеціальні закони, спрямовані за переміщенням капіталів із цих країн у "податкові захистки", що на діяльність їхніх громадян і компаній не поширюються. Це також служить стримуючим фактором при виборі країни розміщення капіталу.

При цьому тиск розвинених країн Заходу на країни - "податкові гавані" ніколи не був особливо сильним. Точніше було б сказати, що ставлення податкової влади західних країн до "податкових гаваней", при всій гостроті офіційної критики, залишається в рамках " щорезервується прихильності". Більшість із країн - "податкових гаваней" при бажанні могли б бути розтрощені простими політичними й економічними заходами буквально в декілька днів. Але насправді капітали тільки "базуються" у податкових гаванях", а реально вони вкладаються і функціонують у тих же західних країнах. Туди ж переводяться і прибутки з цих капіталів, оскільки їхні власники мешкають у цих країнах. Більш жорстка позиція стосовно "податкових гаваней" могла б спонукати інвесторів і компанії остаточно залишити свою країну. Нарешті, країни - "податкові захистки" грають важливу роль для зм'якшення гостроти конкурентних протиріч між розвиненими країнами в боротьбі за залучення капіталів і дають важливий аргумент для внутрішньополітичної боротьби в цих країнах, дозволяючи владі захищати надання суттєвих податкових пільг капіталам посиланнями саме на наявність цих "податкових захистків" за рубежем.

Таким чином, сплата підприємством податку по стандартній, встановленій закономом ставці є незвичним, рідкісним явищем і свідчить про погану постановку податкового планування на даному підприємстві.

Однією з найважливіших функцій держави є перерозподіл доходів громадян шляхом справляння податків з подальшим спрямуванням коштів на громадські потреби. Для виконання цієї та інших функцій державі необхідно мати достатні фінансові ресурси, які акумулюються в бюджетній системі країни. саме цю проблему ставить перед собою Державна податкова служба, завдання якої забезпечувати поповнення бюджетів.

І РОЗДІЛ. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПДВ

1.1. Поняття та функції податкової системи

Податки- обов'язкові і безеквівалентні платежі, що сплачуються платниками податків у бюджет відповідного рівня і державні позабюджетні фонди на підставі федеральних законів про податки й акти законодавчих органів суб'єктів України, а також за рішенням органом місцевого самоврядування відповідно до їхньої компетентності.

Податкова система - сукупність передбачених податків і обов'язкових платежів, стягнутих у державі, а також принципів, форм і методів установлення, зміни, скасування, сплати, стягування, контролю:

1) об'єкт податку - це прибутки, вартість окремих товарів, окремі види діяльності, операції з цінними паперами, користування цінними ресурсами, майно юридичних і фізичних осіб і інші об'єкти, установлені законодавчими актами.

2)суб'єкт податку - це платник податків, тобто фізична або юридична особа;

3) джерело податку - тобто прибуток із якого виплачується податок;

4) ставка податку - розмір податку з одиниці об'єкта податку;

5) податкова пільга - повне або часткове звільнення платника від податку.

Податки можуть стягатися такими засобами:

1) кадастровий - (від слова кадастр - таблиця, довідник) коли об'єкт податку диференційований на групи по певній ознаці. Перелік цих груп і їхні ознаки заноситься в спеціальні довідники. Для кожної групи встановлена індивідуальна ставка податку. Такий метод характерний тим, що розмір податку не залежить від прибутковості об'єкта.

Прикладом такого податку може служити податок на власників транспортних засобів. Він стягається по встановленій ставці від потужності транспортного засобу, незалежно від того, використовується цей транспортний засіб або простоює.

2) на основі декларації

Декларація - документ, у якому платник податку призводить розрахунок прибутку і податку з нього. Характерною рисою такого методу є те, що виплата податку провадиться після одержання прибутку й особою яка отримує прибуток.

Прикладом може служити податок із прибутку.

3) з джерела

Цей податок вноситься особою, що сплачує прибуток. Томy оплата податку провадиться до одержання прибутку, причому одержувач прибутку одержує його зменшеним на суму податку.

Наприклад прибутковий податок із фізичних осіб. Цей податок виплачується підприємством або організацією, на якій працює фізична особа. Тобто до виплати, наприклад, заробітної плати з неї відраховується сума податку і перераховується в бюджет. Інша сума виплачується працівнику.


 
 

Цікаве

Загрузка...