WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - Курсова робота

ПДВ - Курсова робота

Оподатковуваним оборотом у зазначених вище підприємств є сума валового доходу одержаного у вигляді різниці між цінами реалізації товарів і цінами, за якими вони проводять розрахунки з постачальниками, включаючи суми ПДВ (надбавок, націнок, знижок, винагород, зборів тощо). Націнки, надбавки, знижки, винагороди, збори застосовуються до вартості товарів з податком на додану вартість.

По імпортних товарах об'єктом оподаткування є їх митна вартість з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів і мита (по підакцизних товарах - з урахуванням сум акцизного збору), ввезених для власних і виробничих потреб, для реалізації у вільному обігу, а також не експортованих товарів, імпортованих тимчасово та на правах комісії. При подальшому продажу імпортних товарів об'єктом оподаткування є різниця між цінами їх реалізації та митною вартістю з урахуванням сум митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору.

У підприємств громадського харчування оподатковуваний оборот по товарах, які реалізуються через роздрібну торгівельну мережу без додаткової переробки, обчислюється таким самим чином, як і в торговельних підприємств. По продукції власного виробництва оподатковуваним оборотом, є різниця між цінами реалізації продукції власного виробництва і цінами, за якими вони оплачують продукти та сировину, включаючи ПДВ. При цьому в калькуляцію продукції власного виробництва продукти та сировина також включаються за цінами, виплачуваними постачальникам з урахуванням податку на додану вартість. Існують деякі особливості в обчисленні суми ПДВ по придбаних та введених в експлуатацію основних виробничих фондах та взятих на облік нематеріальних активах. Так, сума ПДВ розподіляється, удвох випадках:

1)якщо основні виробничі фонди використовуються одночасно для здійснення різних видів діяльності, щодо яких подаються декларації за формами №1 та №2:

2) якщо підприємства одночасно, реалізують товари (роботи і послуги), які підлягають і не, підлягають оподаткуванню.

Методика розподілу єдина для обох випадків і полягає в наступному: сума ПДВ по придбаних та введених в експлуатацію основних виробничих, фондах та взятих на облік нематеріальних активах розподіляється по різних видах діяльності та по оподатковуваних і неоподатковуваних товарах (роботах, послугах), виходячи з питомої ваги різних видів діяльності або оподатковуваних товарів у загальному обсязі реалізації товарів (робіт, послуг). При цьому за підсумками роботи в поточному році здійснюється кінцевий перерахунок результатів розподілу вказаних сум ПДВ, який відображається у декларації за грудень поточного року.

Щодо знов Побудованих (створених) підприємств застосовується вказаний вище порядок розподілу сум податку по придбаних і введених в експлуатацію основних виробничих фондах та взятих на облік матеріальних активах із кінцевим перерахунком за перший календарний рік з по частку діяльності такого підприємства.

Зверніть увагу на порядок визначення суми ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету. якщо сировина, матеріали та інші вироби купуються за іноземну валюту, адже ПДВ " сплачується не тільки в Україні, але й в інших державах. У цьому випадку сума ПДВ за придбані сировину, матеріали не зменшує суму ПД8, яка належить сплаті до бюджету, а разом із вартістю цих матеріалів та сировини відноситься на витрати виробництва й обігу, тобто на собівартість виробництва відноситься митна (закупівельна) вартість сировини, матеріалів та ін.

Не виключається із загальної податкової суми, що підлягає сплаті до бюджету, податок із товарів, використаних на невиробничі потреби. Сплата податку з товарів (робіт, послуг), використаних на невиробничі потреби, провадиться за рахунок відповідних джерел фінансування. Розглянемо це положення детальніше. Сума ПДВ за сплачені постачальникам сировину, матеріали, комплектуючі та ін. які використовуються для потреб основної діяльності, відноситься на зменшення суми ПДВ, належної до сплати в бюджет по реалізованій продукції в момент їх оплати постачальникам або коли вони взяті на облік. Отже, ці матеріальні ресурси можуть ще й не бути використані для потреб основної діяльності, а податок на додану вартість по них уже зменшив суму ПДВ, належну до сплати в бюджет. Далі, припустимо, що ці ресурси використовуються не для потреб основної діяльності (тобто списуються не на собівартість, а на інші джерела фінансування, наприклад, на ремонт у дитячому садку, що знаходиться на балансі цього підприємства, за рахунок прибутку, або ці ресурси продаються). У цьому випадку необхідно на суму ПДВ, сплачену постачальникам по цих матеріалах, збільшити суму податку на додану вартість, належну до сплати в бюджет, і провести ії в обліку за рахунок відповідних джерел фінансування (прибутку, фондів економічного стимулювання тощо).

При встановленні строків сплати податку на додану вартість до бюджету для юридичних осіб визначальною є середньомісячна сума ПДВ, обчислена за IV квартал минулого року. При цьому в розрахунок не беруться стан, обчислені по перерахунках податку за попередні роки, а також суми нарахованої пені.

Після визначення середньомісячної суми податку за IV квартал минулого року по кожному платнику податкові інспектори можуть установити для них строки сплати ПДВ до бюджету.

Якщо обчислена в місячній декларації сума ПДВ буде більшою від суми податку сплаченого декадними платежами, доплата податку за результатами перерахунку проводиться не пізніше строку, встановленого для подання місячної декларації (тобто до 15 числа наступного місяця).

У випадках, коли сума податку, сплаченого декадними платежами, буде більшою, ніж сума, обчислена в місячній декларації, від'ємна різниця, за відсутності в платника недоїмки по платежах до бюджету, на підставі письмової заяви повертається платнику у 5 - денний строк з дня подання заяви або зараховується в рахунок наступних платежів.

Якщо строки подання декларацій, а відповідно і строки сплати податку за ці періоди припадають на вихідний (неробочий) або святковий день, вони переносяться на перший робочий день після вихідного або святкового дня.

Новостворені підприємства, а також підприємства, які раніше не були платниками податку на додану вартість, сплачують податок, виходячи з фактичного обороту за кожний місяць (тобто один раз на місяць незалежно від суми податку). Після закінчення тримісячного строку з дня створення підприємства обчислюється середньомісячна сума ПДВ за ці три місяці, і надалі строки сплати податку визначаються виходячи з цієї суми згідно з порядком, викладеним вище. Керівники податкових інспекцій в деяких випадках можуть переносити строки подання декларацій та строки сплати ПДВ для окремих платників на 5 днів.

Декларації, складені не за встановленою формою і не підписані керівником і головним бухгалтером підприємства платника, вважаються неподаними і повертаються платникам для доопрацювання.

Таким чином, ми розглянули порядок визначення строків сплати та подання декларацій для юридичних осіб. Дещо інший порядок застосовується для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи: ці платники повинні протягом року щоквартально до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і до 15 листопада приносити до бюджету авансові платежі в розмірі суми річних платежів. Річна сума авансових платежів визначається на основі суми податку, сплаченого за минулий календарний рік, або на основі планових сум доходу в поточному році. До 15 березня наступного року за звітом платник податку повинен подати до податкової інспекції декларацію про фактично одержані доходи, на основі яких обчислюється сума ПДВ за звітний рік. Якщо сума податку, сплаченого авансовими платежами, менша від суми податку, обчисленого за декларацією за звітний період, платнику необхідно до 15 березня внести в бюджет від'ємну різницю; відповідно якщо ця сума більша ніж різниця підлягає поверненню платнику за його письмовою заявою.

Література

.

 • Федоров В.М. Податкова система України: підручник. К.: Либідь. 1994р.

 • Опарін В.М. Фінанси.—К.:1999р.

 • Вовченко А. "DIXI" газета Бізнес №47 листопад 2000р.

 • Закон України від 3.04.1997р. "Про ПДВ " №168/97//Голос України 15.05.1997р.

 • Юрій С.І., Бескид Й.М. "Бюджетна система України" К.:НІОС 2000р.

 • Вісник податкової служби України №44 листопад 1999р.. Журнал податкової адміністрації.

 • Фінанси України. Науково теоретичний журнал Міністерства фінансів України.

  - 4 -


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...