WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - Курсова робота

ПДВ - Курсова робота

Надалі визначаються обгрунтованість застосування встановлених пільг по податку на додану вартість на окремі товари, роботи, послуги, а також своєчасність перерахування податку до бюджету згідно з установленими строками.

В установах банків податкові інспекції перевіряють своєчасність виконання доручень підприємств щодо перерахування з їх рахунків платежів у бюджет, а також виконання вимог щодо складання підприємствами розрахункових, платіжних документів, у яких в обов'язковому порядку повинен указуватись окремим рядком ПДВ.

Якщо за результатами документальної перевірки встановлені порушення в обчисленні податку на додану вартість, складається акт у двох примірниках. Акт підписується податковим інспектором, керівником підприємства та головним бухгалтером підприємства-платника. Один із примірників акта залишається на підприємстві, другий наступного дня після його підписання передається начальнику податкової інспекції для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій. Податкові органи мають право накладати такі санкції:

а) У разі приховування (заниження) оподатковуваного обороту з платників податку в доход бюджету стягується сума податку, вирахуваного із заниженого прибутку, штраф у двократному розмірі нарахованої суми податку, а при повторному порушенні протягом року штраф у п'ятикратному розмірі суми податку, обчислені із заниженого обороту і штраф вносяться до бюджету за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні платника, в 10-денний строк від дня складання акта про виявлення порушень:

б) на службових осіб. винних у приховуванні (заниженні) оподатковуваного обороту, а також відсутності бухгалтерського обліку та веденні його з порушенням установленого порядку, несвоєчасному поданні чи поданні за невстановленою формою декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку до бюджету, податковими інспекціями накладається адміністративний штраф у розмірі від п'яти до десяти розмірів мінімальної заробітної плати, а за ті ж самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати;

в) платники податку за неподання, несвоєчасне подання податковим органам декларацій, розрахунків та інших документів, необхідних для нарахування і сплати ПДВ. а також за неподання або несвоєчасне подання установами банків платіжних доручень на перерахування ПДВ, сплачують до бюджету 10% належних сум податку;

г) своєчасно не сплачені суми податку стягуються за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0.2 % із суми недоїмки за кожний день прострочення (включаючи день сплати).

У випадках незгоди з фактами, які викладені в акті. керівники та інші посадові особи підприємства подають письмові пояснення мотивів незгоди; Рішення даного податкового органу можуть бути оскаржені в місячний строк у вищестоящому податковому органі. У разі незгоди з рішенням, прийнятим цим податковим органом, воно моє бути оскаржено в судовому порядку. У випадках установлення фактів порушення законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність, усі матеріали передаються правоохоронним органам.

Надалі акт передається інспектору з обліку з метою відображення сум в особовому рахунку платника.

4. Вдосконалення податкового обліку та декларування ПДВ в Україні.

Податковий облік - це науково обгрунтована система спостереження, відображення, узагальнення та контролю за змінами, які мають місце в податковому процесі. Предметом податкового обліку є податковий процес. Він здійснюється за допомогою декількох методів:

  • .Відображення усіх господарських операцій в первинних документах і реєстрах податкового обліку та їхня оцінка:

  • Подвійний запис операцій і система рахунків;

  • Проведення періодичної та річної інвентаризації коштів на рахунках і в розрахунках податкових зобов'язань;

  • Узагальнення інформації у балансі.

Податковий облік в органах ДПСУ є основним засобом формування інформаційних потоків , що забезпечує повне і точне відображення виконання Державного бюджету України, а також контролює надходження і використання фінансових ресурсів відповідно до функціональної, відомчої та економічної податкової класифікації.

Податковий облік ПДВ є братом бухгалтерського обліку ПДВ. Звідси Податковий облік ПДВ це контроль фіскальних органів за відображенням усіх господарських операцій по ПДВ в первинних документах і облік реєстрації платників ПДВ в податкових органах та їх оцінка і аналіз. Ведення податкового обліку ПДВ здійснюється податковими органами на основі фінансової звітності із оподатковуваного обороту підприємств, їхньої діяльності.

Оподатковуваний оборот з відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг обчислюється виходячи з їхньої вартості за вільними цінами і тарифами державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, що включають податок на додану вартість за встановленою ставкою. Деякі особливості властиві визначенню оподатковуваного обороту при реалізації товарів (робіт, послуг) за державними фіксованими та регульованими цінами (тарифами): він обчислюється за вирахуванням фактично наданих торговельних (оптово-збутових) знижок.

До оподатковуваного обороту включаються також суми грошових коштів (крім коштів у вільно конвертованій валюті), одержаних підприємствами за реалізовані ними товари (роботи, послуги) у вигляді безоплатної фінансової допомоги або призначених для поповнення фондів спеціального призначення, формування статутного фонду, збільшення прибутку та інших власних потреб. Оподатковуються також обороти з реалізації конфіскованого, безхазяйного майна скарбів і скуплених цінностей: суми (крім сум штрафів), що надходять на підставі рішень судових та інших органів з розгляду спорів, стягненні з осіб, які винні в розкраданні, нестачах, псуванні і пошкодженні товарів. При стягненні сум з таких осіб оподатковуваний оборот вираховується виходячи з вільних цін. які діють у торгівлі на момент визначення сум, що) підлягають стягненню, а по товарах, на які встановлено державні фіксовані та регульовані ціни виходячи з цих цін.

Слід звернути увагу на визначення оподатковуваного обороту по підакцизних товарах оскільки сума акцизного збору включається в оподатковуваний оборот податку на додану вартість. Крім того, в оподатковуваний оборот входить плата за організацію програм телебачення і радіо мовлення у встановлених розмірах, а також суми інших надбавок до цін (тарифів), які передбачені чинним законодавством. До оподатковуваного обороту включаються державні, митні та інші збори, крім тих, які повністю надходять до бюджету, а також страхові та інші збори, пов'язані з поставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Є деякі особливості при визначенні оподатковуваного обороту по товарах (роботах, послугах), які обмінюються на території України і передаються безплатно або з частковою оплатою їх вартості (включаючи натуральну оплату праці) чи використовуються всередині підприємства для потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю. Ці особливості ми розглянемо залежно від того чи є ще товари (роботи, послуги) власними чи покупними.

При використанні всередині підприємства товарів власного виробництва для потреб, не пов'язаних із виробничою діяльністю, оподатковуваний оборот обчисляється виходячи з вартості таких або аналогічних товарів, а в разі відсутності такої вартості із собівартості визначеної у день здійснення обороту. При виконанні робіт чи наданні послуг для власних потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю, та при натуральній оплаті праці роботами власного виробництва оподатковуванням оборотом є сума витрат на їх виконання. Таким чином, оподатковуваним оборотом по товарах (роботах, послугах) власного виробництва залежно від напрямку їх подальшого використання є або повна вартість цих товарів (що включає собівартість та прибуток) або їх собівартість (сума витрат на їх виконання).

При визначенні оподатковуваного обороту по покупних товарах насамперед треба звернути увагу на те, що він не може бути меншим за купівельну ціну цих товарів. У випадках подальшої реалізації (обміну) покупних сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування тощо за цінами, які менші від цін придбання, від'ємна різниця між сплаченим постачальникам податком на додану вартість і одержаним з покупців покривається за рахунок коштів, що залишились у розпорядженні підприємства.

Дещо інший порядок визначення оподатковуваного обороту при продажу за цінами, нижчими від цін придбання, обміні, безплатній передачі основних виробничих фондів.

Розглянемо тепер особливості визначення оподатковуваного обороту торговельних, заготівельних, оптових, постачально-збутових та інших підприємств, що надають торговельно-посередницькі послуги.


 
 

Цікаве

Загрузка...