WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - Курсова робота

ПДВ - Курсова робота

3, Контроль фіскальних органів за справлянням ПДВ і відповідальність платників

Платники податку на додану вартість та їх службові особи несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до чинного законодавства України. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати ПДВ здійснюється податковими інспекціями згідно із Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Існують два етапи перевірок декларацій по податку на додану вартість: камеральна, та документальна. Камеральна перевірка (без виходу на підприємство) проводиться податковим інспектором у момент одержання декларації з використанням бухгалтерської звітності про фінансово-господарську діяльність підприємств. Зокрема, перевіряється взаємо погодженість різних форм, звітності (відповідність сум ПДВ. відображених у формі №2, яка є додатком до балансу, та відображених у деклараціях за звітний рік). При цьому слід звернути увагу на те, що форма №2 бухгалтерської звітності ведеться наростаючим підсумком з початку року. а декларації по ПДВ складаються щомісячно (щоквартально). Надалі перевіряється відповідність декларації по додатку на додану вартість за звітний період, останній декларації за попередній звітний період, зокрема по сумах перевищення ПДВ, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам, (підрядникам), над сумою ПДВ, одержаного від покупців за попередній період, яка буде враховуватись у звітному періоді. Таке ж порівняння проводиться по розрахунках сум кредитування ПДВ по підприємствах із сезонним характером виробництва. Останній етап перевірка правильності арифметичних підрахунків у поданій декларації. Якщо в результаті камеральної перевірки помилок в обчисленні ПДВ не встановлено, перевірена декларація передається інспектору з обліку для відображення в особовому рахунку платника. Якщо буде виявлено, що платежі ПДВ підлягають сплаті в більшій сумі, ніж указано в декларації, сплата донарахованих сум проводиться у 6-денний строк з дня надіслання податковим органом повідомлення про доплату. При зменшенні обчислених до сплати сум податку сума різниці зараховується платнику до чергових платежів або повертається йому на підставі письмової заяви.

Документальні перевірки декларацій по податку на додану вартість проводяться податковим інспектором з виходом на підприємство у строки, встановлені, керівниками податкових органів, але не рідше одного разу на два роки. а по платниках податку, які сплачують декадні платежі не менше одного разу на рік.

При документальній перевірці податкові інспектори використовують банківські та розрахункові (вивантажувальні) документи, а також дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, зокрема відомість № 16"Реалізація". журнали-ордери № 2. З, 6. 8 та головну книгу.

Основна мета документальної перевірки визначити правильність відображення у головній книзі оборотів по дебету і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "Податок на додану вартість" та їх відповідність сумам, відображеним у податкових деклараціях за період, що перевіряється.

Передусім розглянемо порядок перевірки оборотів по дебету рахунку 68:

1.Суми ПДВ, сплачені за придбану сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, відносяться на дебет рахунку 68 тільки в тому випадку, якщо вони використовуються для потреб основної діяльності. Якщо ж йдеться про потреби невиробничого характеру, ПДВ слід віднести на рахунок відповідних джерел фінансування (прибутку і т. ін.). Для перевірки цього використовуються банківські та розрахункові документи, за якими перевіряється, які саме матеріальні цінності були оплачені, та журнал-ордер №6. за яким установлюється, за рахунок яких джерел фінансування віднесений ПДВ по відповідних матеріальних ресурсах.

2.Сума ПДВ, що сплачена за роботи та послуги, відноситься на дебет рахунку 68 тільки тоді, якщо їх вартість відноситься на витрати виробництва (обігу). Отже, сума ПДВ. сплачені за роботи, послуги, джерелом фінансування яких не є собівартість, повинні відноситися на рахунок відповідних джерел фінансування. Для перевірки використовуються банківські документи та журнал-ордер № 6;

3.При перевірці правильності віднесення на дебет рахунку 68 податку, сплаченого за придбані основні фонди, слід визначити:

а) чи належать ці фонди, згідно з класифікацією, до основних виробничих фондів (адже ПДВ по невиробничих фондах на дебет рахунку 68 не відноситься);

б) коли ці фонди були введені в експлуатацію (податок по придбаних, але не введених в експлуатацію основних виробничих фондах на дебет рахунку 68 не відноситься);

4.При перевірці торговельних підприємств необхідно звернути увагу на те, що при придбанні ними товарів для подальшого перепродажу їх вартість відображається в облік}' на рахунку 41 "Товари" разом із податком на додану вартість, сплаченим постачальникам за цей товар; тобто суми ПДВ, сплачені постачальникам ,та розрахунки з бюджетом не відносяться (дебет рахунку 68).

Дуже уважно слід перевіряти віднесення на дебет рахунку 68 податку по сировині. матеріалах, (роботах, послугах), якщо вони використовуються для виробництва товарів (робіт, послуг), які згідно з чинним законодавством звільняються від сплати ПДВ. Так, податок, сплачений постачальникам, відноситься на розрахунки з бюджетом тільки при виробництві товарів (робіт, послуг), зазначених у пунктах "а"—"д" . При виробництві товарів (робіт, послуг), зазначених у пунктах "е" — "х" ПДВ. сплачений постачальникам. відноситься на собівартість, а за придбані основні фонди і нематеріальні активи — покривається за рахунок відповідних джерел їх придбання, тобто не відноситься на дебет рахунку 68.

Перевірка правильності відображення в декларації оборотів за дебетом рахунку 68 проводиться з використанням журналу-ордера № 6 за рахунками 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та розрахункових, (платіжних) документів.

Розглянемо порядок перевірки оборотів по кредиту рахунку 68.

1.Насамперед перевіряється повнота оборотів з відвантаження робіт та надання послуг. Для цього, використовуються: відомість -N"16 (з відвантаження та реалізації товарів), товарно-транспортні накладні на відвантаження готової продукції та покупних товарно-матеріальних цінностей, банківські (журнал-ордер .№ 2) та касові документи (журнал-орден № 1), якщо реалізація була за готівку.

2.За кредитом рахунку 68 відображаються також суми податку, сплачені за придбану сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, які використовуються для потреб невиробничого характеру. Пов'язано це з тим, що ці матеріальні ресурси відображаються в обліку без ПДВ, який відноситься на дебет рахунку 68. Отже, при сплаті постачальникам за ці ресурси сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, зменшується, а при використанні їх на невиробничі потреби на цю суму ПДВ повинна бути збільшена сума ПДВ, належна до сплати в бюджет, за рахунок відповідних джерел фінансування. Для цього необхідно перевірити обороти за дебетом рахунків, на які відносяться затрати невиробничого характеру (рахунки 81. 87, 96 тощо). Якщо на ці рахунки списувалися матеріальні цінності або роботи, послуги, слід перевірити, чи віднесені відповідні суми ПДВ по цих витратах. Для цього достатньо перевірити дані головної книги за дебетом відповідних рахунків.

3.Перевірці підлягає також правильність відображення за кредитом рахунку 68 суми ПДВ по реалізації основ них виробничих і невиробничих фондів (детальніше порядок підрахунку ПДВ по цих операціях див. Особливості обчислення ПДВ по окремих платниках і товарах, роботах, послугах).

4.За кредитом рахунку 68 відображаються суми ПДВ із коштів, які отримало підприємство на власні потреби від своїх покупців (замовників) та які не знайшли відображення на рахунку 46 "Реалізація". Для перевірки віднесення ПДВ із цих сум на кредит рахунку 68 необхідно надходження коштів на рахунки 87, 88, 96 тощо порівняти з тими сумами, які надійшли на рахунковий рахунок (дебет 51 і кредит 87 рахунків), для чого використовуються журнал-ордер № 2 та головна книга. Якщо ці суми однакові, податок на додану вартість із цих сум не був обчислений.

Після перевірки правильності відображення оборотів за дебетом і кредитом рахунку 68 перевіряється правильність арифметичного підрахунку оборотів за цим рахунком, а також їх відповідність сумам ПДВ. відображеним у деклараціях.


 
 

Цікаве

Загрузка...