WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - Курсова робота

ПДВ - Курсова робота

і сума ПДВ з яких була відображена за дебетом рахунку 68. використані для невиробничих

потреб на суму 2000 тис. грн. В обліку це відображається:

Д81 К05 2000 тис Д81 К68 400 тис

(2000 Х 0,20)

Суми податку на додану вартість по придбаних основних невиробничих фондах включаються до їх вартості (тобто не відносяться на розрахунки з бюджетом, як по основних виробничих фондах).

Розглянемо тепер, як відображається в обліку податок на додану вартість по будівельно-монтажних роботах замовників (забудовників). Тут треба розрізняти два види - залежно від способу виконання будівельно-монтажних робіт: 1) підрядного: 2) господарського (тобто безпосередньо самим підприємством).

У першому випадку замовники (забудовники) суму. ПДВ по виконаних підрядчиками будівельно-монтажних роботах та устаткуванню, що не потребує монтажу, відображають за дебетом рахунку 33 "Капітальні вкладення по устаткуванню, що потребує монтажу, і будівельних, матеріалах та конструкціях — за дебетом рахунку 07 "Будівельні матеріали та устаткування до установки".

Приклад. Підприємство перерахувало ремонтно будіведьному управлінню за виконані будівельно-монтажні роботи по спорудженню складського приміщення 18 млн. грн.. у тому числі податок на додану вартість — 3 млн.гри. Ця операція знайде відображення:

ДЗЗ К51 18 млн.

Таким чином, у цьому випадку ПДВ на розрахунки бюджетом не відноситься, а покривається за рахунок відповідного джерела фінансування.

У другому випадку при виконанні будівельно-монтажних робіт господарським способом. податок на додану вартість відображається за дебетом рахунку 33 у кореспонденції з кредитом рахунку 68, тобто підприємства, які виконують будівельно-монтажні роботи для власних потреб, повинні обчислити ПДВ і перерахувати його до бюджету. Об'єктом оподаткування в цьому випадку є собівартість виконаних робіт. Сума податку, яка підлягає оплаті, до бюджету, визначається яка різниця між сумою податку обчисленого виходячи із фактичних витрат на будівельно-монтажні (ремонтні) роботи, і сумою податку, сплаченого по будівельних матеріалах та устаткуванню, що потребує монтажу, які використані на виконання таких робіт.

Кредитове сальдо на рахунку 68 (різниця між сумою податку за відвантажені товари (роботи, послуги) і сумою податку, що сплачена або підлягає сплаті постачальникам за придбані матеріальні ресурси (роботи, послуги), введенні в експлуатацію основні виробничі фонди, нематеріальні активи) перераховується у бюджет і відображається за дебетом рахунку 65 і кредитом рахунку кредитування ПДВ, зараховані на розрахунковий рахунок кошти 51 "Розрахунковий рахунок"

Підприємства із сезонним характером виробництва, які проводять на кредитування податку відображають за дебетом рахунку 51 і кредитом рахунку 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 4 "Кредитування податку на додану вартість". Повернення кредиту відображається підприємствами зворотними записами.

Таким чином, ми розглянули порядок відображення в обліку операцій, пов'язаних із податком на добавлену вартість. Звернемо увагу на порядок складання розрахункових та відвантажувальних документів.

Що стосується розрахункових (платіжних) документів за реалізовані товари (роботи. послуги), то в них сума податку повинна вказуватись окремим рядком, а при звільненні їх від податку в зазначених документах робиться позначка "Без ПДВ". Якщо в розрахункових (платіжних) документах сума податку не відокремлена або не зроблена позначка "Без ПДВ", вони не повинні прийматися установами банків для виконання. Контроль за виконанням банками цього правила здійснюють податкові інспекції.

У всіх випадках відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), включаючи продаж за готівку, за бартерними операціями, в обов'язковому порядку складаються рахунки-фактури, накладні, акти, реєстри тощо, в яких указуються: дата складання, назви й адреси постачальника та покупця; кількість ціна і сума ПДВ по кожній позиції окремо.

У журналах-ордерах, відомостях та інших регістрах бухгалтерського обліку по заготівлі матеріалу і реалізації продукції (робіт, послуг) сума ПДВ повинна виділятися в окрему графу на підставі розрахункових документів.

Обчислення суми ПДВ проводиться за ставкою 16,67% до обороту, що включає суму ПДВ. Ставка 16,67 % є похідною від ставки 20% і її розмір розрахований таким чином. Якщо ми маємо кінцеву ціну реалізації, яка включає ПДВ, для визначення суми податку насамперед необхідно обчислити ціну без суми ПДВ, тобто тільки собівартість та прибуток (і акцизний збір по підакцизних товарах). Таким чином, для визначення суми ПДВ застосовується формула:

ПДВ = Ц х (20/120). у свою чергу 20/120 = 0,1667. або 16.67%.

Обчислення податку на додану вартість проводиться: за ставкою 16,67% до оподатковуваного оборогу (тобто до обороту, що включає суму ПДВ).

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги), і сумами податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва й обігу відповідно до основних положень про склад витрат, та податку за придбані та введені в експлуатацію основні виробничі фонди (згідно з класифікацією) і взяті на облік нематеріальні активи (вартість майнових та інших прав. "ноу-хау", ліцензій та ін.).

Зверніть увагу: суми податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва й обігу, та податку за придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на облік нематеріальні активи до витрат виробництва й обігу не належать.

Таким чином, порядок обчислення суми податку на .додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет, можна представити у вигляді схеми, яка включає кілька етапів.

1-й етап.

Формування ціни реалізації виробника, що включає ПДВ та акцизний збір ( по підакцизних товарах).

Собівартість (у тому числі матеріальні

витрати без суми ПДВ)

Х1,20= Ціна реалізації покупних

товарів, що включає

суму ПДВ

Прибуток

Сума акцизного збору

Сума надбавок до цін згідно з чинним " законодавством

2-й етап

Обчислення суми ПДВ по реалізованій продукції що одержана від покупців товарів

Ціна реалізації товарів (робіт, послуг), що включає ПДВ та акцизний збір оподатковуваний оборот

Х0,1667= сума ПДВ. одержана від покупців товарів

3-йетап.

Перший варіант.

Визначення суми ПДВ. Що сплачена або підлягає сплаті постачальникам по матеріальних витратах, основних виробничих фондах, та нематеріальних активах.

Сума, що підлягає сплаті або сплачена постачальникам за виконані роботи послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо. Вартість яких відноситься на витрата виробництва включаючи ПДВ

Х0,1667= сума ПДВ. одержана від покупців товарів

Вартість придбаних і Введених в експлуатацію основних виробничих фондів (включаючи ПДВ)

Вартість взятих на облік матеріальних активів (включаючи ПДВ)

Другий варіант.

Суми витрат, що вказані в першому варіанті, але без включення

до них суми ПДВ (тобто суми витрат, що відносяться на собівартість та інші джерела фінансування).

Х0,20=Сума ПДВ по вказаних витратах

4-й етап

ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПДВ. ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ В БЮДЖЕТ

Слід підкреслити, що порядок визначення суми податку на додану вартість, викладений вище. стосується лише підприємств, які займаються виготовленням товарів (робіт, послуг), Для підприємств, що одержують свої доходи у вигляді різниці в цінах, порядок визначення ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, дещо інший:

1-йетап

Формування ціни реалізації покупних товарів

Купівельна ціна товарів, що не включає ПДВ

Х1,20=Ціна реалізації покупних товарів, що включає, суму ПДВ ціна реалізації

Торговельна націнка, що включає витрати обігу та прибуток

2-й етап

Обчислення суми оподатковуваного обороту та суми ПДВ.

Ціна реалізації покупних - Купівельна ціна, = Оподатковуваний товарів, що включає що включає ПДВ оборот або ПДВ суму ПДВ. валовий доход

Валовий дохід Х 0,1667 = сума ПДВ по одержаному валовому доходу.

Надалі обчислення суми ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет, проводиться так само, як і в першому випадку.

Отже, існують два основних методи обчислення суми податку на додану вартість залежно від виду діяльності підприємства, саме тому встановлені два види декларації по податку на додану вартість, які підприємства подають у податкові інспекції. Декларацію за формою №1 подають підприємства, які займаються виготовленням товарів (робіт, послуг), декларацію за формою №2 —- підприємства, які займаються торгівельною, заготівельною, оптовою, постачальницько-збутовою та посередницькою діяльністю. У випадках, коли підприємство поряд із виробничою Діяльністю Займається і торгівельно-посередницькою, обчислення ПДВ проводиться окремо по кожній діяльності (з поданням окремих декларацій за формою №1 та №2).


 
 

Цікаве

Загрузка...