WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - Курсова робота

ПДВ - Курсова робота

При використанні всередині підприємства товарів власного виробництва для потреб, не пов'язаних із виробничою діяльністю, оподатковуваний оборот обчисляється виходячи з вартості таких або аналогічних товарів, а в разі відсутності такої вартості із собівартості визначеної у день здійснення - обороту. При виконанні робіт чи наданні послуг для власних потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю, та при натуральній оплаті праці роботами (послугами) власного виробництва оподатковуванням оборотом є сума витрат на їх виконання.

Таким чином, оподатковуваним оборотом по товарах (роботах, послугах) власного виробництва залежно від напрямку їх подальшого використання є або повна вартість цих товарів (що включає собівартість та прибуток) або їх собівартість (сума витрат на їх виконання).

2.При визначенні оподатковуваного обороту по покупних товарах насамперед треба звернути увагу на те, що він не може бути меншим за купівельну ціну цих товарів. У випадках подальшої реалізації (обміну) покупних сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування тощо за цінами, які менші від цін придбання, від'ємна різниця між сплаченим постачальникам податком на додану вартість і одержаним з покупців покривається за рахунок коштів, що залишились у розпорядженні підприємства.

Дещо інший порядок визначення оподатковуваного обороту при продажу за цінами, нижчими від цін придбання, обміні, безплатній передачі основних виробничих фондів:

а) якщо основні виробничі фонди були придбані до 6 січня 1993 p. оподатковуваним оборотом є їх балансова вартість:

б) якщо основні виробничі фонди були придбані після 6 січня 1993 p. оподатковуваний оборот визначається виходячи з їх балансової вартості з урахуванням фактичного зносу.

При обміні покупними товарами оподатковуваний оборот визначається на базі їх купівельної ціни.

Розглянемо тепер особливості визначення оподатковуваного обороту торговельних, заготівельних, оптових, постачально-збутових та інших підприємств, що надають торговельно-посередницькі послуги.

Оподатковуваним оборотом у зазначених вище підприємств є сума валового доходу одержаного у вигляді різниці між цінами реалізації товарів і цінами, за якими вони проводять розрахунки з постачальниками, включаючи суми ПДВ (надбавок, націнок, знижок, винагород, зборів тощо). Націнки, надбавки, знижки, винагороди, збори застосовуються до вартості товарів з податком на додану вартість.

По імпортних товарах об'єктом оподаткування є їх митна вартість з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів і мита (по підакцизних товарах - з урахуванням сум акцизного збору), ввезених для власних і виробничих потреб, для реалізації у вільному обігу, а також не експортованих товарів, імпортованих тимчасово та на правах комісії. При подальшому продажу імпортних товарів об'єктом оподаткування є різниця між цінами їх реалізації та митною вартістю з урахуванням сум митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору.

У підприємств громадського харчування оподатковуваний оборот по товарах, які реалізуються через роздрібну торговельну мережу без додаткової переробки, обчислюється таким самим чином, як і в торговельних підприємств. По продукції власного виробництва оподатковуваним оборотом, є різниця між цінами реалізації продукції власного виробництва і цінами, за якими вони оплачують продукти та сировину, включаючи ПДВ. При цьому в калькуляцію продукції власного виробництва продукти та сировина також включаються за цінами, виплачуваними постачальникам з урахуванням податку на додану вартість.

Бухгалтерський облік розрахунків із бюджетом по податку на додану вартість ведеться на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом", субрахунок "Розрахунки по податку на додану вартість". За дебетом цього рахунку відображаються: по-перше, суми ПДВ, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги. придбані матеріальні ресурси, паливо, які відносяться на витрати виробництва й обігу, а також за придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та нематеріальні активи, які використовуються у виробництві продукції (робіт, послуг); по-друге, суми ПДВ перераховані до бюджету.

За кредитом рахунку відображаються суми податку на додану вартість по відвантажених товарах (роботах, послугах), що включаються до складу виручки від реалізації, а також суми ПДВ з одержаних від підприємств-покупців коштів на власні потреби підприємств-постачальників, які не занесені на рахунок "Реалізація". Крім цього, за кредитом відображаються суми податку" по матеріальних цінностях що використовуються для невиробничих потреб. Таким чином, кредитове сальдо за рахунком 68 показує суму заборгованості бюджету по ПДВ дебетове — суму надлишку по податку, перерахованому до бюджету, або суму перевищення податку на додану вартість, сплаченого постачальникам за матеріальні ресурси і т. ін. над сумою ПДВ одержаного від покупців за реалізовану продукцію (роботи, послуги).

Розглянемо детальніше як відображаються в бухгалтерському обліку суми податку на додану вартість по різних операціях. Покупці (замовники) суми ПДВ, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи надані послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, придбані і введені експлуатацію основні виробничі фонди та нематеріальні активи, які. використовуються у виробництві продукції (робіт, послуг), відображають за дебетом рахунку 68 кредитом рахунків 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" тощо.

Зверніть увагу в попередньому прикладі суми ПДВ не відносяться на рахунки обліку виробничих авансів: вони не відносяться також на собівартість продукції (робіт, послуг), а відображаються на рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом". Але існують винятки з цього порядку, зокрема суми податку на додану вартість, що сплачене або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги за придбані матеріальні ресурси, нематеріальні активи, введені в експлуатацію виробничі фонди, що використовуються для виконання операцій, звільнених від податку згідно з підпунктами "е"—"х" (див. Пільги щодо ПДВ), включаються до їх вартості та відображаються за дебетом рахунків обліку виробничих запасів, затрат на виробництво, капіталовкладень та нематеріальних активів.

Сума податку на додану вартість по відвантаженнях товарах (роботах, послугах) включається до складу виручки від реалізації (тобто відображаються в обліку по кредиту рахунку 46 "Реалізація"). Надалі сума ПДВ виділяється Із суми виручки від реалізації та відображається постачальником за дебетом рахунку 46 "Реалізація" і "кредитом рахунку 68.

Дещо інший порядок відображення в бухгалтерському обліку ПДВ підприємствах торгівлі, постачання, громадського харчування. Так, сума податку на додану вартість по товарах, що надійшли від постачальників, вони відображають разом із вартістю товару за дебетом рахунку 41 "Товари" у кореспонденції з рахунком 60.

Отже, ми розглянули два основних джерела на рахунки яких відносяться податок на додану вартість: це собівартість та розрахунки з бюджетом, існує ще одне джерело покриття ПДВ: прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. Для його відображення використовуються рахунки 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 88 "Фонди спеціального призначення", 96 "Цільове фінансування та цільові надходження".

На рахунок цих фондів ПДВ відноситься у трьох випадках:

1)якщо матеріальні цінності які були придбані для потреб виробництва, використовуються для невиробничих потреб. У цьому випадку сума ПДВ по таких матеріальних цінностях відображається, за кредитом рахунку 68 у кореспонденції з дебетом рахунків обліку джерел відшкодування витрат, пов'язаних з невиробничими проблемами (зазначені вище рахунки):

2)при безплатній передачі товарів (робіт послуг) іншим підприємствам або громадянам суми податку на додану вартість, включаючи суми податку по матеріальних ресурсах. основних виробничих фондах, сплачуються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства з відображенням за дебетом рахунку 81 і кредитом рахунку 68:

3)при одержанні від підприємств покупців (замовників) коштів на власні потреби підприємств-постачальників. ПДВ із цих сум відображається останніми за дебетом рахунку 51 і кредитом рахунку 68.

Приклад 1. Матеріали, які були придбані для виробничих потреб і сума ПДВ з яких відображена за дебетом рахунку 68, витрачаються на ремонт дитячого садка, що перебуває на балансі підприємства, в сумі 50000 грн. В обліку ця операція відображається:

Д 87 (і т. ін.) К 05 50000 Д87(...) К68 10000

(50000 X 0.20)

При визначенні суми ПДВ застосовується ставка 20%, тому то в обліку вартість цих матеріалів відображається без податку на додану вартість,

Приклад 2. Матеріали, які були придбані для виробничих потреб


 
 

Цікаве

Загрузка...