WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - Курсова робота

ПДВ - Курсова робота

Дипломатичні та прирівняні до них представництва для відшкодування податку, сплаченого по товарах, придбаних у роздрібній торговельній мережі членами дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу цих представництв, включаючи членів їх сімей, що проживають разом із ними, подають у відповідні податкові інспекції розрахунки і товарні чеки магазинів на здійснені закупки. Сума податку, що підлягає поверненню, розраховується представництвами за відповідними ставками в процентах від вартості товарів (при наданні послуг з їх доставки, пакування тощо також від вартості послуг), указаної в товарних чеках. Виплата сум податку проводиться за рахунок загальних надходжень цього податку установами банку по чеках і висновках фінансових органів, виписаних на підставі переданих із податкових інспекцій розрахунків. Керівники фінансових органів і податкових інспекцій можуть вирішувати питання про встановлення декадних строків (15-го, 25-го, 5-го) відшкодування сум ПДВ у розмірі 1/3 суми відшкодувань за попередній місяць.

З товарів (робіт, послуг), які відповідно до підпунктів "е" — "х" (див. Пільги щодо ПДВ) звільняються від оподаткування суми ПДВ, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, за придбані матеріальні ресурси, паливо, відносяться на собівартість товарів (робіт, послуг), а ПДВ, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам за придбані основні виробничі фонди і нематеріальні активи, покривається за рахунок відповідних джерел їх придбання.

Таким чином, відшкодування сум ПДВ, сплачених постачальникам із бюджету, проводиться лише щодо частини товарів (робіт, послуг), звільнені від цього податку. Стосовно іншої частини товарів (робіт, послуг) звільнених від оподаткування, відшкодування ПДВ, сплаченого постачальникам із бюджету, не проводиться, а ці суми ПДВ відносяться на витрати виробництва та обігу.

По товарах (роботах, послугах), які не звільнені від податку на додану вартість, суми ПДВ, сплачені постачальникам відносяться на розрахунки з бюджетом і з бюджету на відшкодовуються, навіть якщо суми податку, що сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи перевищують суми податку, одержані від покупців за реалізовані товари (роботи, послуги). В цьому випадку сума перевищення податку враховується в наступних звітних періодах при визначенні платежів до бюджету.

Зверніть увагу: на розрахунки з бюджетом податок на додану вартість відноситься тільки тоді, коли сума цього податку в розрахункових документах указана окремим рядком. Крім цього, якщо при придбанні за: національну валюту України товарів (робіт, послуг), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів застосована ставка, вища за 20%, сума перевищення податку на розрахунки з бюджетом не відноситься.

Постачальники при поверненні від покупців товарів проводять коригування раніше сплачених сум податку. Відключення вказаних сум проводиться після відображення обліку відповідних операцій, якщо не минув річний строк з дня надходження їх у бюджет.

Термін кредитування податку означає, що підприємству надається право відстрочити сплату податків на деякий час за певних умов, визначених законодавством. В Україні кредитування ПДВ проводиться тільки для підприємств із сезонним характером виробництво залежно від залишків невикористаних товарів. Указані підприємства для одержання кредитування сум податку на додану вартість, сплаченого при придбанні товарів, у строки, встановлені для подання місячних декларацій по ПДВ; подають у двох примірниках відповідним податковим органам розрахунки сум кредитування податку на додану вартість за встановленою формою. При поверненні кредиту в бюджет розрахунки подаються в одному примірнику.

Кредитування ПДВ із бюджетів здійснюється за рахунок загальних надходжень податку на додану вартість фінансовими органам й згідно з переданими податковими іншими інспекціями розрахунками з позначкою "до кредитування податку щомісячно у 6-денний строк після одержання розрахунку сум кредитування податку, шляхом перерахування належної суми на розрахунковий рахунок підприємства. У такі самі строки провадиться повернення кредиту до бюджету, але не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. При реорганізації (ліквідації) підприємства наданий кредит повертається до бюджету або стягується у безспірному порядку під час ліквідації. За користування коштами на кредитування ПДВ проценти не сплачуються.

2. Порядок ведення податкового обліку та декларування ПДВ.

Податковий облік є різновидом господарського обліку. Податковий облік-це науково обгрунтована система спостереження, відображення, узагальнення та контролю за змінами, які мають місце в податковому процесі. Предметом податкового обліку є податковий процес. Податковий облік здійснюється за допомогою наступних методів:

1.Відображення усіх господарських операцій в первинних документах і реєстрах податкового обліку та їхня оцінка:

2. Подвійний запис операцій і система рахунків;

3. Проведення періодичної та річної інвентаризації коштів на рахунках і в розрахунках податкових зобов'язань;

4. Узагальнення інформації у балансі.

Податковий облік в органах ДПСУ є основним засобом формування інформаційних потоків , що забезпечує повне і точне відображення виконання Державного бюджету України, а також контролює надходження і використання фінансових ресурсів відповідно до функціональної, відомчої та економічної податкової класифікації.

Податковий облік ПДВ є братом бухгалтерського обліку ПДВ. Звідси Податковий облік ПДВ це контроль фіскальних органів за відображенням усіх господарських операцій по ПДВ в первинних документах і облік реєстрації платників ПДВ в податкових органах та їх оцінка і аналіз.

Ведення податкового обліку ПДВ здійснюється податковими органами на основі фінансової звітності із оподатковуваного обороту підприємств, їхньої діяльності.

Оподатковуваний оборот з відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг обчислюється виходячи з їхньої вартості за вільними цінами і тарифами державними фіксованими та регульованими цінами і тарифами, що включають податок на додану вартість за встановленою ставкою. Деякі особливості властиві визначенню оподатковуваного обороту при реалізації товарів (робіт, послуг) за державними фіксованими та регульованими цінами (тарифами): він обчислюється за вирахуванням фактично наданих торговельних (оптово-збутових) знижок.

До оподатковуваного обороту включаються також суми грошових коштів (крім коштів у вільно конвертованій валюті), одержаних підприємствами за реалізовані ними товари (роботи, послуги) у вигляді безоплатної фінансової допомоги або призначених для поповнення фондів спеціального призначення, формування статутного фонду, збільшення прибутку та інших власних потреб.

Оподатковуються також обороти з реалізації конфіскованого, безхазяйного майна скарбів і скуплених цінностей: суми (крім сум штрафів), що надходять на підставі рішень судових та інших органів з розгляду спорів, стягненні з осіб, які винні в розкраданні, нестачах, псуванні і пошкодженні товарів. При стягненні сум з таких осіб оподатковуваний оборот вираховується виходячи з вільних цін. які діють у торгівлі на момент визначення сум, що) підлягають стягненню, а по товарах, на які встановлено державні фіксовані та регульовані ціни виходячи з цих цін.

Слід звернути увагу на визначення оподатковуваного обороту по підакцизних товарах оскільки сума акцизного збору включається в оподатковуваний оборот податку на додану вартість. Крім того, в оподатковуваний оборот входить плата за організацію програм телебачення і радіо - мовлення у встановлених розмірах, а також суми інших надбавок до цін (тарифів), які передбачені чинним законодавством. До оподатковуваного обороту включаються державні, митні та інші збори, крім тих, які повністю надходять до бюджету, а також страхові та інші збори, пов'язані з поставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Існують деякі особливості при визначенні оподатковуваного обороту по товарах (роботах, послугах), які обмінюються на території України і передаються безплатно або з частковою оплатою їх вартості (включаючи натуральну оплату праці) чи використовуються всередині підприємства для потреб, не пов'язаних з виробничою діяльністю. Ці особливості ми розглянемо залежно від того чи є ці товари (роботи, послуги) власними чи покупними.

Якщо обмінювані на території України товари (роботи, послуги) власного виробництва передаються безплатно або з частковою оплатою (включаючи натуральну оплату праці), оподатковуваний оборот обчислюється виходячи з рівня державних фіксованих та регульованих цін (тарифів), що включають фактичну собівартість і прибуток на подібні товари (роботи, послуги), котрі склалися за той місяць, у якому відбувся обмін товарами (роботами, послугами). За відсутності реалізації таких товарів (робіт, послуг) у даному місяці оподатковуваний оборот визначається за середніми вільними (ринковими) цінами по підприємству за попередній звітний період.


 
 

Цікаве

Загрузка...