WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → ПДВ - Курсова робота

ПДВ - Курсова робота

міжнародні неурядові організації, міжнародні об'єднання, іноземні юридичні особи, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території

України. Це — підприємства та організації, створені на основі законодавства інших країн. Якщо такі СПД не мають розрахункових рахунків в установах банків України, а також постійних представництв в Україні, ПДВ сплачується покупцями товарів, замовниками робіт.

Мал. 1. Платники ПДВ.

До фізичних осіб — платників ПДВ — відносять громадян України та іноземних громадян, які займаються виробничою чи іншою підприємницькою діяльністю на території України. Якщо такі іноземні громадяни не мають розрахункового рахунку в установах банків України, та порядок сплати ПДВ аналогічний.

За згодою підприємства виконавця робіт та відповідною гарантією замовника платником податку може виступати іноземна юридична чи фізична особа, що виконувала роботи. Для цього вона зобов'язана у встановленому порядку зареєструватися в державній податковій інспекції за місцем виконання робіт як платник ПДВ. У разі несплати до бюджету ПДВ по виконаних роботах іноземною юридичною чи фізичною особою податок сплачується замовником за казаних робіт.

Для обчислення податку на додану вартість застосовується ставка 16,67% причому тільки до обороту, що включає в себе суму податку. Ставка 29% застосовується при включенні ПДВ у ціни реалізованих товарів.

ПДВ з відповідними ставками - 21,875% був введений в Україні в 1992 р. На що спиралися законодавці, вибравши саме такий розмір ставок? Вони виходили насамперед із необхідності формування доходів бюджету в достатньому обсязі. Напередодні введення ПДВ, у 1991 p. існували два непрямі податки з обороту і з продажів, за рахунок яких формувалася значна частина бюджетних надходжень. Тому при визначенні ставок ПДВ, який вводився замість указаних податків, відштовхувалися від суми доходів, які надходили в бюджет від податків з обороту і з продажів. Поділивши суму оподатковуваного обороту на суму податкових надходжень, які необхідно було одержати за рахунок ПДВ, і визначили розмір ставки.

У 1993 p. Україна впровадила нові ставки ПДВ—16,67%—для визначення суми ПДВ і 20% — для включення ПДВ у ціни реалізації. Та в Україні ці ставки проіснували недовго, і з 15 травня 1993р. обчислення ПДВ знову почало проводитися за відповідними ставками 21,875% і 28%, що було зумовлено необхідністю збільшення податкових надходжень в умовах надзвичайно великого дефіциту бюджету. З 1995 p. ПДВ пропонується сплачувати за ставками 16,67% і 20% відповідно;

Об'єктами оподаткування є обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, крім їх реалізації на експорт.

Товаром у податковій практиці вважається предмет, виріб, продукція, тепло енергія, газ, вода, нерухоме майно, включаючи будинки і споруди. Слід підкреслити, що при реалізації товарів об'єктом оподаткування є обороти з відвантаження не тільки товарів власного виробництва, але й придбаних. Якщо при реалізації товарів власного виробництва об'єкт оподаткування це є весь оборот з реалізації цих товарів, та при реалізації придбаних товарів різниця між цінами реалізації товарів і цінами їх придбання, включаючи суму ПДВ. Об'єктом оподаткування при реалізації імпортованих товарів, які були придбані за іноземну валюту, є їх митна вартість та різниця між цінами їх реалізації за національну валюту України та митною вартістю. Для визначення митною вартості іноземна валюта перераховується у валюту України за курсом Національного банку України, що діє при розрахунках по зовнішньоекономічних операціях на день подання вантажної митної декларації.

Об'єктом оподаткування по роботах, що виконуються юридичними особами, створеними згідно із законодавством інших країн, та іноземними громадянами, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України і не мають розрахункових рахунків в установах банків України, а також постійних представництв в Україні, є обсяг виконаних робіт у національній валюті України.

З метою мінімізації ухилення від ПДВ до об'єктів оподаткування також відносять:

1) обороти з реалізації товарів без оплати їх вартості всередині підприємства для потреб власного споживання, витрати на які не відносяться на собівартість виробництва, а також для своїх працівників:

2) обороти з передачі, товарів без оплати їх вартості в обмін на інші товари:

3) обороти з передачі безплатно або з частковою оплатою товарів іншим підприємствам або громадянам;

4) обороти з реалізації предметів застави, включаючи їх передачу заставоутримувачу при невиконанні забезпеченого заставою зобов'язання.

У громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, об'єктом оподаткування є чистий дохід, який вираховується як різниця між сумою виручки від реалізації товарів і фактичними матеріальними витратами (включаючи податок на додану вартість) на виробництво вказаних товарів.

Особливу увагу треба звернути на ті обороти, які не належать до об'єкта оподаткування:

1) внески, паї та інші цільові фінансові ресурси, проведені за рахунок коштів, залишених у розпорядженні підприємств, що об'єднуються за договорами для фінансування капіталовкладень, спрямованих на збільшення, обсягів виробництва, виконання спеціальних програм і завдань;

2) членські внески та відрахування на утримання негоспрозрахункових підприємств (трестів, об'єднань, концернів, асоціацій, спілок тощо). Наприклад, якщо на основі трьох взаємопов'язаних між собою, підприємств створюється концерн, основним завданням якого є координація діяльності підвідомчих йому підприємств та яке не має на меті отримання прибутку, то концерн фінансує свої видатки за рахунок коштів, які перераховують йому підвідомчі підприємства, і вони в цьому випадку не є об'єктом оподаткування ПДВ для цього концерну:

3) добровільні внески та пожертвування на благодійні цілі некомерційним благодійним організаціям;

4) надходження у державні цільові фонди;

5) державні дотації , субсидії, компенсації та суми ПДВ, які використовуються для регулювання цін на окремі види сільськогосподарської продукції, що реалізується державі.

Слід звернути увагу також на те, що оподаткуванню підлягають не тільки обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), але й кошти одержані від підприємців-покупців на власні потреби підприємств-постачальників. Ці кошти не враховуються на рахунку 46 "Реалізація", а відносяться на рахунки 87 "Фонди економічного стимулювання", 88 "Фонди спеціального призначення", 96 "Цільове фінансування, та інші цільові надходження". Кошти, які надійшли на ці рахунки і не підлягають оподаткуванню ПДВ, визначені вище. Чому кошти, одержані підприємствами на власні потреби, включаються в об'єкт. оподаткування? Насамперед з метою зменшення для платників ПДВ можливості ухилення від нього.

Перш ніж навести перелік пільг, які діють згідно із законодавством України, зупинимось ось на яких питаннях: чому на відміну від інших держав цей перелік є досить поширеним, та що мають на меті законодавці, вводячи ту чи іншу, пільгу?

Оскільки ПДВ включається в ціни товарів та послуг, остільки він є ціноутворюючим чинником. Якщо ж деякі товари та послуги звільняються від оподаткування, це повинно привести до зниження цін на них. Хто заінтересований у зниженні цін? Насамперед покупці, бо вони несуть на собі основний податковий тягар. Крім того, у цьому заінтересовані і продавці та виготовлювачі продукції, оскільки в них з'являється можливість за рахунок зниження цін збільшити обсяг реалізованої продукції в кількісному виразі. Отже, звільнення від ПДВ має на меті два основних завдання: по-перше. захист інтересів малозабезпечених верств населення та стимулювання виготовлення окремих видів товарів.

В Україні перелік товарів та послуг, які звільняються від ПДВ, є досить поширеним. Основна причина полягає в тому, що податок стягується лише за однією ставкою, яка до того ж є доволі високою, на відміну від інших країн, де ПДВ, як правило, стягується за кількома ставками. У багатьох розвинутих країнах предмети першої необхідності оподатковуються за ставками, нижчими від основної, завдяки чому перелік товарів, які звільняються від податку, є набагато меншим.

Розглянемо перелік деяких товарів (робіт, послуг), які не оподатковуються ПДВ у нашій державі.

Від ПДВ звільняються:

1) експорт товарів (робіт; послуг), включаючи послуги транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження товарів, що експортуються, на транзит іноземних вантажів включаючи транзитні послуги через територію України;

Не підлягає оподаткуванню тимчасовий експорт товарів для обробки їх за кордоном із наступним поверненням.

У випадках, коли оплату продукції в іноземній валюті здійснює посередник, що має заборгованість у національній валютіі України;

2) товари і послуги, призначені для офіційного використання іноземних дипломатичних і прирівняних до них представництв, а також для особистого використання дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу цих представництв включаючи членів їх сімей, які живуть разом із ними, якщо аналогічне звільнення передбачене для України іноземною державою;


 
 

Цікаве

Загрузка...