WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Потрібно мати на увазі, що згідно з новою системою обліку адміністративні витрати списуються в кінці звітного періоду на фінансові результати, а не на витрати виробництва, як практикувалось раніше.

Приклади відображення в обліку адміністративних витрат (за видами діяльності і елементами):

Таблиця 2

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату адміністрації підприємства

92

66

2

Нараховано обов'язкові страхові збори

92

65

3

Нараховано знос обладнання офісу

92

13

4

Відображено витрати на службові відрядження управлінського персоналу

92

372

5

Списано матеріали на ремонт офісу

92

201

6

Здійснені інші адміністративні витрати

92

685

7

Відображено витрати на розрахунково-касове обслуговування

92

685

8

Списано адміністративні витрати на фінансовий результат

791

92

3.3 Облік витрат на збут

Рахунок 93 "Витрати на збут" обліковує витрати, пов'язані із збутом м (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

До витрат на збут, зокрема, належать:

 • витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

 • витрати на ремонт тари;

 • оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

 • витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

 • витрати на передпродажну підготовку товарів;

 • витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

 • витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

 • витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

 • інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Приклади відображення в обліку витрат на збут (за видами діяльності і елементами) наведені нижче.

Таблиця 3

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату продавцям

93

66

2

Нараховано обов'язкові страхові збори

93

65

3

Нараховано знос торговельного обладнання

93

13

4

Відображено витрати на службові відрядження працівників збуту

93

372

5

Списано матеріали на ремонт тари

93

201

6

Створено резерв на покриття майбутнього гарантійного ремонту

93

473

7

Списано витрати пов'язані із збутом продукції

791

93

3.4 Облік інших операційних витрат

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут". До таких витрат належать:

 • витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

 • собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

 • собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

 • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

 • втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

 • втрати від знецінення запасів;

 • нестачі й втрати від псування цінностей;

 • визнані штрафи, пеня, неустойка;

 • витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

 • інші витрати операційної діяльності.

Облік на цьому рахунку ведеться аналогічно як і на рахунках 92 і 93, тобто за дебетом даного рахунка відображається сума визнаних витрат а за кредитом списання на рахунок 79 " Фінансові результати".

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат подана нижче.

Таблиця 4

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено в обліку витрати на дослідження і розробку

941

20, 22, 66, 65

2

Списано реалізовану іноземну валюту

942

312

3

Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів

943

20

4

Створено резерв сумнівних боргів

944

38

5

Відображено витрати від операційних курсових різниць

945

312, 314, 332, 334, 362, 632

6

Віднесено на витрати втрати від знецінення запасів

946

20, 22, 26,28

7

Відображено втрати і нестачі від псування цінностей (якщо винуватця не встановлено

947

20, 22, 23, 25, 26, 28

8

Відображені визнані штрафи та санкції

948

31, 63, 64, 65, 68

9

Відображені інші витрати операційної діяльності (матеріальна допомога, понаднормові втрати від браку)

949

301, 24

10

Віднесено інші операційні витрати на зменшення фінансового результату

791

94

3.5 Облік фінансових витрат

Витратами фінансової діяльності підприємства є витрати за відсотки (за кредитами отриманими, облігаціями випущеними, фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позичкового капіталу.

Для обліку таких витрат у новому Плані рахунків передбачено рахунок 95 "Фінансові витрати". Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат наведена нижче:

Таблиця 5

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховані проценти за користування кредитом

951

684

2

Нараховані проценти за договором фінансової оренди

952

684

3

Фінансові витрати списані на фінансові результати

792

951, 952


 
 

Цікаве

Загрузка...