WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вiтчизняний досвiд адмiнiстрування прибуткового податку - Курсова робота

Вiтчизняний досвiд адмiнiстрування прибуткового податку - Курсова робота

доход від продажу за державним контрактом уповноваженим органам Кабінету Міністрів України сільськогосподарської продукції, одержаної в рахунок оплати праці від виробників сільськогосподарської продукції.

Одержання доходів у вигляді сільськогосподарської продукції та продукції її переробки підтверджується відповідно довідкою виробника сільськогосподарської продукції, яка подається суб'єктом оподаткування;

страхове відшкодування, одержане за обов'язковим і добровільним страхуванням.

Суми страхових внесків за договорами добровільного страхування, здійснених за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, включаються до сукупного оподаткованого доходу суб'єкта оподаткування в тому місяці, в якому вони були перераховані страховій організації, незалежно від того, хто виступає страхувальником і одержувачем страхового поліса;

матеріальна допомога, пожертвування, благодійні внески як в грошовій, так і в натуральній формі незалежно від їхнього розміру, що надаються Урядом, місцевими органами державної виконавчої влади, профспілками, фондом соціального страхування, іноземними державами, іншими юридичними та фізичними особами у звітному календарному році: у зв'язку з стихійним та екологічним лихом, аваріями і катастрофами; сім'ям громадян, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків; на лікування за висновком Міністерства охорони здоров'я України;

відсотки, нараховані на державні скарбничі зобов'язання;

на облігації державних і місцевих позик, а також виграші за лотереями, що впроваджуються Кабінетом Міністрів України, місцевими Радами народних депутатів з метою спрямування всієї виручки від їх проведення до відповідних бюджетів;

вартість безплатного харчування, форменого одягу, безплатного проїзду, встановлена Урядом України для працівників певних професій;

грошове утримання осіб рядового і сержантського складу строкової служби військовослужбовців Прикордонних військ України, Національної гвардії України, Збройних Сил України, Військ цивільної оборони, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України.

Додаткові пільги щодо цього податку може надавати Верховна Рада України, а Верховна Рада Автономної Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їхніх бюджетів.

Сукупний оподатковуваний доход, одержуваний суб'єктами оподаткування протягом календарного року, зменшується на:

розмір установленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів за місяць (надалі — неоподатковуваний мінімум у відповідних відмінках), який визначається Указами Президента України.

У разі зміни протягом календарного року розміру неоподатковуваного мінімуму сума неоподатковуваних мінімумів за календарний рік не може перевищувати 12 середньозважених по місяцях неоподатковуваних мінімумів;

доход, що не перевищує встановленого чинним законодавством розміру неоподатковуваного мінімуму на місяць одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитина віком до 16 років;

доход, що не перевищує розміру 5 неоподатковуваних мінімумів на місяць, включаючи неоподатковуваний мінімум, у інвалідів з дитинства; інвалідів 1 і 2 груп, громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до III та IV категорії; одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, які постійно проживають разом з ними;

доход, що не перевищує розміру десяти неоподатковуваних мінімумів на місяць, включаючи неоподатковуваний мінімум, у громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до І та II категорії;

доход, що не перевищує розміру 10 неоподатковуваних мінімумів на місяць, включаючи неоподатковуваний мінімум, у громадян, нагороджених вищою ознакою України, Героїв Радянського Союзу; Героїв Соціалістичної Праці; повних кавалерів ордена Слави; повних кавалерів ордена Трудової Слави; учасників бойових дій; інвалідів війни; учасників війни; осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

суми відсотків, сплачені за користування позиками та іпотечними кредитами фізичним і юридичним особам, які є резидентами України, у розмірі, що не перевищує 12 середньозважених неоподатковуваних мінімумів за календарний рік;

суми, виплачені підприємствами, установами і організаціями громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов (виплата первинних внесків для вступу до житлово-будівельного кооперативу, будівництво або придбання житлових будинків, квартир) в межах 50 середньозважених мінімумів за календарний рік;

доход, що не перевищує 12 середньозважених неоподатковуваних мінімумів за рік, одержаний за допомогою дарування та внаслідок успадкування від фізичних осіб;

суми доходів, що перераховуються суб'єктами оподаткування благодійним та екологічним фондам, закладам культури, мистецтва, спорту, освіти, науки, охорони здоров'я, релігійним організаціям і органам соціального забезпечення в межах 12 середньозважених неоподатковуваних мінімумів за календарний рік [4. – с. 128].

2. Становлення прибуткового податку та історія розвитку.

Якщо зробити ретроспективний аналіз оподаткування з етапу його зародження, то історично першими з'явилися податки з населення. Примітивною, початковою формою податків були повинності у вигляді безкоштовних послуг, які населення надавало державі.

Грошові податки з громадян починають свою історію з майнового та подушного оподаткування. Перший варіант прибуткового податку з'явився в Америці і поступово поширився в Європі.

В Україні сьогодні діють два податки з населення (де платниками є лише фізичні особи}:

прибутковий податок та податок на промисел. Прибутковий податок законодавче закріплено Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. "Про прибутковий податок з громадян", а податок на промисел — Декретом Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. "Про податок на промисел".

Традиційним і з найбільшою питомою вагою серед податків з населення є прибутковий податок. Він бере свій початок з прибутково-майнового податку, який було встановлено в листопаді 1922 року. У 1924 році його було перетворено в прибутковий податок. Був період. коли ставилося питання про його скасування. Так, у 1960 році було прийнято Закон СРСР "Про відміну податків із заробітної плати робітників і службовців". Але він не почав діяти певно тому що ефективність прибуткового оподаткування залежить від принципів, покладених в його основу В СРСР завжди діяв диференційований підхід щодо прибуткового податку який продовжує діяти в Україні. Якщо звернутися до принципів оподаткування в СРСР, то довгий час у його основі був принцип диференціації суб'єктів оподаткування (платників податку). Платники податку поділялися за соціальною ознакою на такі групи:

  • робітники і службовці;

  • літератори і працівники мистецтв;

  • лікарі, адвокати, викладачі та інші особи. що займаються приватною практикою;

  • кустарі, ремісники та ін.

При визначенні ставок податку враховувалися джерела та розміри доходу. Більш прогресивні ставки податку встановлювалися щодо кустарів та ремісників.

З 1990 року розроблено нову прогресивну шкалу оподаткування, за якою платники по датку з метою оподаткування були поділені залежно від джерела доходу на такі групи:

  • робітники та службовці, які мали доходи, отримані за основним місцем роботи та не за основним місцем роботи. Доходи не за основним місцем роботи оподатковувались без встановлення неоподатковуваного мінімуму за спеціальною шкалою до 101 крб., а далі використовувалася основна шкала за основним місцем роботи;

  • працівники літератури та мистецтва, які сплачували податок по доходах за рік;

  • особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сфері кустарно-ремісницьких промислів, побутового обслуговування. народно-художніх промислів та в соціально-культурній сфері. Оподаткуванню підлягає річний дохід;

  • громадяни, які отримують доходи від ведення селянського господарства.

Найбільш жорстка шкала оподаткування була встановлена для осіб, які займалися індивідуальною трудовою діяльністю. Якщо для першої та другої груп максимальна ставка податку була встановлена 60% з суми доходу, що становила більше 3001 крб. на місяць, то для індивідуалів — 60% з річної суми доходу більше 6000 крб., тобто 500 крб. на місяць.


 
 

Цікаве

Загрузка...