WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит МШП - Курсова робота

Аудит МШП - Курсова робота

На жаль, на багатьох підприємствах такі документи, як посадові інструкції співробітників, графіки документообігу, в цей час не складаються, тому аудитору або потрібно цю роботу здійснювати самому, або починати перевірку тоді, коли вказана інформація буде для нього підготовлена.

План і відповідно склад питань, що задаються співробітникам, не можуть бути однакові, а залежать передусім від розділу бухгалтерського або оперативного обліку, яким займається посадова особа, яку опитують.

Кожному напрямку обліку властиві абсолютно особливі види порушень. Так, наприклад, безглуздо питати комірника про те, чи дотримуються терміни, встановлені для повернення грошових сум, виданих під звіт. Або, навпаки, питати бухгалтера, який веде облік касових операцій, чи можливий відпуск матеріальних цінностей зі складу на сторону без оформлення пропуску на вивіз матеріальних цінностей з території підприємства.

Докладний план усного опитування персоналу у кожному напрямі обліку залежить від спеціалізації цього напрямку, але орієнтовний план опитування може бути таким:

1. Які первинні документи ви оформляєте?

2. Які регістри аналітичного обліку ви ведете?

3. У якому розрізі ведеться аналітичний облік по вашій ділянціобліку?

4. Для яких регістрів синтетичного обліку необхідна інформація, що формується вами?

5. Як і ким проводиться перевірка отриманих вами результатів?

6. Назвіть типові господарські операції, які вам доводиться оформляти.

7. Який порядок ваших дій при виконанні кожної з типових господарських операцій?

8. Чи знаєте вричин таких помилок і спотворень3333333333333и в формуванні якого рядка бухгалтерської звітності вам доводиться брати участь?

9. Яким чином відбувається контроль за вашою роботою?

10. Як ви виправляєте помилки, коли вони виникають?

11. Чи є які-небудь незручності у веденні обліку, звіренні результатів?

12. Чи відчуваєте ви наявність у вашій роботі проблем? Яких?

6. Перевірка документів.

Широко практикується отримання інформації за допомогою перевірки документів, підготовлених незалежними сторонами і клієнтом.

Перевірка документів полягає в тому, що аудитор повинен пересвідчитися в реальності первинного документа. Для цього рекомендується вибрати певні записи в бухгалтерському обліку і прослідкувати відображення операції в обліку аж до того первинного документа, який повинен підтверджувати реальність і доцільність виконання цієї операції.

7.Дослідження.

Дослідження здійснюється в протилежному напрямі. Аудитор вибирає первинний документ і перевіряє системи обліку і контролю, щоб знайти заключний бухгалтерський запис операції. За допомогою дослідження аудитор може визначити, чи всі операції враховані, і доповнити інформацію, отриману в процесі аудиту. Однак необхідно враховувати можливість того, що деякі події не відображені в первинній документації і системі обліку.

За допомогою сканування аудитори вивчають нетипові статті і події, відображені в документації клієнта. Мета сканування – знайти що-небудь нетипове.

Сканування корисно застосовувати при використанні вибірки для прийняття аудиторських рішень, оскільки завжди існує імовірність того, що аудитори не виявлять помилки клієнта, вибравши приклад, що не відображає всю сукупність статей. Це може привести до прийняття аудиторами помилкового рішення. Аудитори зменшують аудиторський ризик, скануючи статті, що не війшли у вибірку.

8. Аналітичні продцедури.

Під аналітичними процедурами мається на увазі аналіз і оцінка отриманої аудитором інформації, дослідження найважливіших фінансових і економічних показників економічного суб'єкта, що перевіряється з метою виявлення незвичайних і невірно відображених в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, а також з'ясування причин таких помилок.

Про аналітичні процедури вже було згадано при розгляді етапу планування аудиторської перевірки. Аналітичні процедури можна використати і на етапі отримання інформації, щоб зібрати прямі докази помилок, порушень і помилкових тверджень в фінансовій звітності.

Багато аудиторів розглядають інформацію, отриману внаслідок виконання аналітичних процедур, як не дуже переконливу. Тому аудитори, викладачі і студенти в основному концентрують увагу на процедурах перерахунку, огляду, підтвердження і документування, внаслідок яких, як вважають, виникає переконлива інформація.

Але це є помилкове судження, оскільки аналітичні процедури насправді дуже ефективні.

На думку аудиторів, аналітичні процедури допомагають виявити 27 % помилок. Потрібно враховувати той факт, що вони обходяться дешевше, ніж більш деталізовані процедури, орієнтовані на документи.

Типовими видами аналітичних процедур є:

 • співставлення залишків по рахунках за різні періоди;

 • співставлення показників бухгалтерської звітності з кошторисними (плановими) показниками;

 • оцінка співвідношення між різними статтями звітності і спіставлення їх з даними попередніх періодів;

 • співставлення фінансових показників діяльності економічного суб'єкта з середніми показниками відповідної галузі економіки;

 • співставлення фінансової і нефінансової інформації (відомостей про діяльність економічного суб'єкта, що не відображається безпосередньо в системі бухгалтерського обліку).

Процедури, що надають точну інформацію, мають свої недоліки: аудитори можуть виявитися не настільки компетентними, щоб виявити необхідні факти; клієнти можуть дати аудиторам підставні адреси або попросити споживачів просто підписати підтвердження і відіслати його зворотньо.

Таким чином, аудиторська програма складається з процедур різних видів, і аналітичні процедури займають в ній важливе місце.

Аудитори часто зіставляють дані поточного року з даними попереднього періоду і вивчають отримані співвідношення в порівнянні з передбачуваними. Ці співставлення звичайно називають комплексними тестами. Такий аналіз часто виконується для амортизаційних відрахувань. Аудиторам відома фактична частка амортизаційних відрахувань в сукупній вартості активів, що амортизуються. Використовуючи цю величину, можна дістати оцінку амортизаційних відрахувань за період, що перевіряється; якщо вона приблизно рівна сумі на відповідному рахунку, аудитори можуть розглядати цю статтю витрат як перевірену за допомогою аналітичної процедури.

Приведемо інший приклад використання аналітичної процедури. Багато які фінансові рахунки парні, тобто сума в одному рахунку є функцією суми іншого. Деякі такі суми прямо відповідають одна інший, а деякі навпаки. Так, кожна стаття витрат на виплату процентів повинна відповідати певному зобов'язанню, по якому треба ці проценти виплачувати. Якщо виплату процентів не можна співвіднести із зобов'язанням, це може означати, що існує невраховане зобов'язання або помилка в іншому рахунку. Якщо не виявлені виплачені або нагромаджені проценти, відповідні умовам позики, це може вказувати на недооцінку витрат, можливе невиконання договірних зобов'язань, необхідність коректування або пояснювального розкриття.

9. Підготовка альтернативного балансу.

Для отримання доказів про реальність і повноту відображення в обліку готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг) аудиторська організація може скласти баланс з витраченої сировини і матеріалів по нормах на одиницю продукції і фактичного виходу продукції (виконання робіт, надання послуг).

Баланс сировини, матеріалів і виходу продукції дозволяє аудиторській організації виявити відхилення від нормативних витрат сировини, матеріалів і виходу продукції (виконання робіт, надання послуг) і тим самим пересвідчитися в достовірності фінансового результату.

Тестування системи облікуМШП.

Для підтвердження аудиторського висновку доцільно в процесі перевірки рахунку 22 здійснити процедури з використанням тестів, що означає провести випробування або дослідження за зазделегідь розробленою стандартною формою. З урахуванням цілей333333333333333333333333333333333333333333333 їх поділяють на тести незалежні і тести на відповідність.

Незалежні тести призначені для отримання відомостей про повноту, правильність і законність операцій, що містяться в бухгалтерських записах і фінансовій звітності.

Тести на відповідність застосовують для виявлення відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормам.

Абсолютно всі аудиторські тести класифікуються відповідно до процедури їх здійснення.

Напрямки і питання тестування:

 • Чи має доступ до бланків накладних, вимог будь-хто, крім відповідальних осіб?

 • Чи перевіряються вимоги на МШП і накладні на його відпустку після їх підготовки завідуючим складом?

 • Чи проводиться попередня нумерація накладних і вимог, і чи використовується вона для виявлення відсутніх або фіктивних документів?

 • Чи перевіряється розбіжність між даними первинних документів на відпуск МШП і виробничих звітів?

 • Чи правильно класифікуються витрати по елементах і статтях калькуляції?

  До найбільш типових помилок по обліку МШП можна віднести наступні:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...