WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит МШП - Курсова робота

Аудит МШП - Курсова робота

б) які відхилення (порушення, помилки) можливі в організації обліку і контролю;

в) який з перерахованих методів потрібно застосувати для виявлення кожного з можливих порушень;

г) до яких саме об'єктів контролю (документи, активи, зобов'язання, суб'єкти, юридичні особи і т.д.) потрібно застосувати той або інший метод.

Розглянемо детальніше кожний з методів збору аудиторських доказів.

1.Перевірка арифметичних розрахунків.

Перерахунок це перевірка арифметичної точності джерел документів і бухгалтерських записів і виконання незалежних підрахунків.

Підрахунки клієнта можуть бути правильними або помилковими. Підрахунки, виконані на комп'ютерах, можуть бути знову зроблені з використанням комп'ютерного забезпечення з роздруком даних відхилень від підрахунків клієнта для подальшого дослідження їх аудиторами. Але практика показує, що перерахунок в основному здійснюється вибірково.

Перерахунок використовується для перевірки реальності і оцінок тих показників фінансової звітності, які є головним чином результатом підрахунків, наприклад амортизації, страхових резервів, пенсійних зобов'язань, резервів під сумнівні борги і інш. У поєднанні з іншими процедурами перерахунок також необхідний для збору інформації про оцінки всіх фінансових показників.

2.Інвентаризація

Інвентаризація це прийом, який дозволяє отримати точну інформацію про наявність майна і зобов'язань економічного суб'єкта і орієнтовну інформацію про їх стан і вартість.

Інвентаризації підлягають майно клієнта і його фінансові зобов'язання.

Аудиторська організація зобов'язана:

- з'ясувати, як часто проводилася інвентаризація майна і фінансових зобов'язань;

  • перевірити бухгалтерську документацію;

  • ознайомитися з номенклатурою і обсягами товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ);

- виявити ТМЦ, що дорого коштують;

- проаналізувати систему обліку ТМЦ і систему контролю економічного суб'єкта, виявити слабкі і сильні сторони таких систем.

З точки зору технології аудиторської справи інвентаризацію можна розглядати як метод отримання найбільш цінних і достовірних доказів про реальність і точність статей активу балансу, фактів здійснення господарських операцій.

Участь в інвентаризації активів клієнта або спостереження за її проведенням дозволяє зробити певні висновки у всіх трьох основних напрямах аудиторської перевірки.

Наприклад, якщо на підприємстві, що перевіряється протягом ряду років не проводилися інвентаризація активів (при складанні річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально-відповідальних осіб і т.д.), аудитор має право для висновку щодо відсутності у клієнта внутрішнього контролю за збереженням активів, а також про порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і підготовки бухгалтерської звітності.

У тому випадку, коли при проведенні інвентаризації основних засобів з'ясовується, що один з цехів підприємства, що перевіряється зайнятий іншим господарюючим суб'єктом, а в складі доходів від позареалізаційної діяльності немає статті "прибутки від оренди", мова йде про "приховану оренду" і ухилиння від сплати податків. Аудитор може зробити висновок про порушення клієнтом законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій.

3. Перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій.

Ця процедура нескладна, але також важлива для оцінки системи внутрішнього контролю і організації бухгалтерського обліку на підприємстві, що перевіряється. Уявна простота операції не означає, що її потрібно доручати найменше кваліфікованим членам бригади аудиторів. Навпаки, цю процедуру, як правило, аудитор який проводить перевірку бере на себе або доручає досвідченим співробітникам.

Дуже часто при укладенні договору на проведення аудиторської перевірки аудиторська фірма (аудитор) як одну з додаткових умов вказує надання бригаді аудиторів окремого приміщення з телефоном. Така умова цілком обгрунтована, оскільки на момент аудиторської перевірки в одному приміщенні на певний термін розташовуються два трудових колективи що перевіряється і перевіряючий.

Зрозуміло, окреме приміщення для роботи це дуже зручно як для співробітників підприємства, що перевіряється, так і для бригади аудиторів; при цьому не порушується психологічний клімат в колективі.

Але помилково думати, що аудиторська перевірка це робота тільки з документами і звітністю, це ще і проведення дослідів під виглядом звичайної рутинної аудиторської роботи. Наприклад, така перевірка каси включає:

  • складання заяви на видачу грошей з вказівкою виробничої необхідності придбання того, на що використовуються гроші;

  • узгодження і засвідчення заяви у керівника підприємства;

  • оформлення видаткового касового ордера на видачу грошей бухгалтером;

  • передача бухгалтером (а не підзвітною особою) видаткового касового ордера в касу;

  • перевірка всіх необхідних реквізитів видаткового касового ордера касиром;

  • видача грошей з каси.

Якщо всі ці, здавалося б, формальні процедури дотримуються, то аудитор має право для висновку про теричин таких помилок і спотворень3333333333333, що порядок ведення касових операцій на підприємстві, що перевіряється дотримується. У іншому випадку аудитор виявляє ту формальну процедуру (процедури), яка (які) пропускаються співробітниками підприємства і веде до ослаблення внутрішнього контролю.

Аналогічне спостереження потрібно провести на всіх ділянках, де первинний (оперативний) облік "стикається" з бухгалтерським, і оцінити: порядок приймання матеріальних цінностей на склад; порядок відпуку матеріальних цінностей зі складу у виробництво, на сторону; порядок обліку наявності і руху матеріальних цінностей у виробництві (цехах, дільницях, відділах та інш.); порядок обліку готової продукції; порядок зберігання матеріальних цінностей і готової продукції; порядок відвантаження готової продукції; порядок реалізації продукції та інш.

4. Підтвердженя.

Для отримання інформації про реальність залишків на рахунках обліку грошових коштів, рахунків розрахунків, рахунків дебіторської і кредиторської заборгованості аудиторська організація повинна отримати підтвердження в письмовій формі від незалежної (третьої) сторони.

Запити на підтвердження рекомендується готувати у вигляді документа від імені керівництва економічного суб'єкта на адресу незалежної (третьої) сторони. У них повинно міститися вимогу надати необхідну інформацію безпосередньо аудиторської організації.

При необхідності аудиторська організація може самостійно встановити безпосередній контакт з незалежною (третьою) стороною, якії був направлений запит.

У разі отримання по запиту інформації, яка незбігається з обліковими даними економічного суб'єкта, аудиторська організація повинна застосувати додаткові аудиторські процедури для з'ясування причин розбіжностей.

Не можна недооцінювати цей метод при роботі з персоналом клієнта. Якщо при усному опитувані відповіді опитуваних аудитор фіксує на якому-небудь носії інформації (папері, комп'ютері, диктофоні) самостійно, то для отримання письмових підтверджень персоналу підприємства, що перевіряється видаються спеціальні анкети.

З найбільш поширених питань в анкеті можуть бути запропоновані і можливі відповіді. У цьому випадку опитуваній особі досить вибрати і відмітити відповідь, відповідну практиці підприємства, що перевіряється.

Анкета повинна містити такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові і посада опитуваного, заповнена анкета також повинна бути перевірена головним бухгалтером підприємства і завірена його підписом.

5. Усне опитування.

Даний метод збору аудиторських доказів надає аудитору обширну інформацію для роздуму.

Опитування або бесіда повинні бути проведені практично з всіма співробітниками підприємства, що беруть участь у веденні обліку і складанні звітності. Помилку робить той аудитор, який обмежується бесідою тільки з головним бухгалтером і його заступниками. Потрібно пам'ятати, що звітність, що формується за допомогою бухгалтерського обліку, являє собою вершину піраміди, основою якої є величезна безліч фактів господарської діяльності, оформлених первинними документами і бухгалтерськими проводками. Якщо у піраміди ще не добудована вершина, це не біда, а якщо при наявності вершини з основи піраміди видалити декілька великих каменів, то піраміда може перетворитися в картковий будиночок і розсипатися.

Саме тому аудитор повинен обов'язково пересвідчитися в тому, що господарські операції, які лежать в основі звітності, відповідають законодавству, правильно оформлені і коректно відображені в бухгалтерському обліку. І починати перевірку кожного розділу бухгалтерського обліку потрібно з усного опитування або бесіди з виконавцями – рядовими співробітниками бухгалтерії, які ведуть первинний облік господарських операцій.

Як правило, данна процедура проводиться на початковій стадії перевірки, коли аудитор знайомиться з підприємством, що перевіряється, оцінює обсяг і міру складності робіт для того, щоб скласти відповідну програму перевірки.

Для складання програми перевірки аудитор повинен мати перелік співробітників бухгалтерії, а також економічної і планової служб. Перелік повинен включати в себе прізвища, ім'я, по батькові співробітників, найменування їх офіційних посад, а також перелік напрямричин таких помилок і спотворень3333333333333ів (розділів, дільниць, рахунків бухгалтерського обліку, журналів та інше), які ними велися.


 
 

Цікаве

Загрузка...