WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит МШП - Курсова робота

Аудит МШП - Курсова робота

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться в експлуатації, інвентаризуються по місцю їх знаходження і особах, на відповідальному зберіганні яких вони знаходяться. По МШП, виділених в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів з вказівкою в них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особисті картки, з підписом їх в опису. На МШП, що стали непридатні і не списані, інвентаризаційна комісія складає акт на їх списання з вказівкою часу експлуатації, причин непридатності, можливості використання цих предметів на господарські цілі.

Тара записується в опис по видах, цільовому призначенні і якісному стані (нова, вживана, що вимагає ремонту і т.д.). На тару, що стала непридатна, складається акт на списання з вказівкою причин непридатності і осіб, відповідальних за тару.

Окремі описи складаються на матеріали, що знаходяться в дорозі, на відповідальному зберіганні на складах інших підприємств, що зазнали псування, непотрібні, неліквідні.

Матеріальні цінності, що зберігаються на складах інших організацій, заносяться до опису на основі документів, підтверджуючих здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. У описах на ці цінності вказується їх найменування, кількість, сорт, вартість (за даними обліку), дата прийняття вантажу на зберігання, місце зберігання, номера і дата документів.

У описах на матеріальні цінності, передані в переробку іншій організації, вказуються найменування організації – переробника, найменування цінностей, кількість, фактична вартість за даними обліку, дата передачі цінностей в переробку, номери і дати документів.

Дані інвентаризаційних описів використовуються для складання порівняльних відомостей, в яких фактичні дані описів зіставляються з обліковими даними. У порівняльну відомість заносяться дані тільки про ті матеріальні цінності, по яких виявлені відхилення від облікових даних. Її підписують всі члени інвентаризаційної комісії і працівник бухгалтерії, що її склав. Матеріально відповідальна особа робить на 333333333333333333333333333333333333333333333 відомості наступний запис: "З інвентаризацією погодження". Відмова в підписі підтверджується спеціальним написом і підписом всіх членів інвентаризаційної комісії. При виявленні недостач або надлишків матеріально відповідальна особа повинна дати відповідні пояснення. Комісія встановлює характер, причини, винуватців виявлених розбіжностей або псування матеріалів і дає висновок про порядок регулювання різниць і відшкодування втрат.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей повинна, як правило, проводитись в порядку розташування цінностей в даному приміщенні. При зберіганні цінностей в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно по місцях зберігання. Після перевірки цінностей вхід в приміщення не допускається (наприклад, шляхом опломбування) і комісія переходить для роботи в наступне приміщення.

Аудитор повинен перевірити і оцінити результати інвентаризації саме по цих відомостях, а потім провести аналіз даних що в них містяться. При виявленні відхилень фіксуються зауваження і неточності, які повинні бути виправлені.

Після з'ясування всіх обставин виникнення недостач або псування матеріалів керівник організації ухвалює рішення про порядок їх списання, яке оформляється розпорядженням.

При цьому матеріальна відповідальність за незабезпечення збереження цінностей лягає на винну особу, якщо таку було встановлено, або на матеріально відповідальну особу. І, як правило, сума недостачі стягується з заробітної плати.333333333333333333333333333333333333333333333

Недостачі цінностей понад норми і втрати від псування цінностей при відсутності конкретних винуватців списуються на витрати виробництва або на зменшення фінансування.

Виявлені при інвентаризації надлишки виробничих запасів і готової продукції відображають в обліку по ринковій вартості на дату проведення інвентаризації бухгалтерським записом:

Д-т рахунку 22 "МШП"

К333333333333333333333333333333333333333333333-т рахунку 79 "Фінансові результати".

Аналітичний облік недостач, розкрадання і псування ведуть у відомості по матеріально відповідальних особах. На кожну особу і вид матеріальних цінностей, по яким виявлені недостачі, відводиться окремий рядок.

Заключним етапом перевірки є контроль ведення обліку матеріальних цінностей. Ці дані перевіряються за даними журналів і Головної книги.

Аналіз використання матеріальних ресурсів передбачає отримання даних по відповідності запасів встановленим нормам, витраті матеріалів на 1 грн. виготовленої продукції та інш.

Як шляхи раціоналізації обліку МШП можна запропонувати: використання ПК; застосування найбільш ефективних методів обліку і оцінки цінностей, організації руху МШП на складах і списання їх на витрати.

4. Підготовка робочої документації аудиту та отримання аудиторських доказів.

Стандарт " Документування аудиту" передбачає опис процедур, що використовуються аудиторською організацією і їх результатів.

Опис процедур, що використовуються і їх результатів

Перелік аудиторських процедур

Обсяг інформації

Техніка виконання

Характер можливих порушень

1.

Перевірка наявності в обліковій політиці елементів, пов'язаних з оцінкою МШП, способом нарахування зносу МШП

2000

Переглядається наказ про облікову політику на 2000 рік. Чи Відповідає порядок оцінки списаних МШП чинним нормативам та законодавчим актам.

Відсутність даних пунктів, необгрунтоване списання на собівартість зносу МШП

2.

Перевірка правильності зберігання МШП

Частина періоду

Перевіряється чи є договір про матеріальну відповідальність з комірником; наявність на складі ваговимірювальних приладів, тари; стан картотеки складських карток

Відсутність договору про матеріальну відповідальність

3.

Перевірка оформлення облікових документів, які служать основою длявідображення в обліку операцій по придбанню і використанню МШП

Частина періоду

Послідовно переглядають всі документи за період передумовлений аудиторською перевіркою та з'ясовуэться:

-чи є підписи керівника і головного бухгалтера

-у разі тимчасової підміни перших осіб уповноваженими особами;

-чи немає документів з підписами цих осіб більш раннього періоду, ніж дата їх призначення

Відсутність наказу на заміщення перших осіб

4.

Встановлення повноти документів для проведення якісної інвентаризації МШП

2000

Переглядається чи є наказ про проведення інвентаризації, чи проводилася інвентаризація в періоді, що перевіряється, наявність правильно оформлених инвентаризаційнних описів; наказ про формування инвентаризаційної комісії; перевіряється склад комісії( їх об'єктивність і незалежність)

Відсутність наказу про інвентаризацію

5.

Перевірка наявності документів по списанню розкрадання, недостач і втрат

Частина періоду

Перевіряються чи є акти на списання розкрадання і недостач, накази керівника про стягнення з винних осіб.

Необгрунтоване списання на собівартість продукції

Методи отримання аудиторських доказів

Інформація, зібрана і проаналізована аудитором в ході перевірки, служить обгрунтуванням висновку і називається аудиторськими доказами.

Для збору доказів аудитором можуть бути застосовані різні процедури. Процедурою називається певний метод збору доказів як невід'ємна частина відповідного технологічного процесу. Для того щоб відрізнити їх від процедур, властивих іншим професіям, будемо називати процедури, що застосовуються аудиторами в своїй практиці аудиторськими процедурами.

Збираючи аудиторські докази, аудитор використовує досить обмежене число методів їх отримання.

Основні методи отримання аудиторських доказів наступні:

1. Перевірка арифметичних розрахунків (перерахунок);

2. Інвентаризація;

3. Перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій;

4. Підтвердження;

5. Усне опитування;

6. Перевірка документів;

7. Дослідження;

8. Аналітичні процедури;

9. Підготовка альтернативного балансу.

Всі вищеназвані методи відомі і описані в робочому стандарті аудиту "Аудиторські докази".

Але метод як такий не дасть ніякої інформації для висновків, якщо не знати - які саме арифметичні розрахунки необхідно перевіряти, а які - ні; в інвентаризації яких активів і яких зобов'язань потрібно взяти участь; особисто від яких третіх осіб потрібно отримати письмові підтвердження; які саме документи потрібно піддати аналізу. Мистецтво аудитора і полягає в тому, щоб чітко знати:

а) як повинен бути правильно поставлений бухгалтерський облік і налагоджена система внутрішнього контролю;


 
 

Цікаве

Загрузка...