WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит МШП - Курсова робота

Аудит МШП - Курсова робота

3. Аудит МШП на складі та в бухгалтерії, інвентаризація МШП.

МШП – це предмети з терміном корисного використання менше 1-го рогу або 1-го операційного циклу, якщо він більше 1-го року. Так до МШП також відносять: спеціальні інструменти і пристосування, призначені для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення; спеціальний одяг і взуття, а також постіль, формовий одяг, призначений для видачі працівникам організації; знаряддя лову, предмети для заготівлі лісу і т.д.

При перевірці організації обліку руху МШП на складах передусім треба проконтролювати організацію складського господарства і контрольно-пропускної системи. Далі перевіряють, як організований складський облік МШП і як ведеться контроль з боку бухгалтерії. Підприємства можуть застосовувати такі основні варіанти обліку руху матеріалів на складі: оперативно-бухгалтерський метод, картковий метод.

Якщо застосовується оперативно-бухгалтерський метод, то аудитор перевіряє відомості по приходу і витратах матеріалів, звіряє підсумкові дані цих відомостей з сальдовими відомостями. Другий метод передбачає складання в бухгалтерії кількісно-сумових оборотних відомостей по групах матеріалів. У цьому випадку аудитор переглядає ці відомості і звіряє залишки з картками складського обліку. Звичайно здійснюється вибіркова перевірка, оскільки суцільний контроль- дуже трудомісткий.

Найбільш ефективний метод застосовується, як правило, при використанні ПК. У цьому разі картки складського обліку в звичайному варіанті не ведуться. Сам процес складського обліку організовується на ПК, а за певні періоди (місяць, квартал ) складаються оборотні відомості. Аудитор знайомиться з документами, що є, з'ясовує, як ведеться перевірка даних складського обліку з бухгалтерськими даними.

Видані персоналу спецодяг і спецвзуття обліклвуються у відомості обліку видачі спецодягу, спецвзуття і запобіжних засобів (ф.№ МШ-6). Вона заповнюється в двох примірниках комірником структурного підрозділу. Один примірник передається в бухгалтерію, другий- у комірника. Здачу робітниками спецодягу у разі звільнення, переводу на іншу роботу оформляють накладними. На підприємстві повинен бути встановлений контроль за термінами знаходження спецодягу, спецвзуття і запобіжного пристосування в експлуатації. Для цього рекомендують ставити штамп з вказівкою дати видачі працівникам.

Для обліку реалізації МШП на сторону використовують субрахунок № 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".

Особливо важливий чітко налагоджений облік інструментів господарського інвентаря, так як вони можуть неодноразово використовуватися у виробничому процесі і знову поступати на склад. Придбані пристосування або інструменти, що поступили з виробництва передаються на центральний інструментальний склад, потім в інструментальні роздавальні комори цехів, звідки видаються робітникам. У залежності від терміну і часу використання інструментів на робочих місцях їх поділяють на постійні (що використовуються робітниками щодня) і оборотні ( що використовуються нетривалий час- годину, зміну).

Для обліку різних предметів, виданих працівнику з роздавальної комори цеху для тривалого користування, відкривається спеціальна картка, яка зберігається в картотеці комори. Записи в картки виконують по приходу- на основі лімітних карт або накладних - вимог; по витраті- на основі актів на списання МШП.

Списання поламаних, зношених, загублених МШП оформляється актами вибуття . На основі цих актів в описах відображається списання інвентаря з балансу підприємства. Оскільки описи є регістрами аналітичного обліку, то для співставлення з даними синтетичного обліку складають оборотну відомість. У ній для кожного опису відводиться один рядок, по якому відображаються залишки госпінвентаря і його рух.

Для узагальнення інформації про наявність і рух МШП використовують рахунок № 22 "МШП". Цей рахунок по відношенню до балансу є активним, а за змістом відноситься до групи рахунків по обліку запасів.

Синтетичний облік здійснюється в Головній книзі в грошовому вираженні. Перевіряючи записи в картках складського обліку або у відомостях по рахунку №22 потрібно встановити, чи немає серед них предметів, що відносяться до ОЗ.

У складському обліку звертають увагу на ті класифікаційні групи і підгрупи інвентаря, по яких тривалий час не було руху і є понаднормові запаси. За даними карток, журналів (відомостей) і вимог на видачу МШП з урахуванням дати видачі і термінів використання встановлюють, чи немає предметів, що числяться за працівниками, які могли бути загублені або прийшли в непридатність. Вивчаючи видачу спецодягу і спецвзуття в безкоштовне користування, перевіряючі керуються діючими в організації нормами видачі, термінами використання і переліком осіб, яким вони можуть бути видані, встановлюють випадки передчасної заміни і їх причини, а також матеріальні збитки, заподіяні організації внаслідок використання предметів не за призначенням або заміни нових предметів що були в експлуатації.

МШП, які поступили на підприємство оприбутковують бухгалтерським записом:

Д-т рахунку №22 "МШП"

К-т рахунку №63 "Розрахунків з постачальниками і підрядчиками",

МШП відпускають зі складу на виробничі потреби на основі лімітно-забірних карт, вимог-накладних, накладних на відпуск матеріалів.

Облік МШП на складах звичайно ведуть аналогічно обліку матеріалів – в картках обліку матеріалів.

Аудит облікуМШП в бухгалтерії

У відповідності з П(с)БО №9 "Запаси", а в тому числі і МШП, обліковуються по фактичній собівартості. Є декілька способів надходження МШП на підприємство: придбання за плату, внесення одним підприємством в рахунок внеску в статутний капітал іншого підприємства, виготовлення МШП власними силами і т.д.

Відмінна риса закупівельних операцій полягає в тому, що, по-перше, вони характеризують першу фазу кругообігу оборотних активів організації (процес "гроші – товар"), по-друге, результатом їх проведення стає створення виробничих запасів.

Організація обліку операцій по купівлі МШП залежить від ряду чинників і, передусім, від вибраного варіанту їх оцінки, умов і форм розрахунків з постачальниками, порядку відшкодування ПДВ по придбаних цінностях.

Прибуткові ордери і приймальні акти на оприбуткування матеріальних цінностей складаються в день їх надходження. Прибуткові ордери виписуються на фактично прийняту кількість цінностей. При встановленні невідповідності матеріалів, що поступили їх асортименту, якості і кількості, вказаних в документах постачальника, складається акт про приймання матеріалів в двох примірниках. Другий примірник акту направляють постачальнику. При наявності приймального акту прибутковий ордер не оформляється, так як акт є одночасно прибутковим документом333333333333333333333333333333333333333333333 і основою для уточнення розрахунків з постачальником.

Оцінка МШП по облікових цінах зручна в ситуації фінансової нестабільності і частого коливання закупівельних цін.

Фактична собівартість складається із сум, сплачених постачальнику відповідно до договору (без ПДВ), та сум транспортно – заготівельних витрат (без ПДВ).

Придбані або виготовлені МШП, як правило, повинні поступати на склад організації. Передача їх безпосередньо в експлуатацію, обминаючі склад, не рекомендується, оскільки при цьому важко забезпечити належний контроль за їх використанням.

Придбання і оприбуткування МШП відображаються в обліку таким чином:

- оплачені МШП (в т. ч. ПДВ)

Д-т рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

К-т рахунку 31 "Рахунки в банках";

  • оприбутковання МШП на складі:

Д-т рахунку 22 "МШП"

К-т рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";

- на суму сплаченого ПДВ

Д-т рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами"

К-т рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";

На підприємстві повинен бути забезпечений роздільний облік сум ПДВ як по оплачених придбаних матеріальних ресурсах, так і по неоплачених.

Закупівля МШП обов'язково супроводжується розрахунками по ПДВ. Це спричиняє виникнення додаткових зобов'язань перед контрагентами по даному непрямому податку.

При придбанні МШП по безготівковому розрахунку ПДВ відображається на рахунку 64 тільки за умови підтвердження його суми в рахунку-фактурі і відповідному розрахунковому документі.

ПДВ в складі МШП, що поступили на підприємство, підлягає включенню в їх фактичну собівартість в наступних випадках:

  • при використанні МШП для виготовлення продукції (робіт, послуг), що не оподатковується ПДВ;

  • при придбанні МШП за готівку у організацій роздрібної торгівлі і населення;

  • при придбанні зворотної тари;

  • коли в рахунку-фактурі і розрахунковому документі не виділена сума ПДВ.


 
 

Цікаве

Загрузка...