WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит МШП - Курсова робота

Аудит МШП - Курсова робота

Міністерство Освіти і Науки України

Тернопільська Академія Народного Господарства

Кафедра Аудиту

admin@comendat.ssft.net

Курсова робота

На тему: Аудит малоцінних швидкозношуваних предметів.

Виконав:

студент V курсу гр. РК - 51

Каспирович Р.М.

Перевірив:

к.е.н., ст. викладач

Данилюк І.В.

Тернопіль 2001 р.

План.

Вступ

 • Мета і завдання аудиту МШП.

 • План і програма аудиту облікуМШП.

 • Аудит МШП на складі та в бухгалтерії, інвентаризація МШП.

 • Підготовка робочої документації аудиту та отримання аудиторських доказів.

  Висновки.

  Використана література

  Аудиторський висновок.

  Зміст.

  Вступ............................................................................................................5

 • Мета і завдання аудиту МШП. ........................................................................6

 • План і програма аудиту облікуМШП. ................................................................7

 • Аудит МШП на складі та в бухгалтерії, інвентаризація МШП. ..............................9

 • Підготовка робочої документації аудиту та отримання аудиторських доказів. .........18

  Висновки. .....................................................................................................29

  Використана література. ................................................................................30

  Аудиторський висновок.

  Вступ.

  У останні роки в методології бухгалтерського обліку України відбулися кардинальні зміни. З'явилися нові об'єкти бухгалтерського обліку, змінилася термінологія, система оподаткування і т.д.

  Демократизація суспільства розширила можливості юридичних осіб у виборі прийомів і способів ведення бухгалтерського обліку і фіксації їх в обліковій політиці. Істотні зміни сталися і в звітності. Її склад, порядок оцінки статей і зміст наблизилися до міжнародних стандартів.

  Важливою, працемісткою та дуже складною ділянкою обліку в організаціях всіх форм власності і відомчої підпорядкованості є облік виробничих запасів і, відповідно, МШП як частини виробничих запасів (ВЗ). Від об'єктивності і достовірності інформації, що формується на цій дільниці обліку, залежать собівартість продукції, фінансовий результат, прибуток, сума ПДВ і т.д.

  Дана курсова робота ставить за свою мету розкрити особливості обліку МШП в розрізі аудиторської перевірки. Як показує практика, при побудові облікової системи даного виду актива на підприємствах виникають дискусійні моменти, які інколи виникають від неоднозначного трактування російського законодавства в області обліку. Це призводить до виникнення спірних питань між підприємством і податковою інспекцією.

  1. Мета і завдання аудиту МШП.

  Особливе місце в системі обліку ВЗ займає облік МШП. Особливості, які виникають в області обліку даного виду активів, пов'язані передусім з економічною суттю предметів, що розглядаються. Неодмінною умовою функціонування підприємства є наявність оборотних коштів. Загалом, оборотні кошти можна поділити на оборотні виробничі фонди і фонди обігу. У свою чергу оборотні виробничі фонди за речовим змістом є предметами праці і знаряддями праці, що враховуються в складі МШП. Виходячи з цього предмети, що розглядаються враховуються в складі коштів в обігу, а використовуються як кошти праці, для яких характерна багаторазова участь у виробничому процесі і поступове перенесення своєї вартості на продукцію, що виготовляється.

  До числа нормативних документів, що регламентують сферу обліку, що розглядається, відносять:

  • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

  • Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Україні;

  • П(с)БО № 9 "Запаси", № 16 "Витрати";

  • Закон України "Про ПДВ";

  • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств";

  Аудит МШП проходить у складі аудиту ВЗ, які становлять значну частину вартості майна організації. Мета аудиторської перевірки МШП полягає в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху МШП, встановленні правильності оформлення операцій по МШП відповідно до діючих нормативних актів України.

  Основними завданнями аудиту МШП є:

  • Підтвердження достовірності показників бухгалтерського обліку по статті МШП;

  • Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування МШП;

  • Підтвердження доцільності і законності операцій по відпуску і списанню МШП;

  • Перевірка організації складського господарства і забезпечення збереження МШП;

  • Оцінка якості проведення інвентаризації МШП;

  • Перевірка порядку формування вартості МШП;

  • Вивчення інших особливостей, які пов'язані безпосередньо з особливостями діяльності організації, що перевіряється.

  2. План і програма аудиту МШП.

  Аудиторський процес повинен бути спланований на основі досягнутого аудиторською організацією розуміння діяльності економічного суб'єкта. Мета планування аудиту: організувати ефективну і економічно виправдану перевірку. Вже на етапі планування можна визначити стратегію і тактику аудиту, терміни його проведення, розробити загальний план і програму аудиту.

  Планування полягає в розробці загального плану аудиту з вказівкою очікуваного обсягу, видів і послідовності здійснення аудиторських процедур.

  Загальний план аудиторської перевірки обліку МШП

  Організація, що перевіряється ВАТ "Шинний завод"

  Період аудиту з 01.01.2000 по 31.01.2000

  Кількість людино – годин 120

  Керівник аудиторської групи Віктора І.Я.

  Аудиторський ризик, який планується 4%

  Види, робіт

  Період проведення

  Виконавці

  1.

  Аудит аналітичного обліку руху МШП на складах підприємства

  1 раз в квартал

  ------

  2.

  Аудит обліку використання МШП, списання недостач, втрат і розкрадання

  1 раз в квартал

  ------

  3.

  Аудит зведеного обліку МШП

  1 раз в квартал

  ------

  4.

  Проведення аналізу використання МШП

  грудень 2000

  ------

  При розробці програми перевірки керівник групи аудиторів повинен враховувати, що аудит МШП дуже працемісткий. Тому при організації аудиту використовується вибірковий метод і лише у виняткових випадках суцільний. Розмір вибірки і обсягу аудиторських процедур залежить від міри довіри аудитора до системи внутрішнього контролю підприємства.

  Програма проведення аудиту МШП

  Організація, що перевіряється ВАТ "Шинний завод"

  Період аудиту з 01.01.2000 по 31.01.2000

  Кількість людино – годин 120

  Керівник аудиторської групи Віктора І.Я.

  Аудиторський ризик, який планується 4%

  Найменування аудиторських процедур

  Період

  Виконавці

  Документи, що перевірябться

  1. Аудит аналітичного обліку руху МШП на складах підприємства

  1.1

  Вивчення організації зберігання МШП

  I квартал

  Інструкція про приймання матеріалів, техпаспорти, книги санітарного стану складів

  1.2

  Перевірка повноти оприбуткування МШП і правильності їх оцінки

  На протязі року

  Таблиці звірки внутрішніх документів з документами постачальників

  1.3

  Перевірка повноти і якості інвентаризації МШП

  Грудень 2000

  Наказ про проведення інвентаризації, наказ про облікову політику, таблиці даних інвентаризаційних відомостей

  2. Аудит обліку використання МШП, списання нестач, втрат і розкраданнь

  2.1

  Вивчення організації ведення обліку МШП

  I квартал

  Облікова політика, картки по обліку МШП

  2.2

  Перевірка правильності нарахування зносу і його включення у витрати виробництва

  1 раз в квартал

  Витратні документи по обліку МШП, зведені відомості по обліку зносу

  2.3

  Перевірка обгрунтованості списання розкраданнь, нестач, втрат МШП

  грудень

  2000

  Акти на списання розкраданнь, нестач, втрат

  3. Аудит зведеного обліку МШП

  3.1

  Перевірка даних аналітичного і синтетичного обліку по синтетичних рахунках, субрахунках, напрямах витрат

  1 раз в квартал

  Зведені відомості по витратах матеріалів, відомості, журнал №5(5А)

  3.2

  Перевірка даних бухгалтерських регістрів і звітності

  1 раз в квартал

  Баланс, розробні таблиці, журнал №5(5А)

  4. Проведення аналізу використання МШП

  4.1

  Виявлення невикористаних МШП на протязі звітного року

  Грудень 2000

  Картки складського обліку, оборотні відомості

  4.2

  Виявлення невикористаних МШП понад 1 рік і більше

  Грудень 2000

  Картки складського обліку, оборотні відомості


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...