WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Кредиторська заборгованість, що обліковується на рахунку 68, повинна розглядатися з точки зору законності її виникнення і правильності погашення. При цьому потрібно встановити, чи не обліковуються на балансі суми кредиторської Заборгованості, за якими закінчився термін позовної давності.

Якщо в процесі дослідження виявлено прострочену кредиторську заборгованість, необхідно з'ясувати причини її виникнення і які заходи були застосовані для її недопущення. Слід також перевірити обгрунтованість списання заборгованості, правильність оформлення виправдовуючих документів, обгрунтованість безнадійності боргів.

Розрахунки за довгостроковими і короткостроковими позиками. Приступаючи до перевірки кредитних операцій, слід з'ясувати, які види кредитів використовувало підприємство. Після чого необхідно одержати від установ банків підтвердження по всіх рахунках.

Використовуючи стандартну форму запиту на підтвердження банку, з кожного банку, з яким клієнт проводив операції протягом року, одержується інформація щодо сальдо клієнта за розрахунками з цим банком і отриманих від нього кредитах на дату балансу.

Окрему увагу необхідно приділити перевірці зміни сальдо рахунків банківських кредитів і виявленню достовірності інших даних щодо потоків грошових коштів (наприклад, зміни стану заборгованості по кредитах), знаючи умови повернення кредитів.

У ході перевірки необхідно встановити наявність банківських виписок, вивчити кредитні договори і встановити, що включено до складу забезпечення.

При цьому слід перевірити, чи немає простроченої заборгованості банку по кредитах, встановити причини її виникнення і суму втрат в зв'язку з оплатою підвищених відсотків. Необхідно також перевірити своєчасність погашення заборгованості банку по отриманих кредитах, для чого співставити дати погашення кредитів на основі виписок банку зі строками їх погашення, вказаними у зобов'язаннях.

Важливе значення має перевірка даних аналітичного обліку за видами кредитів по синтетичних рахунках 50 та 60 в журналі № 2, обгрунтованість запису платежів по одних видах позик в аналітичні рахунки інших видів позик.

При перевірці довгострокових кредитів банку слід встановити ступінь необхідності їх одержання, вивчити цільовий характер використання, забезпеченість необхідними ресурсами, обсягами капітальних вкладень і підрядних робіт.

При перевірці кредитних операцій потрібно встановити, чи правильно оплачені відсотки за користування кредитом (в тому числі за простроченими кредитами) відображаються на рахунках бухгалтерського обліку. Важливе значення при цьому має перевірка обгрунтованості віднесення відсотків по кредитах до собівартості продукції (робіт, послуг) в залежності від джерела отримання кредиту, а також суми відсотків.

В ході аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями контролер може виявити наступні типові порушення (табл. 3) [7;111].

Таблиця 3. Порушення ведення операцій в зобов'язаннями

п/п

Можливі порушення

Характеристика порушення

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

1

Прострочена кредиторська заборгованість, по закінченню строку позовної давності продовжує обліковуватися на балансових рахунках розрахунків

Порушення даної норми призводить до необґрунтованого заниження платежів до бюджету за податком на прибуток і на додану вартість

2

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, що здійснюються в іноземній валюті, ведеться в обліку тільки в гривнях

Якщо номінал валют та момент здійснення господарської операції не зазначається в обліку, це ускладнює контроль правильності розрахунку доларового еквіваленту та сум курсових різниць, що виникають. Результатом цього може бути наявність в обліку кредиторської (дебіторської) заборгованості в гривнях при відсутності заборгованості в іноземній валюті. Наявність кредиторської заборгованості в даному випадку означає, що підприємство необґрунтовано занизило вартість придбаних активів та переплатило до бюджету платежі з податків на прибуток та на додану вартість

3

Здійснення необґрунтованого кредитування іноземного постачальника, завищення витрат виробництва (обігу)

Якщо при поставці товару на умовах CIF (вартість товару, страхування та фрахт) або СІР (перевезення та страхування) покупець оплачує пред'явлені йому рахунки за транспортування та відносить суми оплати на рахунки обліку витрат обігу, то він необґрунтоване завищує власні витрати. Оскільки названі умови передбачають не тільки страхування товару, але і його доставку, то витрати покупця щодо страхування та транспортування товару, який поставляється на умовах CIF та СІР, є не витратами останнього, а дебіторською заборгованістю постачальника

Розрахунки з персоналом з оплати праці

4

У підприємства відсутній колективний договір

Соціально-трудові відносини між роботодавцями і працівниками не відрегульовані

5

Умови колективного договору погіршують порівняно з законодавством становище працівника

Даний колективний договір є недійсним

6

Сума нарахованої заробітної плати за даними первинних документів (особові листки працівників, розрахунково-платіжні, розрахункові відомості, розроблювальні таблиці) не відповідають даним облікових регістрів (журналам, Головній книзі)

Викривлення оборотів та залишків за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці", недостовірність даних по рядку "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" балансу підприємства

7

Віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітної плати погодинників (відрядників), при відсутності підтверджуючих документів про фактично відпрацьований час (відсутність табелю робочого часу, даних про виконаний обсяг робіт)

Неможливість підтвердження обґрунтованості нарахування оплати праці, відповідно підвищення собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування, і, як наслідок, заниження оподатковуваного прибутку

8

Включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування оплати праці за здійснення модернізації обладнання, реконструкції об'єктів основних засобів

Необґрунтоване включення для цілей оподаткування до собівартості продукції (робіт, послуг), завищення собівартості продукції (робіт, послуг), заниження оподатковуваного прибутку

9

Включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування оплати праці за виконання будівельних робіт

Необґрунтоване включення для цілей оподаткування до собівартості продукції (робіт, послуг), завищення собівартості продукції (робіт, послуг), заниження оподатковуваного прибутку

10

Включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування оплати праці за здійснення робіт з підготовки та освоєння виробництва нових видів продукції, науково-дослідних розробок

Необґрунтоване включення для цілей оподаткування до собівартості продукції (робіт, послуг), завищення собівартості продукції (робіт, послуг), заниження оподатковуваного прибутку

11

Включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування оплати праці за здійснення робіт безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг), фінансування яких здійснюється за рахунок спеціальних джерел

Необгрунтоване включення для цілей оподаткування до собівартості продукції (робіт, послуг), завищення собівартості продукції (робіт, послуг), заниження оподатковуваного прибутку

12

Включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування оплати праці за надані послуги, виконані сторонньою особою при наявності в штатному розкладі підприємства посади, де посадовою інструкцією передбачено, що до обов'язків працівника, який її займає, входить виконання даних послуг (наприклад, функції головного бухгалтера, маркетолога)

Завищення для цілей оподаткування собівартості продукції (робіт, послуг) та заниження оподатковуваного прибутку

13

Включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування оплати праці за надані послуги, виконані сторонньою особою при відсутності акту приймання виконаних робіт

Завищення для цілей оподаткування собівартості продукції (робіт, послуг) та заниження оподатковуваного прибутку

14

Період включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування оплати праці за надані послуги, ' виконані сторонньою особою, не відповідає даті підписання акту приймання виконаних робіт

Несвоєчасне включення до собівартості продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування, завищення собівартості звітного періоду, заниження оподатковуваного прибутку звітного періоду

Розрахунки за страхуванням

15

Невідповідність суми нарахованих внесків до позабюджетних фондів за даними розроблюваної таблиці даним облікових регістрів (журналів. Головної книги)

Невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку

16

Сальдо по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за даними Головної книги не відповідає даним балансу

Недостовірність даних рядку "Поточні зобов'язання за розрахунками"

17

Завищення (заниження) суми нарахованих страхових внесків внаслідок неправильного розрахунку бази оподаткування або неправильного застосування ставок

Недостовірність даних рядку "Поточні зобов'язання за розрахунками"

18

Заниження (завищення) суми страхових внесків, які відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), внаслідок неправильного розрахунку баз страхових внесків або неправильного застосування ставок

Заниження (завищення) собівартості продукції (робіт, послуг), завищення (заниження) оподатковуваного прибутку

19

Віднесення до собівартості продукті (робіт, послуг) для цілей оподаткування суми нарахованих страхових внесків на оплату праці працівників, зайнятих в невиробничій сфері, або джерелом фінансування якої є спеціальні фонди

Заниження собівартості продукції (робіт, послуг), завищення оподатковуваного прибутку

20

Витрачання коштів Фонду соціального страхування в бухгалтерському обліку підприємства не підтверджується документами, необхідними для виплати допомоги, у відповідності з діючим законодавством

Неможливість підтвердження правомірності витрачання коштів Фонду. Неможливість підтвердження сальдо по рядку "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" в балансі

21

Здійснена виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, позаштатним співробітникам, які працюють за сумісництвом або виконують роботи за договорами підряду

Неможливість підтвердження правомірності витрачання коштів Фонду соціального страхування

22

Завищення (заниження) розміру нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності, внаслідок неправильного розрахунку бази для її нарахування

Неправомірне витрачання коштів Фонду соціального страхування, викривлення розрахунків з працівниками, викривлення нарахування прибуткового податку з працівників

Розрахунки з прибуткового податку

23

До складу сукупного доходу для нарахування прибуткового податку працівника невключені виплати, передбачені законодавством

Заниження суми прибуткового податку, утриманого з. працівника; недоперерахування до бюджету прибуткового податку; недостовірність даних балансу по поточних зобов'язаннях за розрахунками

24

Застосування невідповідної ставки при нарахуванні прибуткового податку

Необгрунтоване заниження (завищення) суми прибуткового податку. Викривлення розрахунків з персоналом та бюджетом

25

Порушення порядку розрахунку середньої заробітної плати: невірний вибір розрахункового періоду; завищення (заниження) розміру середнього заробітку, внаслідок необгрунтованого включення до розрахунку виплат, які у відповідності з діючим законодавством не підлягають включенню до даного розрахунку

Викривлення розміру середньої заробітної плати і, як наслідок, розрахунків з персоналом. Віднесення нарахованої виплати до собівартості продукції (робіт, послуг) впливає на оподатковуваний прибуток

Розрахунки за довгостроковими і короткостроковими позиками

26

Відсутність документів, якими оформлюють кредитні відносини

Відсутність кредитного договору, виписок банку з позикового рахунку; регістрів, які підтверджують списання в безакцентному порядку сум повернення кредиту, а також сум відсотків, сплачуваних за кредитними договорами, додаткових угод до кредитного договору, що змінюють відсоткову ставку за кредитом, строки повернення кредиту, інші умови кредитного договору

27

Включення до собівартості продукції (робіт, послуг) відсотків по кредитах, які не можуть бути до неї включені

Включення до собівартості:

  • відсотків по кредитах банків, отриманих не для цілей поточної виробничої діяльності (наприклад, засоби якого були спрямовані на сплату боргів)

  • від нарахованих банком відсотків за користування кредитними коштами, але фактично на кінець звітного періоду не сплачених банку

  • витрат на -оплату відсотків за простроченими кредитами

  • витрат на оплату відсотків за кредитами банків, сплаченими після закінчення строку дії кредитного договору

  • витрат на оплату відсотків за кредитами та позиками, отриманими не в банку

  • витрат на оплату відсотків, отриманих на користь підприємства, що перевіряється, іншою юридичною особою

  • відсотки за кредитами банків, отриманими на інвестиційну та фінансову діяльність

28

Порушення принципів оцінки майна

Включення до інвентарної вартості об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів:

  • отриманого кредиту на фінансування капітальних вкладень' після прийняття цих об'єктів на облік

  • відсотків за кредит, отриманий на фінансування капітальних вкладень


 
 

Цікаве

Загрузка...