WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Перевірка повноти і правильності оприбуткування отриманих від постачальника запасів, дотримання діючих цін і тарифів. При цьому необхідно встановити:

  • наявність і правильність оформлення договорів (контрактів) на доставку запасів;

  • повноту і своєчасність оприбуткування запасів, що надійшли від постачальників;

  • правильність розрахунків з постачальниками;

  • дотримання строків позовної давності.

Повнота оприбуткування запасів встановлюється шляхом порівняння даних платіжних документів, які надійшли від матеріально відповідальних осіб, книг складського обліку, регістрів аналітичного обліку по розрахунках з постачальниками.

Окрема увага повинна приділятись вивченню документальної обгрунтованості проведених операцій, також необхідно впевнитись в достовірності документів і правильності їх оформлення. Наприклад, отримані запаси, виконана робота і надані послуги повинні бути документально оформлені належним чином рахунками-фактурами, платіжними вимогами, актами або довідками приймання виконаних будівельно-монтажних робіт і т.п.; операції з оплати рахунків платіжних вимог повинні відповідати випискам банку або іншим грошовим документам.

Розрахункизаподатками і платежами. На початку перевірки контролер, шляхом усного опитування встановлює, за якими платежами і податками підприємство веде розрахунки з бюджетом. Після чого по кожному виду розрахунків з бюджетом по податках, зборах та платежах перевіряється стан внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом, правильність визначення бази оподаткування з використанням прийомів прослідковування, звірки документів та регістрів бухгалтерського обліку [13; 109].

Загальну перевірку операцій й податками і платежами проводять в наступній послідовності.

Встановлення правильності застосування ставок, визначення бази оподаткування, законності і обгрунтованості пільг по нарахуванню податків і платежів до бюджету. Правильність застосування ставок податків, зборів та платежів, правильність розрахунків сум податків встановлюється шляхом прослідковування і перерахунку сум, порівняння з нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва, категорії підприємства, визначаються правильність застосування ставок при розрахунку податків.

Перевірка правильності ведення обліку по рахунку 64, відповідності записів аналітичного обліку по рахунку записам в Головній книзі і формах бухгалтерської звітності. Під час перевірки заборгованості за розрахунками з бюджетом дані, отримані на підприємстві, зіставляються з даними, які були подані до податкової інспекції, та інших органів звітності. При цьому увага приділяється правильності визначення і повноті перерахування платежів. За журналом № 1 доцільно перевірити дотримання черговості перерахування та обов'язкових платежів, своєчасність подання платіжних документів до банку.

Виявлені шляхом точного зіставлення недоплати підлягаютьвнесенню до бюджету із застосуванням штрафних санкцій, апереплата - заліку в рахунок наступних платежів або поверненню.

Перевірка правильності повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів, платежів до бюджету встановлюється шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій тощо; а правильність використання обов'язкових нормативних умов і складання бухгалтерських проводок по виділенню ПДВ, його сплати постачальникам, нарахуванню та перерахуванню до бюджету податків, зборів та платежів визначається шляхом прослідковування, звірки даних облікових регістрів, які кореспондують з рахунком 64.

Перевірка правильності обліку ПДВ. Для цього аудитор і ревізор застосовують: порівняння на відповідність сум в кореспонденції рахунків з документами, що є підставою для запису (акти виконаних робіт, розрахунково-платіжні документи); вивчають терміни відображення ПДВ на предмет наявності чи відсутності передчасного зарахування сум ПДВ (наприклад, за основними засобами, що вводяться до приймання об'єкта в експлуатацію); вивчають правильність відображення сум ПДВ.

Правильність нарахування даного податку визначається за даними Головної книги шляхом перевірки правильності нарахування матеріальних витрат та перевірки розрахунків.

Аналогічно перевіряються й інші податки, які сплачуються до бюджету. У всіх випадках необхідно переконатись в достовірності показників за об'єктом оподаткування, точності розрахунків бази оподаткування і дотримання ставок податку, для чого використовуються діючі нормативні документи по нарахуванню різних податків.

Важливим також є встановлення правильності складання та своєчасності пред'явлення до податкової інспекції звітності по видах податків, зборів, платежів. З цією метою контролер може використати прослідковування, складання альтернативних розрахунків, перевірку дат пред'явлення та отримання письмових запитів від органів Державної податкової інспекції.

Окрім особистого застосування прийомів і способів перевірки контролер повинен перевірити результати попередньо проведених податкових перевірок на підприємстві органами Державної податкової інспекції з метою встановлення обгрунтованості пред'явлення підприємству фінансових санкцій.

Розрахунки за страхуванням. З метою встановлення правильності, повноти та своєчасності здійснених відрахувань на соціальне страхування за всіма видами оплати праці за відповідний звітний період аудитором і ревізором проводиться перевірка своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування і страхування на випадок безробіття тощо.

Перед проведенням аудиту і ревізії розрахунків із соціального страхування, передусім необхідно встановити чи зареєстровано підприємство як платник страхових внесків за місцем свого знаходження. Після чого перевірка проводиться в наступному порядку.

Встановлення правильності застосування ставок страхових внесків та визначення виплат, на які нараховуються страхові внески. Здійснюючи перевірку розрахунків за страхуванням, важливо встановити правильність використання коштів Пенсійного фонду та Фондів соціального страхування і страхування на випадок безробіття, зокрема визначити цільове використання коштів, а також наявність документів, які підтверджують право на призначення відповідних виплат (листки непрацездатності, довідки тощо).

При проведенні аудиту і ревізії окрему увагу слід звернути на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, відповідність встановленого працівнику безпосереднього стажу роботи. Також необхідно порівняти кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непрацездатності з днями і сумами, що відображені в бухгалтерському обліку підприємства та розрахункових відомостях, кількість оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів даним табелів обліку використання робочого часу [5;66].

Якщо в ході дослідження виникають підозри щодо наявності підстави для нарахування і виплати лікарняних, доцільно провести зустрічні перевірки (або зробити запити) у лікувальних установах міста (району) з метою встановлення фактів перебування за лікарняними листками внаслідок тимчасової непрацездатності осіб, які працюють на підприємстві, що перевіряється. За наслідками перевірки оформлюється відповідна довідка із зазначенням у ній прізвища, імені, по батькові, посади, періоду тимчасової непрацездатності, номера лікарняного листка. Отримані таким чином дані звіряються з даними табелів обліку відпрацьованого часу, з метою визначення наявних відхилень та випадків, коли дні тимчасової непрацездатності у табелях не відмічались і за ці дні нараховувалась заробітна плата.

Перевірка своєчасності і повноти перерахування внесків. Перевіркою необхідно встановити своєчасність сплати нарахованих внесків до відповідних фондів, так як за несвоєчасну сплату внесків стягується пеня.

Перевірка правильності складання кореспонденції по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням". Перевірка передбачає встановлення відповідності записів аналітичного обліку по рахунку 65 записам в Головній книзі та формах бухгалтерської звітності.

Перевіряючи дані за рахунком 65, контролер повинен звернути увагу на:

  • правильність визначення бази для нарахування страхових внесків або створення страхового резерву;

  • правильність використання норм відрахувань, встановлених

  • законодавством;

  • своєчасність нарахування, перерахування та правильність використання страхового відшкодування або страхового резерву при настанні страхового випадку;

  • правильність документального оформлення (наявність страхових полісів, правильне оформлення розрахунково-платіжних документів) та ведення бухгалтерського обліку по рахунку 65;

  • відповідність даних аналітичного та синтетичного обліку за рахунком 65 із записами в журналі № 3 розділ II, відомість № 3.6, Головній книзі, балансі.


 
 

Цікаве

Загрузка...