WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

3. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань (див. табл. 2).

4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

5. Звітність (див. табл. 2).

Основними джерелами інформації для здійснення контролю операцій із зобов'язаннями є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (договори купівлі-продажу, накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти приймання робіт, послуг, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу, вантажні, митні декларації, приймальні акти, акти експертизи торговельно-промислової палати, комерційні документи (рахунки-фактури, invoice, що підтверджують митну вартість товару); транспортні накладні (CMR, залізничні накладні, авіанакладні, коносаменти, товарно-транспортні накладні, пакувальні листи); довідки бухгалтерії про наявність курсових різниць при перерахуванні заборгованості) тощо.

Джерелами інформації для проведення перевірки операцій по розрахунках з оплати праці є: накази по підприємству про прийняття на роботу (про звільнення), листки з обліку кадрів, особові картки працівників, табелі обліку використання робочого часу, наряди на відрядні роботи, рапорти про виробіток, складська документація щодо оприбуткування продукції, акти приймання виконаних робіт, розрахункові і платіжні документи, касові документи, відомості (книги) обліку депонованої заробітної плати, регістри обліку. Головна книга і баланс (табл. 1) [9;98].

Таблиця. 1. Первинні документи по операціях із зобов'язаннями

Шифр та назва рахунку

Документи

50 "Довгострокові позики"

Виписки банку, акт переоцінки, ВКО, платіжні доручення, накладні, розрахунки та довідки бухгалтерії, претензії, бізнес-план по реалізації запланованого проекту; кредитні договори між банком та підприємством; установчі документи, бухгалтерська звітність, виписки банку, якщо відсотки знімаються з розрахункового рахунку; платіжні доручення, якщо відсотки перераховуються до іншого банку; меморіальні ордери банку; виписки банку за позичковим рахунком; кредитні договори; договори застави; договори страхування неповернення кредитів; додаткові угоди до кредитних договорів та ін.

60 "Короткострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

Векселі, виписки банку, ВКО, довідки бухгалтерії тощо

62 "Короткострокові векселі видані"

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов 'язаннями"

Виписки банку, платіжні доручення, розрахунки та довідки бухгалтерії тощо

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, ПКО, виписки банку тощо

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку тощо

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку тощо

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Платіжні доручення, виписки банку, розрахунки та довідки бухгалтерії тощо

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Акти про приймання, претензії, накладні, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо

64 "Розрахунки за податками й платежами"

Розрахунки бухгалтерії, податкові накладні, виписки банку, платіжні доручення

65 "Розрахунки за страхуванням"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо

66 "Розрахунки з оплати праці"

Розрахунково-платіжні відомості, виписки банку, ВКО, табелі обліку робочого часу, наряди, маршрутні листи

67 "Розрахунки з учасниками"

Статут, установчий договір, накладні, ПКО, ВКО, довідки бухгалтерії тощо

68 "Розрахунки за іншими операціями"

Накладні, ВКО, ПКО, претензії, виписки банку, рахунки-фактури

69 "Доходи майбутніх періодів"

Розрахунки та довідки бухгалтерії, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, ВКО, ПКО, платіжні доручення тощо

Операції із зобов'язаннями відображаються в облікових регістрах і фінансовій звітності наступним чином (табл. 2) [9;100].

Таблиця 2. Розкриття інформації по операціях із зобов'язаннями в облікових регістрах та звітності

Шифр та назва рахунку

Регістри обліку

Номер рядка в балансі (ф. № 1)

50 "Довгострокові позики"

Журнал 2

440,450

51 "Довгострокові векселі видані"

Розділ 1 Журналу 3

450

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Розділ II Журналу 3

450

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Розділ II Журналу 3

470

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

Розділ II Журналу 3

460

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Розділ II Журналу 3

470

60 "Короткострокові позики"

Журнал 2

500

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Журнал 3

510

62 "Короткострокові векселі видані"

Журнал 3, відомість

3.4

520

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Журнал 3, відомість 3.3

530

64 "Розрахунки за податками й платежами"

Журнал 3, відомість 3.6

170,550,560

65 "Розрахунки за страхуванням"

Журнал 5, 5А

570

66 "Розрахунки з оплати праці"

Журнал 5, 5А

580

67 "Розрахунки з учасниками"

Журнал 3

590

68 "Розрахунки за іншими операціями"

Журнал 3, відомість 3.5

200,540,600,610

69 "Доходи майбутніх періодів"

Журнал 3

630

4. ПРИЙОМИ І СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДОВГОСТРОКОВИМИ І ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

Фактичний аудит і ревізію операцій з зобов'язаннями доцільно контроль розпочинати з інвентаризації. Метою проведення інвентаризації довгострокових і поточних зобов'язань є встановлення правильності розрахунків з кредиторами, обгрунтованості сум кредиторської заборгованості, виявлення реальності заборгованості перед персоналом підприємства з оплати праці і за іншими операціями.

Об'єктами інвентаризації виступають дані щодо стану розрахунків по зобов'язаннях на певну дату, а також кошти кредиторської заборгованості, в розрахунках за невідфактурованими поставками, розрахунків за недостачами і втратами, з персоналом підприємства, за претензіями, одержаними кредитами та позиками.

Інвентаризація розрахунків з бюджетом, постачальниками і підрядниками та інших зобов'язань полягає у виявленні по відповідних документах залишків заборгованості і ретельній перевірці обгрунтованості сум, що обліковуються на цих рахунках. Комісія встановлює терміни виникнення зобов'язань по рахунках кредиторів, їх реальність і осіб, що винні в пропущенні строків її погашення.

Специфіка процесу інвентаризації полягає в тому, що поряд з суто бухгалтерською інформацією перевіряється відповідність здійснених операцій законодавчо-правовим нормам.

В ході проведення інвентаризації кредиторської заборгованості комісія повинна:

  • оформити виписки, що вказують на реальне існування кредиторської заборгованості, та надіслати їх всім кредиторам підприємства. Підприємства-кредитори зобов'язані протягом 10-ти днів з дня одержання цих виписок підтвердити таку заборгованість або заявити свої заперечення з цього приводу;

  • вимагати від постачальників надати розрахунково-платіжні документи за невідфактурованими поставками (після перевірки бухгалтерією підприємства таких поставок). Постачальниками надаються відповідні документи або заявляється про відсутність заборгованості. Якщо надання документів неможливе, постачальники повідомляють про причини цього.


 
 

Цікаве

Загрузка...