WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Аудит i ревiзiя довгострокових i поточних зобов’язань - Курсова робота

Таким чином, виявлені контролером порушення заносяться до його робочих документів, а пізніше знаходять відображення у відповідних узагальнюючих документах працівників підприємства, а результати ревізії ревізор доповідає колективу підприємства, на якому проведено ревізію.

Якщо ревізор виявив документально обгрунтовані зловживання або розкрадання, то він може передати матеріали ревізії в прокуратуру, надсилаючи заяву і додані до неї документи.

Прийняття рішення за матеріалами ревізії є заключною стадією перевірки, але не останньою — необхідно встановити контроль за виконанням прийнятого рішення. Від нього залежить ефективність проведеної ревізії. Тут застосовуються такі форми контролю:

 • виїзд ревізора на місце для перевірки виконання пропозицій за результатами ревізії. Якщо пропозиції виконані, складається службова записка, а якщо ні — акт;

 • підприємство, на якому відбулась ревізія, надає письмові повідомлення, доповідні, звіти та довідки щодо виконання пропозицій та рішень. Одразу ж така інформація повинна бути перевірена;

 • керівники відомства особисто перевіряють виконання прийнятих рішень, результати оформлюються актом або довідкою;

 • за даними періодичної та річної звітності, єдина методологія складання якої дозволяє шляхом її аналізу контролювати виконання багатьох рекомендацій та вказівок за матеріалами ревізій та перевірок;

 • перевірка виконання рішень при черговій ревізії. Ця форма є обов'язковою. Однак вона менш ефективна, оскільки чергова ревізія проводиться через рік чи два;

 • постановка на контроль найважливіших рішень, в яких зазначено, що на ревізійний орган покладений наступний контроль;

 • заслуховування звіту керівників підприємств про хід виконання рішень відомств за матеріалами проведеної ревізії.

Ревізія вважається завершеною, якщо виявлені порушення усунено, винних у їх здійсненні осіб притягнено до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи дане дослідження можна зробити висновок, що мета аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями полягає у встановленні достовірності первинних даних відносно наявності зобов'язань перед кредиторами, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку зобов'язань і його відповідності прийнятій обліковій політиці, національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, реальності наявних зобов'язань, законності і доцільності проведених розрахунків, достовірності відображення стану зобов'язань у звітності господарюючого суб'єкта.

Також вдалося встановити, що предметом аудиту і ревізії операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами. Основним об'єктом у даному випадку виступають розрахунки з різними кредиторами.

Ми визначили і джерела інформації для аудиту і ревізії операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями, а саме:

1. Наказ про облікову політику підприємства.

2. Первинні документи з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.

3. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.

4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

 • Звітність.

  Ми дослідили також прийоми і способи вивчення операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями

  Отже, аудит можна охарактеризувати як один із видів незалежного від державних структур контролю, який підтверджує реальність оприлюдненої фінансової звітності фірм, підвищує рівень довіри до неї та знижує ризик у прийнятті управлінських рішень. А саме аудит і операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями є невід'ємною і важливою частиною загального аудиту фінансово-господарської діяльності.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Андреев В.Д. Практический аудит. Справочное пособие. - М.:

 • Андросов A.M. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера. - М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994. -224с.

 • Аудит: учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Подольского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 655 с.

 • Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту:

 • Дерій В.А. Контроль і ревізія: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації за спеціальністю 7.050106 "Облік і аудит". - Бучач: МІФ, 2000. - 54 с.

 • 3агородній А.Г., Усач Б.Ф., Хомяк Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності. - Львів: Державний університет "Львівська політехніка", 1995. - 208 с.

 • Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". Житомир: ЖГГІ, 2000. - 608 с.

 • Лабынцев Н.Т., Ковалева О.В. Аудит: теория и практика: Учебное пособие. - М.: ПРИОР, 1999. - 208 с.

 • Основы аудита: Учебник / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.:

 • Скобара В.В. Аудит: методология и организация. - М.: Дело и сервис, 1998.-575 с.

 • Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. - 2-е.вид., перероб. і доп. - К.: Де Юре, 1998. - 351с.

 • Терехов А.А. Аудит. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.

 • Усач Б.Ф. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. -Львов: Вища школа, 1988, - 296 с.

 • Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації. - Львів: Світ, 1992. -320 с.

 • Чекин В.Д. Курс лекций по аудиту. - М.: Финстатинформ, 1997. - 190 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...