WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності - Курсова робота

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності - Курсова робота

Аналіз ліквідності балансу оформляється таблицею, в якій дані результати груп активу і пасиву, що враховані на початок і кінець звітного періоду.

Співвідношення найбільш ліквідних засобів і швидко реалізованих активів з найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами, дозволяє вияснити поточну ліквідність.

А порівняння вільно реалізованих активів з довгостроковими і середньостроковими пасивами відображає перспективну ліквідність.

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому використовують формулу:

Загальний показник ліквідності балансу показує відношення суми всіх ліквідних засобів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань, при умові, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять в вказані суми з ваговими коефіцієнтами.

Фінансові коефіцієнти являють собою відносні показники фінансового стану підприємства. Згідно класифікації Н. А. Блатова відносні показники фінансового стану поділяють на коефіцієнти розприділення і коефіцієнти координації.

Аналіз фінансових коефіцієнтів заключається в порівнянні їх значень з базовими величинами, а також в вивченні їх динаміки за звітний період і за декілька років.

Система відносних фінансових коефіцієнтів може бути поділена на ряд характерних груп:

1. Оцінка рентабельності підприємства;

1.1 Загальна рентабельність=(валовий (балансовий) дохід/середня вартість майна)* 100%;

1.2 Чиста рентабельність (власного капіталу підприємства)=(чистий прибуток підприємства/середня вартість майна)* 100%;

1.3 Чиста рентабельність власного капіталу=(чистий прибуток підприємства/середня веичина власного капіталу)* 100%;

1.4 Загальна рентабельність виробничих фондів=(власний прибуток/середня вартість основних виробничих і матеріальних активів)* 100%. 2. Оцінка ефективності управління або прибутковості продукції

2.1 Чистий прибуток на 1 грн. обороту=(чистий прибуток підприємства/продукція (оборот))* 100%;

2.2 Прибуток від реалізації продукції на 1 грн. реалізації==(прибуток від реалізації продукції/продукцію (оборот))* 100%;

2.3 Пприбуток від всієї реалізації = (прибуток від всієї реалізації/продукція (оборот))* 100%;

2.4 Загальний прибуток на 1 грн. обороту=(валовий прибуток/продукція (оборот))* 100%;

3. Оцінка ділової активності або капіталовіддачі:

Загальна капіталовіддача=продукція/середня вартість майна.

4. Оцінка ринкової стабільності;

4.1 Коефіцієнт автономії рівний долі джерел власних засобів і загальній сумі балансу. Нормальне мінімальне значення цього

4.2 Коефіцієнт відношення позичених і власних засобів (К з/с) = відношення величини зобов'язання підприємства до величини його власних засобів К 1/с=1/11-1.

5. Оцінка ліквідності балансу як основа платоспроможності. 5.1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

5.2 коефіцієнт поточної ліквідності:

З врахуванням платежів, а також порушень внутрішньої фінансової дисципліни і внутрішніх неплатежів фінансовий стан підприємства може бути охарактеризовано:

1) абсолютна і нормальна стабільність фінансового стану;

2) нестабільний фінансовий стан;

3) кризовий фінансовий стан підприємства.

Одним із категорій ринкового господарства являється банкрутство або неспроможність господарюючих суб'єктів.

Під банкрутством розуміють його не спроможність фінансувати поточну операційну діяльність.

Показниками для оцінки задовільної структури балансу підприємства є:

1) коефіцієнт поточної ліквідності:

2) коефіцієнт забезпеченості власними засобами:

3) коефіцієнт відновлення (витрати) платоспроможності.

Де К - значення коефіцієнтів поточної ліквідності в кінці звітного періоду;

Кн - значення коефіцієнтів поточної ліквідності в початку звітного періоду;

Т - звітний період в місяцях;

У - періодів відновлення (витрати) платоспроможності.

При витрат, коефіцієнті = 3 місяці.

В системі комплексного фінансового аналізу по даних звітності важливе місце займає комплексна оцінка економічної ефективності підприємства, його фінансового стану.

Оцінка діяльності підприємства проводиться в два етапи:

1) визначення основних напрямків аналізу;

2) підведення підсумків аналізу,

В умовах ринкової економіки підприємницької діяльності в об'єктивній та достовірній інформації про платоспроможність, конкурентноздатність і надійність своїх партнерів.

Широко відомий метод бальної оцінки в такий метод, як рейтингова оцінка входить чотири групи показників:

1) показники рентабельності;

2) ефективність управління;

3) показники оцінки ділової активності;

4) показники оцінки ліквідності підприємства.

Рейтингова оцінка являється порівняльною, вона враховує реальні досягнення всіх суб'єктів, вона робить кількісною виміркою оцінку надійності ділового партнера, яка проводиться по результатах його точної та попередньої діяльності.

Фінансовий аналіз являється пластичним інструментом в руках керівників підприємств. Разом з тим, аналіз фінансового стану не може виявити причини зміни стану, а його висновки носять короткостроковий характер в силу постійних змін фінансового стану, що особливо характерно для малих підприємств чи фірм.

В теперішній час повний аналіз фінансового стану підприємства використовуються в основному в організаціях, які об'єднують велику кількість незалежних власників (акціонерні товариства, інвестиційні фонди, бюджетні організації і т. д.).

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

За результатами проведення аудиту приватної фірми "Зевс"

(назва суб'єкта, що перевіряється)

згідно з договором №43 від 19 лютого 2000 року аудитором Кіношевським О. В .

(призвіще, ім'я по-батькові)

сертифікат аудитора №145, виданий рішенням аудиторської палати України №14548 від 25 січня 1997 року.

фірми Аудиторська допомога

(назва аудиторської фірми)

яка здійснює аудиторську діяльність на підставі ліцензії №4432, видана Аудиторською палатою України 25 лютого 1997 року, проведено аудиторську перевірку приватної фірми "Зевс"

(назва підприємства, що перевіряється)

фінансового обліку і звітності за період з і січня 1999 року по І січня 2000 року.

Аудитором перевірено таку документацію: "Річний баланс підприємства та карточки складського обліку".

Аудитор керувався законодавством України у галузі господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності національними нормами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

У результаті проведення аудиту встановлено таке:

Подана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів І пасивів підприємства, що перевіряється.

Господарсько-фінансова діяльність здійснюється з чинним законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність складається на основі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичне становище на 1 січня 1999 року по 1 січня 2000 року.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аудит - А. Д. Шерешет, Москва. 1995 рік.

2. Аудит та аудиторська діяльність - за редакцію Л. С. Шатковська, Київ -1996 р.

3. Аудит "Практическое пособие" А. Н. Кузьминского, Київ - 1996 рік.

4. Білуха М. Т. "Аудит у бізнесі" (1995 рік).

5. Журнал "Бухгалтерський облік і аудитах10, 1995 рік.

6. Курс аудиту М. Т. Білуха. Вища школа, київ - 1998 рік.

7. Станіток П. С. "Основи аудиту". 1996 рік.


 
 

Цікаве

Загрузка...