WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності - Курсова робота

Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності - Курсова робота

ПЛАН

1. Основи фінансового аналізу, його роль в аудиторській діяльності

2. Аналіз фінансових ресурсів діяльності підприємства (балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції, рентабельності).

3. Аналіз фінансового стану підприємства. Ліквідність балансу

Висновки

1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ, ЙОГО РОЛЬ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.

Фінансовий аналіз, як один з видів економічного аналізу, використовується в аудиті в двох аспектах.

По-перше, як метод пізнання фінансового механізму підприємства, процесів формування і використання фінансових ресурсів для його оперативної та Інвестиційної діяльності.

Результатом являється оцінка фінансового благополуччя підприємства, стан його майна, активів та пасивів балансу, швидкість обороту всього капіталу та окремих його частин.

Знайомством з балансом підприємства є обов'язковим етапом в роботі аудитора. Фінансові оцінки бухгалтерських звітів в концентрованому вигляді виконують роль підказки для вибору правильного рішення в процесі аудитування.

Аналітичні процедури аудитора в ході попереднього ознайомлення діяльністю клієнта приводить до таких дій:

- порівняння поточних даних з даними попередніх періодів;

- порівняння поточних даних з даними плану та прогнозу;

- порівняння поточних даних з нормативними;

- порівняння фінансових коефіцієнтів з не фінансовими показниками;

- порівняння поточних даних підприємства з середніми загальноекономічними та галузевими даними.

По-друге, фінансовий аналіз розглядається як вид послуг аудитора або аудиторської фірми. Повна інформація про фінансовий стан підприємства може бути одержана в результаті проведення комплексного аналізу фінансових звітів.

Клієнтів, що звернулися до аудиторської фірми, цікавить не тільки поточний фінансовий стан підприємства, але й перспективи росту, наслідки, очікувані від прийнятих рішень, сканування можливостей досягнення стратегічних цілей.

Основна ціль фінансового аналізу - одержання деяких плюсових параметрів, що дасть об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами. Цілі фінансового стану залежать також від цілей суб'єктів фінансового аналізу, тобто конкретних користувачів фінансової інформації.

Цілі аналізу досягаються в результаті рішення визначення взаємозв'язаних аналітичних задач, які являють собою конкретизацію цілей аналізу з врахуванням організаційних, інформаційних, технічних і методичних можливостей проведення аналізу. Основний фактор при рішенні аналітичної задачі - об'єм та якість початкової інформації. Основний принцип аналітичного читання фінансових звітностей - це дедуктивний метод, тобто від загального до конкретного, який повинен застосовуватись багаторазово.

На практиці виробленні основні правила читання фінансових звітів:

- горизонтальний аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попередньою;

- вертикальний (структурний) - визначення структури кінцевих фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат в цілому,

- трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з цілим рядом попередніх періодів і визначення тренда, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеного від випадкових впливів та індивідуальних особливостей окремих періодів;

- аналіз відносних показників - розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язку показників;

- порівнювальний аналіз - це і внутрігосподарський аналіз загальних показників по окремих показниках фірми, дочірних фірм, підрозділів, цехів і міжгосподарський аналіз показників денної форми в порівнянні з показниками конкурентів, з середньо-галузевими і середніми загальноекономічними даними;

- факторний - (аналіз впливу) аналіз впливу окремих факторів на результативний з допомогою детермінованих або стохастичних прийомів дослідництва.

Аналіз господарської діяльності складається з двох тісно взаємозв'язаних розділів: фінансового аналізу і виробничого аналізу (схема 1)

Особливостями фінансового аналізу є чисельність суб'єктів аналізу, користувачів інформант про діяльність підприємства;

різноманітність цілей та інтересів суб'єктів аналізу, наявність минових методах аналізу;

орієнтація аналізу на зовнішню звітність, максимальна відкритість результатів аналізу.

Основним змістом фінансового аналізу є: аналіз абсолютних показників прибутку, відносних показників рентабельності, фінансового стану, ринкової стабільності, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства.

Внутрігосподарський фінансовий аналіз може бути доповнений іншими аспектами: аналіз ефективності авансування капіталу, аналіз взаємозв'язку обороту і прибутку.

Особливостями управлінського аналізу є:

• орієнтація результатів аналізу для свого керівництва;

• використання всіх джерел інформації для аналізу;

• відсутність регламентації аналізу зі сторони, компетентність аналізу, вивчення всіх сторін діяльності підприємства;

• інтеграція обліку, аналізу, планування і прийняття рішень;

• максимальна закритість результатів аналізу в цілях збереження

комерційних таємниць.

Взаємозв'язок фінансового і виробничого аналізів можна простежити по схемі 2:

Умовні позначення:

Різні сторони виробничої, збутової та постачальницької і фінансової діяльності підприємства одержують закінчену грошову оцінку в системі показників фінансових результатів.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, балансовий прибуток, або збиток являють собою амебральну суму результату від реалізації товарної продукції, доходів і витрат від позареалізаційних операцій.

Прибуток по реалізації може бути розрахований по формулі:

Прибуток - найважливіший показник, що характеризує фінансові результати діяльності підприємства. За рахунок прибутку здійснюється перечислення в бюджет, банки та інші організації.

І тому аналіз прибутку повинен охоплювати як фактори його формування так і розподілу. Аналіз фінансових результатів включає в себе:

по-перше, дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період;

по-друге, дослідження структури відповідних показників і їх зміни;

по-третє, вивчення хоча б в узагальненому вигляді динаміки зміни показників фінансових результатів за ряд звітних періодів.

Задачами аналізу являються: оцінка динаміки показників прибутку, обоснованість фактичних даних про утворення та розподіл прибутку, виявлення та вияв дії різних факторів на прибуток; оцінка можливих резервів дальшого росту прибутку на основі оптимізацй об'єктів виробництва.

Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складена таблиця, в якій використанні дані звітності умовного підприємства:

Показник

За минулий період

За звітний період

% до базисного значення

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість та акцизів.

158017

24853

154,3

Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)

125312

171434

136,8

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

32750

72419

221,4

Результат від іншої реалізації

410

432

105,4

Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій

+148

-324

Балансовий прибуток

33263

72527

218,0

Чистий прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства

22813

49001

214,8


 
 

Цікаве

Загрузка...