WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розширення бази оподаткування - Курсова робота

Розширення бази оподаткування - Курсова робота

Рис.1. Пропонована система оподаткування.

Розширення бази оподаткування.

Забезпечити достатні надходження до бюджету при застосуванні знижених податкових ставок можливо при умові розширення бази оподаткування. Основним шляхом досягнення цього є скорочення пільг в оподаткуванні. Тому при доопрацюванні проекту Кодексу переглянуто чинний перелік податкових пільг та винятків із загальних правил оподаткування i виключено ті з них, які безпосередньо не пов'язані із соціальним захистом малозабезпечених верств населення, не мають інноваційної спрямованості або є такими, що запроваджені з метою часткового вирішення проблеми, пов'язаної з нестачею бюджетних асигнувань на ту чи іншу мету.

Враховуючи, що проблеми соціального захисту слід вирішувати шляхом надання адресної соціальної допомоги, збільшення бюджетного фінансування на основі забезпечення достатніх надходжень до бюджету, а не шляхом викривлення загальноприйнятих схем оподаткування, в проекті Кодексу запропоновано скасувати цілу низку податкових звільнень i за рахунок цього розширити базу оподаткування. В результаті помітних змін в бік скорочення зазнав перелік операцій, звільнених від обкладення ПДВ.

Виключено також низку пільг в оподаткуванні прибутку, а саме: податкові пільги при оподаткуванні підприємств, які займаються заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, скорочено перелік товарів, при реалізації яких придбавається пільговий торговий патент, тощо.

Крім того, проектом Кодексу уточнено перелік доходів та витрат, які дозволяється враховувати при визначенні оподатковуваного прибутку підприємств.

Так, проектом передбачено, що до суми валового доходу підприємством також буде включатись дохід від продажу товарів, отриманих від проведення товарообмінних (бартерних) операцій.

Враховуючи, що проектом Кодексу передбачено можливість використання суб'єктами малого підприємництва спрощеної системи оподаткування, не передбачається подальше застосування спеціального торгового патенту.

Положення доопрацьованого проекту Кодексу щодо оподаткування доходів фізичних осіб також передбачають скасування існуючих пільг, зокрема тих, які надаються за професійною чи галузевою ознакою з одночасним збереженням існуючих на сьогодні пільг по цьому податку для соціально малозахищених груп населення (інвалідів, учасників бойових дій, ветеранів війни та інших).

Проектом Кодексу передбачено встановлення окремої норми щодо оподаткування доходів адвокатів, нотаріусів та аудиторів, скорочення пільг з акцизного збору, які не носять соціального характеру щодо податку на транспортні засоби як для юридичних, так i для фізичних осіб.

З метою розширення бази оподаткування об'єктом оподаткування податком на транспортні засоби в проекті Кодексу запропоновано визначити, порівняно з чинним законодавством, водні мотоцикли, вертольоти, літаки та інші літальні апарати.

Розширено перелік дій, за вчинення яких справляється державне мито. Зокрема, на відміну від чинного законодавства, передбачено справляння державного мита за проведення державної реєстрації об'єднань громадян, інформаційних агентств, періодичних друкованих видань, за видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною та адвокатською діяльністю.

Розширенню бази оподаткування буде сприяти i введення податку на майно, складовими частинами якого є податок на земельні ділянки та на нерухомість, що призначена для особистого користування громадян та використання у виробничих цілях.

Ставка обкладення податком на нерухоме майно передбачається у розмірі 0,5 — 1,0 відсотка.

Враховуючи, що для нерухомості притаманні такі риси, як візуальна наочність, постійність місцезнаходження, тривалість існування, державна реєстрація, вона є ідеальним об'єктом оподаткування. Тому є підстави вважати, що податок на майно в частині будівель i споруд, поряд із земельними ділянками, стане стабільним i прогнозованим джерелом наповнення бюджету.

Проектом Кодексу передбачається норма щодо проведення фізичними особами одноразового декларування майна без документального підтвердження його вартості. При цьому передбачені проектом соціальні пільги для фізичних осіб виводять з числа платників податку більшість населення, яке має у своїй власності нерухомість, i роблять цей податок орієнтованим на заможні верстви населення.

Перелік місцевих податків доповнено збором за організацію гастрольної діяльності, збором за видачу дозволів на будівництво в населених пунктах об'єктів виробничого i невиробничого призначення, індивідуального житлового, дачного будівництва садових будинків та гаражів.

Висновки.

Проведення податкової реформи в Україні - одне з ключових завдань, що потребує невідкладного вирішення, оскільки сутність та спрямованість чинної системи оподаткування не є стимулюючою, а залишається суто фіскальною.

Ефективна податкова політика можлива тільки при розв'язанні проблем розширення платоспроможності підприємств, підвищення конкуренто-спроможності продукції, поліпшення інвестиційного клімату. Доки зберігатиметься затратний тип ціноутворення, який дає можливість заміщення коштів від зниження оподаткування надмірним ресурсоспоживанням, змінити економічну ситуацію не вдасться. Вивільнені від оподаткування кошти за таких умов будуть лише поповнювати джерела "тіньової" економіки, обсяги якої, за оцінками спеціалістів, становлять понад 50 % від створеного ВВП.

Отже, проблему наповнення бюджету неможливо вирішити тільки за рахунок забезпечення податкових надходжень. Розширення бази оподаткування можливе і за рахунок повернення коштів із "тіньової" економіки у легальну. Через збільшення бази оподаткування відбудеться одночасно зменшення податкового тиску на підприємства, які вже сьогодні працюють у правовому полі держави. Якщо сьогодні податки складають 19 % ВВП, з урахуванням обсягів "тіньової" економіки вони не складуть і 10 %.

Між тим, в умовах лібералізації діяльності підприємств процес повернення тіньових коштів до легальної сфери стримується, оскільки існує можливість збільшувати затрати і ухилятися від сплати податків, приховувати прибутки. Діюча система не гарантує підприємцеві збереження його капіталів, існує висока ризиковість капіталовкладень в легальну економіку. Повернути "тіньові" капітали до легальної економіки можливо, лише створивши відповідне економіко-правове середовище, яке стимулювало б товаровиробника працювати у легальному секторі.

Подолати цю проблему допоможе також рівномірність оподаткування всіх підприємств. Діюча система пільг, що застосовується в податковій системі України, сприяє поглибленню фінансової кризи. Практика застосування пільг для підтримки пріоритетних галузей економіки, стимулювання інвестиційної діяльності застосовується в багатьох країнах світу. Але в Україні пільги надаються під суб'єктивним впливом державних органів і носять масовий характер. За даними Державної податкової адміністрації, у 1999 році сума податкових пільг становила 8,7 млрд гривень.

Лише через існування пільг для спільних підприємств бюджет кожні 10 днів не одержував 100-150 млн гривень. Надаючи пріоритетність розвитку СП, держава створила умови для подальшого погіршення умов праці власного товаровиробника. Так, через пільги, надані СП на поставку курячого м'яса, склалася монополія державного масштабу, що призвело до розвалу вітчизняного птахівництва. Ринок нафтопродуктів також монополізований СП. У 1999 році постачальники нафтопродуктів не сплатили ПДВ у сумі 208 млн гривень.

Скасування частини пільг може відчутно поповнити державну казну. Звичайно, до питання про скасування пільг необхідно підходити зважено, приймаючи окреме рішення по кожній групі платників податків. Причому вирішувати ці питання слід не фрагментарними рішеннями уряду, а комплексними заходами із стабілізації економіки.

Кардинально змінити ситуацію можливо лише за рахунок комплексного вирішення проблем ціноутворення та оподаткування, поєднання загальнодержавних інтересів з інтересами підприємців.

Список використаної літератури

 • Конституція України-К.: Видавництво Право, 1996р.

 • Олексенко М.М. Погляд на розвиток вчення про податки. Харків, 1870р.

 • Криковатий А.І. Державна податкова політика і система податків. Податки України-1998р-№1.

 • Криковатий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. Тернопіль. 2000р.

 • Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. Додаток до журналу "Фінанси України". №4/77, 2001р.

 • Палкин Ю., Медведев Ю. Про стимулюючу функцію податків. Економіка України – 1998р.,№8.

 • Рикардр Д. Начала политической экономии и налогового обложения: Пер. с англ.- М: Госпометиздат,1955.

 • Суторшина В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава-податки-бізнес. К.: Либідь, 1992р.

 • Федосов В.М. Податкова система України. К.: Либідь,1994р.

 • Финансы-М.1996 -№8,10.

 • Финансовая энциклопедия. Под ред. И.А. Блинова, А.И.Буковецкого- М.:Госиздательство, 1924г.

 • Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. Державний бюджет України: Навч. Посібник –Тернопіль : 1998.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...