WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розширення бази оподаткування - Курсова робота

Розширення бази оподаткування - Курсова робота

2. Прийняття Податкового кодексу - один із основних інструментів для динамічного прискорення економічного зростання в країні.

Чинна система оподаткування в Україні формувалась протягом останніх десяти років. На жаль, поки що вона не зовсім досконала i не повністю відповідає вимогам часу. Сьогодні ще існують неузгодженість i протиріччя окремих норм податкових законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг та перекручування суті податків. Не секрет, що й податковий тиск на платників податків необхідно знижувати.

Все це й обумовило необхідність реформування податкової системи та створення єдиного всеохоплюючого податкового закону — Податкового кодексу. Слід зазначити, що в Україні вперше створюється такий цілісний документ з питань оподаткування. У Кодексі йтиметься не про просте скорочення переліку податків та зниження їх ставок, хоча й ці заходи матимуть позитивний результат, а й про розширення поля оподаткування, залучення до нього все більшої кількості платників податків, а також про зміну самої ідеології оподаткування. В урядовому проекті Кодексу передбачено суттєве скорочення загальної кількості загальнодержавних та місцевих податків i зборів: пропонується залишити 23 їх види замість 39, передбачених чинною сьогодні системою.З переліку місцевих податків i зборів вилучено комунальний податок та низку інших, які істотно не впливають на формування місцевих бюджетів, проте вимагають невиправданих витрат на їх адміністрування.

З метою забезпечення стабільної фінансової бази місцевих бюджетів в урядовому проекті Податкового кодексу запропоновано доповнити перелік місцевих податків збором за організацію гастрольної діяльності, збором за видачу дозволів на будівництво в населених пунктах об'єктів виробничого i невиробничого призначення, індивідуального житлового, дачного будівництва, будівництва садових будинків та гаражів.

Іншою, не менш важливою проблемою, яка вирішується в урядовому проекті Кодексу, є суттєве зниження податкового навантаження на платників податків. З цією метою запропоновано знизити ставки оподаткування по податку на прибуток підприємств з 30 до 20, по податку на додану вартість — з 20 до 17, а максимальну ставку податку на доходи фізичних осіб — з 40 до 20 відсотків.

На відміну від чинного законодавства, у проекті Податкового кодексу зменшено розмір ставок i по справлянню податку на окремі види транспортних засобів (зокрема, на трактори колісні, легкові автомобілі з малим i середнім об'ємом циліндру двигуна), що дасть можливість зменшити податковий тиск на платників податку й поліпшити фінансовий стан власників вантажних транспортних засобів.

Крім того, норми проекту Кодексу спрямовані на спрощення системи адміністрування податків. Так, у законопроекті передбачено одноразове подання платниками податку на прибуток декларації за наслідками роботи за рік. При цьому для забезпечення рівномірних надходжень протягом року до бюджету коштів від сплати зазначеного податку передбачено здійснення щомісячних авансових платежів, розмір яких розраховуватиметься виходячи з результатів господарської діяльності платника за минулий рік i підлягатиме коригуванню залежно від того, збільшились чи зменшились його доходи протягом поточного звітного року.

Водночас проектом Податкового кодексу зберігаються щоквартальне подання декларації з податку на прибуток та щоквартальна сплата цього податку для підприємств, які мали від'ємне значення об'єкта оподаткування за минулий рік, а також для новостворених підприємств протягом першого року їх діяльності.

У проекті пропонується також запровадити новий порядок розрахунку податку на доходи фізичних осіб, зокрема здійснювати оподаткування сукупних доходів, визначених наростаючим підсумком з початку року. Такий порядок дасть змогу не провадити перерахунки наприкінці року й скоротить обсяги роботи як бухгалтерів підприємств, так i працівників державної податкової служби. При цьому, якщо дохід фізичної особи за звітний рік за не основним місцем роботи не перевищує 12 мінімальних заробітних плат, така фізична особа зможе не подавати податкову декларацію про свої доходи до податкового органу.

Крім цього, для цілей оподаткування враховуватиметься обсяг витрат громадян, що є не менш важливим для компенсації можливих втрат і розширення бази оподаткування.

Суму податку, нарахованого за звітний період, у проекті запропоновано зменшувати на суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, але за умови, що дохід громадянина не перевищує 540 грн. на місяць.

З метою економічної підтримки окремих галузей народного господарства та малого підприємництва у проекті Податкового кодексу передбачено можливість застосування на обмежений період часу спеціальних режимів оподаткування для окремих платників податків.

Для поліпшення взаємостосунків між платниками податків та органами державної податкової служби передбачено кардинальні зміни щодо адміністрування податків i, зокрема, щодо порядку стягнення з платників податкової заборгованості.

Проектом Кодексу передбачається запровадження більш раціональної процедури стягнення податків шляхом збалансування інтересів держави щодо ефективного стягнення податків з мінімізацією його втручання в діяльність суб'єктів господарювання. Для цього запропоновано ввести новий порядок погодження з платниками податків донарахованих контролюючими органами сум податків та нарахованих фінансових санкцій, що дасть змогу попередити зловживання та перевищення повноважень посадовими особами контролюючих органів.

Крім того, встановлення граничних термінів на позасудове оскарження рішень контролюючих органів дає можливість запровадити більш справедливу апеляційну процедуру.

Проектом Кодексу передбачається відміна картотеки № 2, існування якої гальмує розвиток підприємницької активності, i її заміна механізмом, що базується на принципі відповідальності платника перед бюджетом.

Усі ці заходи спрямовано на побудову більш демократичних взаємовідносин між державою та платниками податків щодо визначення зобов'язань платників зі сплати належних сум податків.

Водночас, з метою захисту інтересів бюджету, проектом Кодексу передбачено запровадждення низки положень, спрямованих на зміцнення податкової дисципліни (зокрема, посилення майнової відповідальності платників податків та запровадження інституту адміністративного арешту активів несумлінних платників податків, які ухиляються від їх сплати).

Крім того, проектом Кодексу передбачається введення адекватної відповідальності за порушення податкового законодавства.

Для сумлінних платників податків, які через об'єктивні причини та форс-мажорні обставини перебувають у скрутному фінансовому становищі, передбачається застосування податкового компромісу, який полягає у наданні відстрочки, розстрочки, а також частковому чи повному списанні податкового боргу.

Принциповим є те, що підприємства малого бізнесу переведено в проекті Кодексу на спеціальний режим оподаткування.

Запровадження норм урядового проекту Податкового кодексу призведе до зменшення бюджетних надходжень порівняно з поточним роком. Разом з тим забезпечити достатні надходження до бюджету при зменшенні кількості податків та зниженні податкових ставок можна лише за умови розширення бази оподаткування, основним напрямом якого є скорочення пільг в оподаткуванні.

При підготовці проекту Кодексу переглянуто діючий перелік податкових пільг та виключень з правил оподаткування й відмінено ті з них, які безпосередньо не спрямовано на соціальний захист малозабезпечених верств населення, не мають інноваційної спрямованості або запроваджені з метою часткового вирішення проблем, пов'язаних з нестачею бюджетних асигнувань на ту чи іншу ціль.

Проаналізувавши наявну в чинному податковому законодавстві кількість пільг, які надаються юридичним особам зі сплати податків, можна дійти висновку, що більша частина української економіки по суті є пільговою. Якщо протягом 1997 — 2000 років обсяги надходжень до Зведеного бюджету зросли в 1,4 раза, то обсяги податкових пільг — в 4,2 раза.

Аби держава могла вирішувати всі питання щодо виконання своїх функцій, їй потрібно мати достатньо коштів, які збираються у бюджеті. Збільшення бюджетного фінансування може бути забезпечено достатніми надходженнями платежів до бюджету, а не шляхом викривлення загальноприйнятих схем оподаткування. Ось чому в проекті Кодексу запропоновано скасувати цілу низку податкових звільнень i за рахунок цього розширити базу оподаткування.

Однак не слід очікувати, що скасування пільг одразу приведе до збільшення надходжень платежів до бюджету. До цього питання треба підходити комплексно.

Виходячи з вимог реформування податкової системи, положення проекту Податкового кодексу мають соціальну спрямованість. Як приклад можна навести норми законопроекту, що стосуються оподаткування доходів фізичних осіб та податку на майно.

Що ж до оподаткування доходів фізичних осіб, то необхідно зазначити: передбачене урядовим проектом Кодексу істотне зниження ставок оподаткування забезпечить поповнення власного бюджету громадян, а це безперечно сприятиме зростанню попиту на товари на внутрішньому ринку i, відповідно, розвитку вітчизняного виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...