WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок з власникiв транспортних засобiв - Курсова робота

Податок з власникiв транспортних засобiв - Курсова робота

Розрахунок приймається органом державної податкової служби без попередньої перевірки зазначених у ньому показників, реєструється у підрозділі до функції якого входить реєстрація документів.

Після реєстрації розрахунків, що надійшли у термін встановлений для їх подання, або відповідна інформація за ними в електронному вигляді, в той самий день передаються до відділу, за яким закріплені обов'язки справляння податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. По мірі надходження розрахунків працівники цього відділу зобов'язані протягом 5 днів, без виїзду на підприємство їх перевірити.

У випадках не подання у встановлений строк розрахунку, виявлені недостовірності даних, заявлених у ньому (в тому числі арифметичні помилки), податковий орган повинен провести позапланову виїзну перевірку юридичної особи (відповідно до Указу Президента України від 23 липня 1998р. № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності").

При виявленні фактів заниження або завищення сум податку по матеріалам документальних перевірок, або документальною перевіркою підтверджується заниження або завищення суми податку внаслідок арифметичної або методологічної помилки податковий орган повинен самостійно визначити суму податкового зобов'язання.

При цьому, власники транспортних засобів , які допустили порушення податкового законодавства з податку з власників транспортних засобів несуть відповідальність згідно з статтею 7 Закону про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та ст. 17 Закону №2181.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 27.03.2001 №131 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 26.05.99 №277"Про затвердження форм обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів і порядку ведення цих форм" встановлено порядок податкового обліку податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів. Оперативний облік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів як з фізичних, так і юридичних осіб ведеться податковими інспекторами відділу обліку та звітності відповідно до вказаного документу.

Підставою для ведення обліку є вищезазначений розрахунок, відомість по зарахуванню податку до бюджету і повернення надмірно сплачених сум, інші документи, визначені законодавчими та нормативними актами як такі, що підтверджують сплату податку або є підставою для його нарахування.

Облік надходжень ведеться по платниках – юридичних особах – картках особових рахунків форми № 6, відкритих по коду бюджетної класифікації 12020100 - "Податок з юридичних осіб – власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", а також у реєстрі надходжень та повернень за ф.25.

Модель справляння податку з власників транспортних засобів, який сплачується юридичними особами та їх філіями (схема).

 • Подання юридичною особою до ДПІ по місту реєстрації (у випадку, якщо у неї нема структурних підрозділів) розрахунку по податку з власників транспортних засобів.

 • Надання установі банку платіжного доручення на перерахування відповідної суми грошів.

 • Виписка банку про зарахування до відповідного бюджету суми сплаченого податку з власників транспортних засобів.

 • Нарахування ДПІ податку, розноска сплати по особовому рахунку.

  У разі делегування прав юридичною особою по обчисленню та сплаті податку своїм відокремленим структурним підрозділам за місцем постійного базування транспорту:

  (1а) – Подання розрахунку відокремленим структурним підрозділом.

  (2а) – Подання копії розрахунку податку філією - юридичній особі.

  (3а) – Реєстрація розрахунків в ДПІ де зареєстрована адміністративна одиниця.

  (4а) – Надання у банк платіжного доручення на перерахування до бюджету відповідної суми податку.

  (5а) – Отримання ДПІ виписки банку про надходження до бюджету відповідних сум податку.

  (6а) – Нарахування та розноска платежу по карткам особових рахунків.

  (7а) – Повідомлення структурними підрозділами юридичну особу про сплату податку.

  Сплачується податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

  За транспортні засоби, придбані протягом року, податок сплачується перед їх реєстрацією за строками сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому транспортний засіб було зареєстровано. При цьому окремий розрахунок суми податку за формою, затвердженою наказом ДПА України від 16.02.2000 року №61, на такий транспортний засіб подається до податкового органу в десятиденний термін після його реєстрації. У розрахунку зазначається сума податку, що відповідає кількості кварталів, включаючи квартал, в якому зареєстрований транспортний засіб, які залишились до кінця року, в якому було придбано транспортні засоби. У разі придбання транспортного засобу протягом року перед його реєстрацією сплачується сума податку, пропорційна квартальній сумі, решта рівними частинами до 15 числа місяця наступного за звітними кварталами, що залишились до кінця поточного року.

  В зв'язку з перереєстрацією транспортних засобів протягом року перерахунки розміру податку не проводяться.

  Відповідно до пункту 35 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, які затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N1388, перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі зміни:

  • власника;

  • місця стоянки, місцезнаходження або найменування власника - юридичної особи;

  • місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичної особи, яка є власником транспортного засобу;

  • кольору, марки або моделі транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери.

  Таким чином, у разі зміни власника транспортного засобу органи, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд транспортних засобів класифікують дану операцію як перереєстрацію транспортного засобу.

  Враховуючи вищевикладене, виникає питання стосовно сплати податку з власників транспортних засобів у разі перереєстрації транспортних засобів.

  Відповідно до пункту 7 зазначених вище Правил власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи або їх представники зобов'язані зареєструвати їх протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи тимчасового ввезення на територію України.

  Враховуючи зазначене, у разі придбання транспортного засобу у юридичної або фізичної особи новий власник – юридична особа обраховує та сплачує податок відповідно до статті 5 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", а фізична особа – відповідно до статей 5 та 6 цього закону.

  В решті випадків, в яких проводиться перереєстрація транспортних засобів, податок не сплачується.

  Що стосується оподаткування списаних (реалізованих) протягом року транспортних засобів, то враховуючи, що податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами самостійно на підставі звітних даних про кількість об'єктів оподаткування станом на 1 січня поточного року за ставками на рік, визначеними статтею 3 Закону, сума податку є остаточною і у разі зняття транспортних засобів з обліку в органах, уповноважених на проведення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів протягом року, у зв'язку із зміною власника, перерахунок суми податку, визначеної у розрахунку не проводиться. Податок сплачується юридичною особою до кінця року в повному обсязі.

  Податкові органи зобов'язані забезпечити повний облік підприємств – платників податку з власників транспортних засобів, що знаходяться на території їх району чи міста, філій і відділень, незалежно від розташування. Для цього структурними підрозділами органів державної податкової служби використовуються дані Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, який є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про платників податків та включає дані інших реєстрів, а саме: Державного реєстру платників ПДВ, реєстру прибуткових підприємств і організацій, реєстру неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні, реєстру договорів про спільну діяльність тощо.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...