WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи податкової роботи в державi - Курсова робота

Основи податкової роботи в державi - Курсова робота

Функцію прийняття законодавчих актів у податковій сфері, як і інших законів, здійснюють вищі органи державної влади. В Україні це Верховна Рада. Підготовка проектів відповідних законів покладена на Кабінет Міністрів і безпосередньо на Головну державну податкову інспекцію. Оскільки оподаткування—досить специфічна сфера, то до підготовки проектів законів широко залучаються фахівці.

Рис.1.Організація податкової роботи

В цілому прийняття високоякісних законів можливе тільки при налагодженості оптимальної взаємодії між законодавчою і виконавчою владою, при високому рівні професіоналізму насамперед законодавця, оскільки законодавча влада є кінцевою інстанцією у законотворчій роботі; Тільки на перший погляд сфера оподаткування проста і доступна кожному. Насправді, як уже зазначалося, податкова політика (а вона починається саме із законів) —дуже складна і тонка справа, яка потребує широких і водночас глибоких професійних знань.

Правове регламентування у сфері оподаткування починається з установлення складу- податкової системи. Ставши на шлях розбудови своєї державності, Україна почала створення самостійної податкової системи. В 1991 р. був прийнятий закон "Про систему оподаткування". Він визначив принципи системи оподаткування, види податків, зборів та обов'язкових платежів, напрями їх зарахування. платників податків і об'єкти оподаткування та відповідалність за порушення податкового законодавства. Передбачено, що система оподаткування в Україні базується на принципах стабільності, рівнонапруженості, обов'язковості, соціальної справедливості при встановленні й сплавлянні податків і забезпечує концентрацію в державному і місцевих бюджетах коштів, необхідних для розв'язання завдань економічного і соціального розвитку, створення дійових стимулів підвищення ефективності виробництва, економного використання ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Перелічені в законі принципи в цілому правильні. Проблема полягає, однак, не у встановленні принципів, а в їх додержанні. В умовах економічної нестабільності дотримуватися принципу стабільності дуже важко, про що свідчить накопичений, хоч і незначний, досвід. Крім того, забезпечити стабільність у початковий період створення самостійної податкової системи майже неможливо, особливо враховуючи те, що цей процес іде методом "спроб і помилок", а не на основі наукового підходу. Виявлення цих помилок і потребує постійних корективів.

Установивши принципи побудови і склад податкової системи, необхідно законодавчо відрегулювати справляння податків шляхом прийняття окремих законів по кожному з них. Ця робота теж покладається на Верховну Раду. В умовах розширених повноважень уряду в 1992—1999 рр. законодавче регламентування по окремих податках здійснювалося шляхом прийняття відповідних декретів Кабінету Міністрів України.,

Головною умовою оптимальної організації податкової роботи є суворе дотримання податковою інспекцією і платниками податкового законодавства. Недосконалість окремих законів, а це неминуче в початковий період створення податкової системи, особливо при непрофесійному парламенті, не є виправданням для їх ігнорування та невиконання. Суспільство завжди страждає не стільки від недосконалості законів (ідеальних законів, мабуть, узагалі не буває), скільки — від недотримання законодавчих норм.

Закони та інші законодавчі акти є відправною точкою, але ще не достатньою умовою організації податкової роботи. Вони встановлюють головні принципи й об'єкт оподаткування, платників податків, ставки, пільги, порядок і форми розрахунків тільки в узагальненому вигляді, тоді як для чіткої організації податкової роботи потрібні документи, що детально визначають порядок справляння податків. Роль таких документів у правовому регламентуванні податкової роботи відіграють інструкції Головної державної податкової інспекції. Звичайно, інструкція не може заходити в суперечність із законодавчим актом, вона повинна тільки конкретизувати його. Якщо інструкція суперечить закону, то має діяти норма закону, а не інструкція, хоча в правовій державі це взагалі неприпустиме явище. Разом із цим слід зазначити, що недосконалість і нечіткість багатьох законів, прийнятих в Україні, призводить і до недоліків в інструктивних документах. Але що стосується практичної діяльності податкового інспектора, то він має виконувати все, що передбачено інструкцією, а не керуватися принципом доцільності. .

Інструкція — це головний робочий документ для податкового інспектора. До неї встановлюються досить жорсткі вимоги. По-перше, інструкція повинна бути максимально конкретизованою, передбачати практично всі випадки, які можуть мати місце в оподаткуванні. Неконкретність інструкції значно ускладнює податкову роботу, викликає необхідність постійних консультацій з боку податкових інспекцій усіх рівнів. Розробка інструкції потребує дуже глибоких знань практики оподаткування, спроможності максимально передбачити всі можливі варіанти. По-друге, текст інструкції повинен виключати двозначне трактування, бути позбавленим розпливчастих формулювань 3 цією метою в інструкції спочатку необхідно визначити всі терміни. По-третє, мова інструкції має бути доступною для сприйняття і розуміння. Не можна визнати прийнятною ту інструкцію, до якої Головна державна податкова інспекція видає роз'яснювальні листи з тлумаченням певних її положень. Звісно, коли такі незрозумілі положення в інструкції є, то краще вже додавати до неї роз'яснення, ніж залишати невизначеність. Однак значна кількість таких листів свідчить про невисокий рівень підготовки інструкції. Вимога доступності має певні обмеження. З одного боку, інструкція повинна бути зрозумілою всім, насамперед платникам. З іншого боку, сфера оподаткування потребує фахових знань. Без спеціальної освіти працювати з інструкцією з питань оподаткування дуже важко, тому що інструкції пишуться саме в розрахунку на фахівця.

Однією з передумов реалізації вимог конкретності, однозначності й доступності інструкції є насичення її прикладами, які наочно відображають процес оподаткування. Приклади повинні характеризувати всі варіанти обчислення та сплати того чи іншого податку. При складанні прикладів потрібно не тільки подавати й описувати алгоритм розрахунків, я й указувати джерела інформації, з яких беруться необхідні для розрахунків показники. Як переконує досвід, наявність прикладів, складених таким чином, значно підвищує рівень інструкції, а відтак і податкової роботи в цілому.

Усі податки містять наступні елементи:

об'єкт податку – це спонукуване і нерухоме чи майно доход, що підлягають обкладанню;

суб'єкт податку – це платник податків, тобто фізична чи юридична особа;

джерело податку – тобто доход, з якого виплачується податок;

ставка податку – величина податку з одиниці об'єкта податку;

податкова пільга – повне чи часткове звільнення платника від податку.

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ТА СПОСОБІВ

СПРАВЛЯННЯ ТА УТРИМАННЯ ПОДАТКІВ

Податки бувають двох видів.

Перший вид – це податки на доходи і майно. Вони стягуються з конкретної фізичної чи юридичної особи, їх називають прямими податками. Це прибутковий податок і податок із прибутку корпорацій (фірм), так звані соціальні податки, податок на власність і інші.

Другий вид – податки на товари і послуги. Це – непрямі податки. Вони чи частково цілком переносяться на ціну товару, послуги тому остаточними платниками непрямих податків стає споживач товарів. Це податок з обороту (у більшості розвитих країн замінений податком з додаткової вартості), ПДВ, акцизи, мито, податок на операції з нерухомістю, цінними паперами й інші.

Податки – це один з економічних важелів, за допомогою яких держава впливає на ринкову економіку. В умовах ринкової економіки будь-яка держава широка використовує податкову політику в першу чергу – це податкові ставки, пільги, способи обкладання, санкції і т.д. Податки, як і вся податкова система, є могутнім інструментом керування економікою в умовах ринку. Держава, розподіляючи накопичений капітал, може чи стимулювати стримувати відтворення продукції різних галузей.


 
 

Цікаве

Загрузка...