WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи податкової роботи в державi - Курсова робота

Основи податкової роботи в державi - Курсова робота

3

ЗМІСТ

стор.

Вступ......................................................................................................

Розділ І. Правове регламентування справляння податків і податкових платежів.....................................................................................

Розділ ІІ. Характеристика видів та способів справляння та утримання податків......................................................................................

2.1. Податок на додану вартість, акцизний збір та податок на прибуток........................................................................................................

2.2.Прибутковий податок з громадян та інші загальнодержавні податки...........................................................................................................

2.3. Плата за землю...............................................................................

2.4. Місцеві податки і збори................................................................

Розділ ІІІ. Характеристика форм розрахунків з бюджетом в процесі сплати податків та податкових платежів......................................

Висновки................................................................................................

Список використаної ліатератури........................................................

3

5

13

13

17

21

24

29

35

37

ВСТУП

Податкова система України, що формується нині, з одного боку, сягає своїм корінням у систему доходів державного бюджету, яка існувала в колишньому СРСР. Це об'єктивне явище, тому що не можна і недоцільно воднораз відійти від усієї попередньої практики. З іншого боку, перехід до ринкових відносин потребує відповідних форм і видів оподаткування, у зв'язку з чим запозичується "досвід країн із розвинутою ринковою економікою".

Податкова система України базується на двох головних податках — на додану вартість та на доход (прибуток) підприємств. Решта податків і податкових платежів, крім акцизного збору, суттєвого бюджетного значення не мають. При цьому слід зазначити зростання надходжень мита внаслідок як розвитку зовнішньої торгівлі, так і розширення сфери митного обкладання, що привело до зростання його питомої ваги.

Склад неподаткових доходів бюджету, на відміну від податкової системи, досить широкий. Сюди включають надходження плати за утримання вихованців шкіл-інтернатів, спецшкіл і спецПТУ, дітей у дошкільних закладах. Оскільки вказані бюджетні установи цілком фінансуються з бюджету, то плата надходить не на рахунки відповідних установ, а в бюджет. До неподаткових платежів належать також різноманітні штрафи і фінансові санкції, що накладаються на фізичних і юридичних осіб, суми кредиторської і депонентської заборгованості, збори, що стягуються органами ДАІ, надбавки до цін на телевізори та радіоприймачі, збори за видачу паспортів і продаж домових книг, збори за державну реєстрацію підприємств і організацій, засобів масової інформації та інші збори і платежі. Особливе місце в доходах бюджету посідають доходи від реалізації майна, що перейшло у власність держави. На відміну від решти неподаткових платежів і зборів, стягнення яких здійснюється різноманітними організаціями та установами і контролюється фінансовими органами, вказані доходи контролюються податковими інспекціями. Вони контролюють також своєчасне внесення в бюджет простроченої кредиторської та депонентської заборгованості.

Податкова робота — це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами. Вона включає такі елементи: правове регламентування встановлення і справляння податків, облік платників і надходжень податків, порядок та форми розрахунків із бюджетом. Податкова робота засновується на встановленні функцій і прав платників та податкової служби, відповідальності платників за своєчасність і правильність розрахунків із бюджетом.

РОЗДІЛ І. ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ СПРАВЛЯННЯ

ПОДАТКІВ І ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Протягом всієї історії людства жодна держава не змогла існувати без податків. Податковий досвід підказав і головний принцип оподатковування: "Не можна різати курку, що несе золоті яйця ", тобто які б великі не були потреби у фінансових засобах на покриття мислимих і немислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленість платників податків у господарській діяльності.

Для того, щоб глибоко вникнути в суть податкових платежів, важливо визначити основні принципи оподатковування. Якості, що з економічної точки зору бажані в будь-якій системі оподатковування, були сформульовані Адамом Смітом у формі чотирьох положень, що стали класичними принципами, з якими, як правило, погоджувалися й інші автори. Вони зводяться до наступного:

 • Піддані держави повинні брати участь у покритті витрат уряду, кожний по можливості, тобто відповідно до доходу, яким він користується під охороною уряду. Дотримання чи недотримання цього положення веде до так званої рівності чи нерівності обкладання.

 • Податок, що зобов'язаний сплачувати кожний, повинний бути точно визначений, а не довільний. Розмір податку, час і спосіб його сплати повинні бути ясні і відомі як самому платнику, так і всім іншим.

 • Кожен податок повинний стягуватися в такий час і в такий спосіб, які найбільш зручні для платника.

 • Кожен податок повинен бути так влаштований, щоб він витягав з кишені платника по можливості менше поверх того, що надходить у каси держави.

  Принципи Адама Сміта, завдяки їхній простоті і ясності, не вимагають ніяких інших роз'яснень і ілюстрацій, крім тих, котрі містяться в них самих, вони стали "аксіомами" податкової політики.

  Сьогодні ці принципи розширені і доповнені відповідно до духу нового часу.

  Сучасні принципи оподатковування такі:

 • Рівень податкової ставки повинен встановлюватися з урахуванням можливостей платника податків, тобто рівня доходів. Податок з доходу повинний бути прогресивним. Принцип цей дотримується далеко не завжди, деякі податки в багатьох країнах розраховуються пропорційно.

 • Необхідно докладати всіх зусиль, щоб оподатковування доходів носило однократний характер. Багаторазове обкладання доходу чи капіталу неприпустиме. Прикладом здійснення цього принципу служить заміна в розвинутих країнах податку з обороту, де обкладання обороту відбувалося по наростаючій кривій на ПДВ.

 • Обов'язковість сплати податків. Податкова система не повинна залишати сумнівів у платника податків у неминучості платежу.

 • Система і процедура виплати податків повинні бути простими, зрозумілими і зручними для платників податків і економічними для установ, що збирають податки.

 • Податкова система повинна бути гнучкою і легко адаптуватися до мінливих суспільно-політичних потреб.

 • Податкова система повинна забезпечувати перерозподіл створюваного ВВП і бути ефективним інструментом державної економічної політики.

  У широкому змісті під податками розуміються обов'язкові платежі в бюджет, здійснювані юридичними і фізичними особами.

  Соціально-економічна сутність податків виявляється через їхні функції. Податки виконують три найважливіші функції.

 • Забезпечення фінансування державних витрат (фіскальна функція);

 • Державне регулювання економіки (регулююча функція).

 • Підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними (соціальна функція);

  Податкова робота — це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами. Вона включає такі елементи: правове регламентування встановлення і справляння податків, облік платників і надходжень податків, порядок та форми розрахунків із бюджетом. Податкова робота засновується на встановленні функцій і прав платників та податкової служби, відповідальності платників за своєчасність і правильність розрахунків із бюджетом. Організація податкової роботи показана на схемі (рис.1).

  Основою податкової роботи є законодавче регламентування встановлення і справляння податків. Податкові відносини в суспільстві можуть існувати і розвиватися тільки на базі прийняття і повного дотримання відповідних законів. Без наявності таких законів або в умовах їх нечіткої визначеності податкова робота втрачає орієнтири і всі питання оподаткування вирішуються виконавчою владою довільно. Значення чіткого законодавчого регламентування податкових відносин легко показати на зворотному — в умовах недосконалості законодавчих актів з питань оподаткування спостерігається як безвідповідальність платників, так і неорганізованість податкової служби.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...