WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування АТ - Курсова робота

Оподаткування АТ - Курсова робота

У законодавчій базі України затверджено 20% ставку та нульову тобто пільгову ставку, а також існує перелік операцій, які звільняються від оподаткування.

В Україні застосовується досить висока основна 20% ставка ПДВ. Якщо ж узяти до уваги, що у витрати виробництва включаються нарахування із заробітної плати на соціальне страхування на випадок безробіття, пенсійне забезпечення та на комунальний податок, то маємо ефект подвійного оподаткування заробітної плати і як результат – значне збільшення суми ПДВ.

У результаті недосконалої політики в галузі оподаткування ПДВ склалася така ситуація, коли з одного боку відбувається недонадходження ПДВ через скорочення виробництва, з другого боку, існування тіньової економіки передбачає занижені суми податкових зобов'язань і, відповідно, завищені – податкового кредиту.

Для підвищення ефективності державного регулювання економіки в галузі бюджетно-податкової політики необхідно вжити таких заходів:

 • зупинити безперервний потік податкових змін;

 • спростити механізм оподаткування, упорядкувавши систему надання пільг і застосування фінансових санкцій;

 • створення більших можливостей використання прибутку з метою інвестування його у виробництво шляхом скасування тих податків і відрахувань, які сплачуються до бюджету за рахунок прибутку (крім податку на прибуток).

3. КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ЗА ПОВНОТОЮ І ПРАВИЛЬНІСТЮ СПЛАТИ ПОДАТКІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В БЮДЖЕТ

Основним завданням державної податкової інспекції є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік платників податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійснення контролю і забезпечення правильності обчислення та сплати цих податків.

Головна державна податкова інспекція здійснює контроль за додержанням законодавства про податки та інші платежі в бюджет, а також за індивідуальною трудовою діяльністю; організовує роботу державних податкових інстанцій з обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, що перейшла за правом успадкування до держави, та скарбів; організовує із залученням державних податкових інспекцій перевірку правильності стягнення і збереження коштів, одержаних у сплату державного мита, а також при здійсненні касових операцій виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів, при прийманні від населення коштів у сплату податкових платежів; розробляє і видає інструкції, методичні вказівки та інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки та інші платежі в бюджет.

Державні податкові інспекції мають право провіряти у суб'єктах підприємницької діяльності і в разі потреби вилучати грошові документи, перевіряти бухгалтерський облік і звітність, плани, кошториси, декларації та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, одержувати необхідні пояснення, довідки з цих питань. Вони мають право фактичного контролю виробничих, складських, торгових приміщень підприємств і громадян, що використовуються для одержання доходів.

Державні податкові інспекції мають право застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення штрафів за неправильну сплату податків, а також накладати адміністративні штрафи на службових осіб підприємств, винних у приховуванні (заниженні) прибутку (доходу) або приховуванні (неочисленні) інших об'єктів оподаткування, відсутності бухгалтерського обліку або веденні його з порушенням установленого порядку і бухгалтерських звітів, у неподані, несвоєчасному поданні або поданні за невстановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, розрахунків, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків.

Програмою формування високої податкової культури населення і підтримки зусиль органів державної податкової служби, спрямованих на наповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів передбачено систематичне висвітлення в засобах масової інформації фактів притягнення до відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за порушення податкового законодавства.

Результатами контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби свідчать, що в 1999 р. Мала місце значна кількість порушень чинного законодавства про оподаткування фізичних осіб при виплаті заробітної плати. Особливу увагу слід звернути на факти порушень чинного законодавства з боку посадових осіб при виплаті і оподаткуванні сум заробітної плати, зокрема шляхом повного ухилення від оподаткування або оподаткування тільки незначної частини заробітної плати.

До значного скорочення надходжень від податку на прибуток призвело збільшення кількості збиткових підприємств у зв'язку з віднесенням на витрати збитків минулих років.

Збиткова діяльність стала однією з основних причин низької привабливості підприємств для потенційних інвесторів.

Нестача власних оборотних коштів стала однією з головних причин усе ширшого залучення до постачання сировини і до реалізації готової продукції сумнівних комерційних структур.

Результат цього тільки один – величезні витрати бюджетних платежів, що не може не турбувати податкову службу.

Крім того, розрахунки показують, що один з головних джерел діяльності підприємств стає заборгованість перед бюджетом.

Однією з причин, що призвели до тяжкого фінансового стану підприємств, стала недостатність зусиль щодо стягнення належних їм платежів за реалізовану продукцію.

Одним з вирішальних напрямків роботи податкової служби є скорочення податкової заборгованості за рахунок її примусового стягнення і інших заходів.

Напружена робота податкову службу очікує у 2002 році.

Практично в кожній інспекції розроблено конкретні заходи, визначено база оподаткування та їх відповідність бюджетним призначенням.

У цілому ж концентрація роботи податкової служби у 2002 році передбачає нову філософію партнерських відносин з платниками, пріоритетність добровільної сплати, розширення бази оподаткування за рахунок легалізації "тіньової" економіки і включає такі головні напрямки:

 • створення стало працюючої інформаційно-консультативної служби для платників податків, якісне надання їм послуг у фінансовому і податковому плануванні;

 • розширення практики проведення спільних заходів із громадськими організаціями підприємців, "круглих столів", щомісячних "гарячих ліній" за участю керівників податкових органів усіх рівнів з метою встановлення партнерських взаємовідносин з платниками податків;

 • систематична підтримка теле- і радіо програм на податкову тематику;

 • тісне співробітництво з громадськими організаціями з метою роз'яснення через них податкової політики держави;

 • створення спеціальних підрозділів по роботі з великими платниками податків;

 • створення системи аналізу фінансово - економічного стану підприємств.

Комплексний підхід у регулюванні податкових відносин в Україні забезпечило б прийняття Податкового кодексу, який би усунув недосконалість і неузгодженість податкового законодавства.

ВИСНОВКИ

Акціонерне товариство – основна форма організації великих та частини середніх підприємств, капітал яких формується шляхом продажу акцій та інших цінних паперів. Покупці акцій стають пайовиками акціонерного товариства. Засоби, отримані в результаті продажу акцій, формують власний капітал акціонерного товариства. Він може збільшуватись шляхом наступних випусків та вкладень частини прибутку в розширення виробництва. З прибутку власникам акцій щорічно виплачують дивіденди. Акціонерні товариства поділяються на два основних типи: відкриті – акції яких вільно продаються і купуються всіма бажаючими; закриті – акції яких не поступають у вільний продаж, а розподіляються серед засновників.

Власник акцій має формальне право брати участь в управлінні акціонерним товариством, оскільки володіння акцією дає йому право голосу при обранні керівних органів. Акціонерна форма підприємств використовується в процесі трансформації існуючої в Україні економічної системи, при роздержавленні економіки і власності, при формуванні різних форм власності у промисловості та сільському господарстві.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

 • Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. Київ. НІОС. 2000р.

 • Сергій Лекарь, Юрій Сильницький. Сплачені податки сьогодні – забезпечена старість завтра.//Вісник податкової служби України// №5'2000.

 • Андрій Жеребник. Мобілізація доходів довсіх ланок бюджетної системи в умовах мобілізації економіки.// Вісник податкової служби України//№4'2000.

 • Стецько М.В., Юрій І.С. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи.//Фінанси України// №4'2000.

 • Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю. Київ. Вища школа. 1994р.

 • Економічний словник – довідник. 1995р.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...