WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування АТ - Курсова робота

Оподаткування АТ - Курсова робота

4

ЗМІСТ

Вступ...........................................................................

1. Особливості фінансів акціонерних товариств і їх взаємозв'язки з бюджетом......................................................

2. Оподаткування акціонерних товариств, аналіз практики визначення і сплати платежів в бюджет.....................................

3. Контроль податкових органів за повнотою і правильністю сплати податків акціонерних товариств в бюджет........................

Висновки.....................................................................

Список літератури.............................................................................

3

4

11

19

24

25

ВСТУП

Акціонерними є товариства, основні фонди яких створюються в результаті випуску і розміщення акцій та облігацій з метою залучення збережень працівників підприємств, населення для перетворення їх на засоби виробництва (капітал) для організацій виробництва продукції та послуг. Акціонерним товариством може стати будь-яке об'єднання відповідно до засновницького договору, що входять в систему цього об'єднання як самостійні юридичні особи.

Поряд з виробництвом товарів акціонерне товариство може здійснювати товарно-посередницькі операції, пошук партнерів серед юридичних осіб, маркетингову, рекламну діяльність, створювати спільні підприємства, торгові будинки та асоціації.

Приватизація, яка здійснюється в нашій країні, повною мірою узгоджується з тенденціями світової економіки. Це зокрема перетворення орендних підприємств на колективні акціонерні товариства або підприємства з передаванням кожному робітнику його частки акцій.

У розвинутих країнах переважаючою формою організації великих підприємств є акціонерні товариства, капітал яких утворюється шляхом продажу акцій та облігацій. Власники акцій є пайовиками товариств, а власники облігацій – його кредиторами.

1. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ І ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ З БЮДЖЕТОМ

Організаційно-правова форма підприємства, капітал якого утворюється об'єднанням багатьох індивідуальних внесків через випуск і публічне розміщення акцій або шляхом розповсюдження їх через засновників, класифікується як акціонерна.

Акціонерна власність дає змогу мобілізувати допоміжні, а часто такі необхідні фінансові ресурси в господарський процес. До того ж акціонерна форма має суттєві переваги. Вона поєднує приватну власність і колективне використання засобів виробництва, оптимально враховуючи особисті й колективні інтереси учасників. При цьому право кожного члена акціонерного підприємства як співвласника об'єкта власності визначається його економічною та організаційною участю в створені підприємства, а також особистою працею. Саме в об'єднанні коштів, їх використанні з метою отримання прибутку і реалізується основна мета акціонерних товариств.

Перетворення на акціонерні структури здійснюється під впливом чинників фінансової сили.

Основними з яких є:

 • формування акціонерного капіталу;

 • реалізація дивідендної політики;

 • наявність ефективних управлінських підходів.

Практика створення акціонерних товариств свідчить, що в Україні здійснено не об'єднання, а навики, поділ капіталів. Випущені в обіг акцій шляхом обміну на приватизаційні цінні папери не дали реального залучення грошових засобів. Вийшло так, що статутний капітал акціонерного товариства створено на основі вартості наявних засобів виробництва, часто шляхом їх приблизної оцінки.

Одним з елементів механізму акціонування є залучення, акумуляція засобів шляхом перетворення їх на капітал, необхідний для організації підприємства. Тому початковий капітал для створення акціонерних товариств має формуватися шляхом об'єднання інвестованих грошових засобів із наступним випуском акцій на суму залученого капіталу. Сама модель створення акціонерних структур має певні характерні особливості формування капіталу.

По-перше, об'єднання коштів у комбінований капітал створює асоційованого власника. По-друге, акції, отримані на суму внесених грошових ресурсів, дають право на користування частиною прибутку у вигляді дивідендів і на участь в управлінні справами товариства.

Вкладники капіталу отримують акції, кількість і номінальна вартість яких відповідає розміру вкладених засобів. Кошти, виручені в результаті продажу акцій, мають надходити безпосередньо на розрахунковий рахунок підприємства. Їхнє правильне використання здатне поліпшити фінансово-господарську діяльність підприємства. При цьому формування статутного фонду має здійснюватися з урахуванням усіх активів, за винятком тих, що перебувають у заставі, ризикової дебіторської заборгованості та відсотків за банківськими кредитами.

Важливою складовою механізму акціонування є наявність мотиваційних засад. Основними стимулами купівлі акцій з боку акціонерів є: можливість отримання доходів у виглядів дивідендів і різниці в цінах купівлі та продажу акцій. Реалізація як першого, так і другого моментів неможлива за умов нерентабельної діяльності достатня прибутковість акцій забезпечується тільки за умови рентабельної діяльності, на основі якої формується уявлення про конкурентоспроможність підприємства, його статус, потенційні можливості, стратегія розвитку. Залежність між прибутковістю акцій та рентабельністю акціонерного капіталу очевидно і потребує розробки стратегії, здатної привабити потенційних покупців акцій, тобто інвесторів. Перетворенню на акціонерні товариства передує їхня реконструкція, перепрофілювання, що забезпечує як можливість накопичення капіталу, отримання інвестицій, так і розвиток акціонерного товариства, що можливо за умови оптимального поєднання капіталізованого прибутку і прибутку, що йде на виплату дивідендів. Враховуючи те, що управління акціонерним товариством перебуває на стадії зародження та перших етапів розвитку, пріоритет інтересів акціонерів повинен перемагати. Розробка і впровадження механізму реалізації дивідендної політики може суттєво вплинути на зацікавленість з боку потенційних інвесторів. Але для українських акціонерних товариств виплат дивідендів – рідкісне явище. Якщо вони й виплачуються, то нерегулярно, незначними розмірами, здебільшого в товарній формі. Причина вбачається у відсутності економічного механізму реалізації дивідендної політики.

В українській практиці ситуація поряд із загальним падінням виробництва, зменшення обсягів прибутку, загострюється і небажанням менеджменту підприємства змінити своє ставлення до виплат дивідендів. Враховуючи стан української економіки, застосування "сигнальної" теорії дивідендів, може частково поліпшити ситуацію, а також збільшити ринкову ціну акції. Для українських підприємств на початковому етапі найпривабливішою є компромісна політика у формі виплат постійних сум дивідендів. Навіть якщо їх розмір незначний, реалізація вказаної політики вигідно вирізняє підприємство серед інших. Однак слід враховувати дійсний фінансовий стан на підприємстві, адже за наявності боргів про виплати дивідендів не може бути й мови. В такій ситуації не завадить проведення прогнозної оцінки діяльності підприємств.

Часто акціонування проходить у процесі реструктуризації або паралельно з ним, що супроводжується зміною загального напряму виробництва, спеціалізації, перепрофілюванням. Це деякою мірою може сприяти зацікавленості з боку стратегічних інвесторів, капітал яких дасть можливість отримати необхідні засоби для реалізації проектів. Але при цьому важливу роль відіграє наявність ефективного менеджменту на підприємстві.

Насправді механізм управління досить складний, представлений багаторівневою структурою. Проте в українських акціонерних товариствах позиції управлінської діяльності змінилися мало. Фактично в новостворених акціонерних товариствах функціонує колишнє керівництво, яке дбає більше про свої права, ніж про права акціонерів. Тому зміна підходів в управлінні справами акціонерного товариства невідкладна, нагальна проблема, що потребує розв'язання якнайшвидше, оскільки нереалізовані функції управління гальмують увесь процес діяльності акціонерного товариства. Нинішнє керівництво не бажає змінювати своїх позицій, від чого втрачають як акціонери, права яких порушуються, так і акціонерне товариство. Адже хто захоче вкладати кошти в підприємство, що працює збитково, ринкова ціна акцій якого низька, дивідендний механізм не реалізується.

Зміна підходу до механізму реалізації акціонерної власності необхідна якнайшвидше, оскільки стан сучасних акціонерних товариств впливає на загальний економічний стан у країні.

На сучасному етапі державне регулювання фінансів підприємницьких структур в економіці України проводиться за двома напрямками:

 • Проведення бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики.

 • Створення системи державної підтримки розвитку підприємницьких структур і з метою стимулювання їх фінансової діяльності.

  Державне регулювання фінансової діяльності за цими напрямками має бути узгоджене і не заперечувати одне одного, оскільки через податкову політику створюється можливість наповнення переважної частини бюджету, а не вивірені заходи щодо стимулювання у фінансовій сфері підприємництва можуть призвести до бюджетного дефіциту.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...