WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами - Курсова робота

Облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами - Курсова робота

 • автоматизація комунікацій між робочими місцями користувачів. [15, с.6]

  Важливе значення для підвищення ефективності обліку установ має автоматизація розрахунків з дебіторами і кредиторами. Оперативна обробка дозволяє своєчасно стягувати дебіторську заборгованість і погашати кредиторську, дотримуючись строків позовної давності по стягненню.

  Вхідними документами є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, платіжні вимоги та інші. Автоматичний облік розрахунків з дебіторами і кредиторами передбачає використання реєстраційних паперів рахунків. Облік розрахунків ведеться позиційним способом по кожному окремому документу. Розрахунки з кожним постачальником (з виявленням руху і сальдо по розрахунках, за відповідний звітний період ведеться тільки у випадку планових платежів. По кредиту рахунку в розрізі реєстраційних паперів відображаються суми, які належні з цінності, роботи, послуги на основі пред'явлених постачальниками і прийнятих до оплати рахунків. Операції про оплату рахунків відображаються на основі виписок банку чи інших грошових документів. Різні списання здійснюються на основі довідок, складених бухгалтером. На кожний реєстраційних номер подається необхідна довідкова та облікова інформація, яка є необхідною для періодичних звірок з постачальниками.

  Вихідна інформація призначається для аналітичного обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами. Для аналітичного обліку розрахунків формується відомість подана у табл. 3.1.

  Аналітичний облік у відомості ведеться позиційним способом. Кожному рахунку, прийнятому до оплати, відводиться рядок з певним значенням реєстраційного номера, за яким знаходиться відношення суми оплати рахунку і суми списання.

  Організація конкретного АРМ не тільки служить передумовою автоматизації робіт, які складають функціональний зміст робочого місця, але й створює умови автоматизації облікових робіт на суміжних робочих місцях. У даній установі доцільно було в ввести АРМ розрахунків з різними організаціями, що дозволило б підвищити ефективність і роль бухгалтерського обліку однієї з універсальних функцій управління діяльністю установ і організацій.

  Таблиця 3.1

  Відомість аналітичного обліку

  розрахунків з дебіторами і кредиторами

  за ________________199___року

  Дата складання ________________

  рахунок, субрахунок

  об'єкт аналітичного обліку

  реєстраційний номер

  документ

  кореспондуючий рахунок

  сума

  дата

  номер

  початкове сальдо

  обороти

  кінцеве сальдо

  дебет

  кредит

  дебет

  кредит

  дебет

  кредит

  ВИСНОВКИ

  Збереження і розвиток установ невиробничої сфери вимагає підвищення соціально-економічної віддачі фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, які використовуються в установах, більш тісної ув'язки виділених з бюджету коштів з результатами їх діяльності.

  Введення нових умов господарювання, поєднання бюджетного фінансування із застосуванням принципів госпрозрахунку дозволяє не тільки більш раціонально використовувати бюджетні асигнування, але й кошти інших джерел фінансування, які поступають на потреби установи.

  Бухгалтерський облік в установах невиробничої сфери, будучи складовою частиною єдиної системи народногосподарського обліку, здійснює суцільне і безперервне відображення всіх операцій пов'язаних з використанням кошторису видатків по бюджету. Своєчасне, повне і достовірне відображення на балансі установи всіх операцій є необхідною умовою ефективного управління.

  Дана курсова робота написана на прикладі Тернопільського обласного виробничого управління по меліорації і водному господарству, яке спрямовує свою діяльність на розвиток водного господарства і меліорації земель, організацію робіт по експлуатації меліоративних систем, і несе відповідальність за забезпечення водою потреб населення і галузей економіки області.

  В системі бухгалтерського обліку даної установи важливе місце займає облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами, правильне ведення якого забезпечує своєчасність розрахунків та недопущення виникнення заборгованості.

  Більшість розрахунків за надані послуги і отримані цінності установи здійснюють в безготівковому порядку по розрахункових документах через установи банків. Основними формами здійснення безготівкових розрахунків є:

  • платіжні доручення;

  • платіжні вимоги-доручення;

  • чеки;

  • акредитиви;

  • векселі;

  • платіжні вимоги;

  • інкасові доручення.

  У даній установі майже всі розрахунки здійснюються з допомогою платіжних доручень. Застосовуються також векселі, зокрема прості.

  В процесі діяльності в бюджетних установ виникає різного роду заборгованість, в тому числі дебіторська і кредиторська. До дебіторської відноситься борги інших фізичних і юридичних осіб даній установі, до кредиторської — борги іншим підприємствам і організаціям, які є кредиторами.

  Для обліку стану розрахунків з дебіторами і кредиторами бюджетні установи використовують рахунок 17, який має ряд субрахунків:

  170 — розрахунки по нестачах;

  171 — розрахунки по соціальному страхуванню;

  172 — розрахунки по спеціальних видах платежів;

  173 — розрахунки по платежах в бюджет;

  174 — розрахунки по депозитних сумах;

  176 — розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученнями;

  177 — розрахунки з депонентами;

  178 — розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами;

  179 — розрахунки в порядку планових платежів.

  У даній установі для аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами використовують меморіальні ордери № 5, 6, 14.

  Бухгалтерський облік в бюджетних установах вимагає свого вдосконалення. Це насамперед пов'язано з введенням нового плану рахунків. Для його розробки було використано загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку і звітності; міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та розроблені Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України проекти національних стандартів обліку; проект Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

  У проекті нового плану рахунків для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами передбачені рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" та 68 "Розрахунок за іншими операціями".

  Важливу роль у підвищенні якості облікової роботи відіграє автоматизація обліку розрахунків, яка дозволяє своєчасно стягувати дебіторську і погашати кредиторську заборгованість; дає можливість підвищити якість отримуваної інформації, необхідної для управління господарською діяльністю установи.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Белов А.Н. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях. –М., 1990. –175с.

 • Белов А.Н. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях. –М., 1995. –240с.

 • Голов С. Коментар до проекту Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій і установ. // Бухгалтерський облік і аудит. –1999. -№5. –с.10-19.

 • Горелый В.И. Основы автоматизации бюджетного учёта. –М., 1997. –143с.

 • Дедков Е.П. Бюджетный учёт. –М., 1983. –190с.

 • Дедков Е.П. Бюджетный учёт и отчётность. –М., 1975. –221с.

 • Дышкант О.В., Желюк Л.А. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях и хозрасчётных научно-исследовательских органызациях. –К.: 1989. –128с.

 • Завадський А. Методичні принципи автоматизації обліку. // Бухгалтерський облік і аудит. –1994. -№12. –с.35-39.

 • Инструкция по бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете; утв. приказом Министерства финансов СССР от 10 марта 1987г. №61 / М., 1987. –160с.

 • Інструкція про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затверджена постановою Правління НБУ №204 від 2.08.1996р. №7.

 • Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затв. постановою правління Фонду соціального страхування України від 26.08.1999р. №11 // Податки і бухгалтерський облік. –1999. -№41. –с.6-15.

 • Каллас К.Э. Организация автоматизированой информационной системы бухгалтерского учёта. –М., 1990. –176с.

 • Мних Е. Контрольні функції бухгалтерських працівників в умовах автоматизації обліку. // Бухгалтерський облік і аудит. –1995. -№2., -с.36-38.

 • Михайлов Ю. Комп'ютеризація бухгалтерського обліку. // Бухгалтерський облік і аудит. –1994. -№11., -с.17-19.

 • Пслковский Л.М. Автоматизация учёта на базе персональных ЭВМ. –М. –1991. –192с.

 • Поглод І. Комп'ютер не розкіш, а засіб обліку. // Галицькі контракти. –1998. -№10, -с.170-171.

 • Уринцов А.И. О комплексной автоматизации учёта. // Бух. учёт. –1995. -№9. –с.54-57.

 • Швець В. План рахунків у контексті реформ бухгалтерського обліку в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит. –1999. -№4, -с.3-4.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...