WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами - Курсова робота

Облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами - Курсова робота

В загальному розмір збитків визначається за формулою:

Рз = [(Бв - А)*Іінф + ПДВ +АЗ]*2, де

Рз – сума збитків;

Бв – балансова вартість матеріальних цінностей на момент встановлення факту крадіжки чи недостачі;

А – сума нарахованої амортизації;

Іінф – індекс інфляції у поточному місяці;

ПДВ і АЗ – відповідно сума податку на додану вартість і акцизного збору;

2 – поправочний коефіцієнт.

В разі недостачі, знищення матеріальних цінностей, що підлягають списанню в бюджетних установах в міру їх придбання і які обліковуються лише в кількісному виразі розмір збитків визначається виходячи з їх ринкових цін, але не нижче 50% ринкової ціни.

Із сум, стягнених відповідно до цього порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих установі, а залишок коштів перераховується до державного бюджету.

В дебет субрахунку 170 відносять суми виявлених нестач, крадіжок, втрат в кореспонденції з кредитом відповідних субрахунків грошових коштів чи матеріальних цінностей. В кредит субрахунку 170 записують суми, що поступили на поточний рахунок або в касу в погашення спричиненого установі збитку.

Кореспонденція рахунків по розрахунках по нестачі показана в таблиці 1.

Таблиця1. Кореспонденція рахунків по розрахунках за недостачами.

Зміст операції

Дт с/рахунку

Кт с/рахунку

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Виявлена недостача матеріальних цінностей.

Сума нестач, що підлягає перерахуванню в бюджет.

Сума, що внесена в касу винною особою.

Сума нестач отримана із зарплати винної особи.

Сума, перерахована на поточний рахунок установи.

Перерахована сума з поточного рахунку в бюджет.

Сума, віднесена на зменшення видатків установ.

170

170

120

180

100

173

140

01,06,07

173

170

170

120

100

200

Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться в книзі форми 292 або в курточках форми 292 – а по кожній винній особі з вказівкою прізвища, імені, по-батькові, посади, дати виникнення заборгованості і суми недостач.

В управління "Тернопільводгосп" книга форми 292 не ведеться. У випадку виникнення недостач чи крадіжок розрахунки з винними особами ведуть з допомогою субрахунку 178 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ".

Рахунок 171 призначений для обліку розрахунків по державному соціальному страхуванню. Відповідно до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затвердженої Постановою правління Фонду соціального страхування України від 26.08.99 №11 встановлений порядок обчислення і сплати установами, організаціями незалежно від виду діяльності і форми власності збору на обов'язкове соціальне страхування, а також надходження, облік і витрачання цих коштів.

Відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" встановлені ставки збору в розмірі 4% від об'єкта оподаткування.

Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, що включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, в тому числі в натуральній формі [11, с.6].

Кошти соціального страхування витрачаються на оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності і пологах, при народженні дитини, у випадку смерті і по догляду за дитиною до 3-х років; а також на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей.

Дана бюджетна установа за кредитом субрахунку 171 записує суми:

 • нарахованого збору до фонду соціального страхування;

 • які надійшли в погашення заборгованості;

 • одержані від працівників за оплату вартості путівок, виданих за рахунок фонду;

 • пені, штрафів не прийнятих до заліку витрат на соціальне страхування та інших фінансових санкцій за порушення платіжної дисципліни в кореспонденції з дебетом рахунку 170 – в частині, неприйнятій до заліку з вени окремих осіб та 410 – в сумі неприйнятій до заліку щодо якої вена осіб не встановлена.

  За Кт 171 записують суму:

 • виплаченої допомоги за рахунок коштів фонду соціального страхування;

 • інші виплати за рахунок даних коштів.

  Розрахунки по соціальному страхуванню відображаються наступними бухгалтерськими проводками:

  • проведені відрахування із заробітної плати на соціальне страхування:

  Дт 200 Кт 171

  • нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності:

  Дт 171 Кт 180

  • виплачена працюючому допомога по тимчасовій непрацездатності:

  Дт 171 Кт 120

  • перераховані суми внесків на соціальне страхування:

  Дт 171 Кт 100

  Нарахування внесків на соціальне страхування проводиться один раз на місяць із всіх сум нарахованої заробітної плати на основі розрахунково-платіжних відомостей або зведення розрахункових відомостей по заробітній платі форми 405 (меморіальний ордер №5) (додаток 2).

  Схема документообороту по розрахунках по соціальному страхуванню показана на мал.1.

  Мал. 1. Схема документообігу обліку розрахунків по соціальному страхуванню.

  Дана бюджетна установа щоквартально представляє звітність по соціальному страхуванню відповідним органам (додаток 10).

  На субрахунку 172 "Розрахунки по спеціальних видах платежів" обліковують розрахунки:

  • з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах;

  • за навчання дітей в музичних школах;

  • за утримання вихованців в школах-інтернатах;

  • з робітниками і службовцями за харчування, отримані ними за місцем роботи;

  • з робітниками і службовцями за формений одяг;

  • за харчування дітей в школах.

  В зв'язку із специфікою діяльності даної установи цей рахунок в обліку не використовується.

  На субрахунку 173 обліковуються розрахунки з бюджетом по:

  утриманих податках із заробітної плати; зокрема прибутковий податок з громадян згідно Декрету Кабінету Міністрів України про прибутковий податок з громадян від 26.12.1992р. №13-92.

  виявлених недостачах матеріальних цінностей і грошових коштів, віднесених винних осіб і які підлягають здачі в дохід бюджету;

  сума податків, що підлягають перерахуванню в бюджет (ПДВ, акцизний збір. податок на прибуток);

  незатребуваних сумах кредиторської і дебіторської заборгованості по закінченню терміну позовної давності та ін.

  Суми, що виникають по розрахунках з бюджетом, записуються в кредит субрахунку 173. Нарахування суми ПДВ при розрахунках за надані послуги — Дебет 178 Кредит 173. Перерахування даних сум відображається записом — Дебет 173 Кредит 100.

  В даній установі облік розрахунків з бюджетом відображається у різних регістрах аналітичного обліку (по прибутковому податку — у меморіальному ордері №5, по ПДВ — меморіальні ордери №6, 14). З метою систематизації розрахунків з бюджетом доцільно було б вести єдиний регістр обліку.

  Схема документообороту по розрахунках з бюджетом показана на малюнку 3.

  Мал. 2. Схема документообороту обліку розрахунків з бюджетом

  На субрахунку 174. Розрахунки по депозитних сумах обліковуються суми, що поступили у тимчасове розпорядження у станови і які підлягають поверненню при настанні певних умов.

  Депозитні суми зберігаються на поточних рахунках по позабюджетних коштах в установі банку і при настанні умов видаються або перераховуються платіжним дорученням на ім'я тих організацій, яким належать ці кошти.

  У кредит субрахунку 174 записуються суми, що поступили у тимчасове розпорядження установи, при цьому дебетується субрахунок 112 або 120, а в дебет цього субрахунку записуються суми, видані або перераховані з поточного рахунку за призначенням. Аналітичний облік депозитних сум ведеться по кожному одержувачу в книзі форми 292 або в карточках форми 292-а. В обліку облводгоспу даний субрахунок не використовується в зв'язку з відсутністю депозитних сум.

  На субрахунку 176 "Розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученнями обліковуються розрахунки:

  • з установами і організаціями, від яких отримані кошти на видатки по виконанню даних ними доручень;

  • з підприємствами, від яких отримані кошти, зароблені колективами учнів шкіл;

  • по коштах, що поступили в учбові заклади на підготовку кадрів і підвищення кваліфікації та ін.

  Суми, що поступили на видатки за дорученнями, записуються в кредит субрахунку 176 і дебет субрахунку 110. На витрачені суми проводиться запис в дебет субрахунку 176 і кредит субрахунку 110.

  Аналітичний облік ведеться в картках ф. 292-а або в книзі форми 292. Облік сум за дорученнями ведеться по кожній установі, від якої були отримані кошти на виконання доручень. У даній установі в зв'язку з відсутністю вказаних сум субрахунок 176 не використовується.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...