WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

Матеріально відповідальні особи несуть відповідальність за надходження в експлуатацію немаркірованих об'єктів. Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, зберігається за ним на весь період знаходження його а даній установі. Номери інвентарних об'єктів, які вибули чи ліквідовані не повинні присвоюватися іншим об'єктам, що заново надійшли. Орендовані основні засоби обліковуються в орендарів на забалансовому рахунку 01 "Орендовані основні засоби" під інвентарними номерами, присвоєними їм орендодавачем.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних картках ф.№№ОЗ-6, ОЗ-7. Картки ведуться по кожному інвентарному об'єкту (предмету). Однорідні предмети обліковуються на картках ф.№ОЗ-9.

Інвентарні картки ф.№№ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-9 реєструються в описі інвентарних карток по обміну основних засобів ф.№ОЗ-10. Опис ведеться в одному примірнику. Записи в ньому проводяться в розрізі груп основних засобів із зазначенням року відкриття карток. Для кожної групи відводиться відповідна кількість сторінок. Нумерація ведеться по кожній групі, починаючи з номера 1.

Розглянемо спочатку синтетичний облік. Синтетичний облік основних засобів ведеться на активних рахунках. В дебеті цих рахунків записуються операції, які відображають поступлення основних засобів у зв'язку із придбанням, будівництвом і отриманням в результаті безкоштовної передачі від інших підприємств. В кредиті записуються операції, які відображають вибуття основних засобів в результаті їх ліквідації чи передачі іншим підприємствам. Основним рахунком при веденні синтетичного і аналітичного обліку є рахунок 01 "Основні засоби" (10 "Основні засоби"). Цей рахунок є активним, інвентарним і основним. По дебету даного рахунка обліковують наявність основних засобів на початок звітного періоду та їх надходження за звітний період, а по кредиту – вибуття основних засобів. До даного рахунку відкривають такі субрахунки, як:

 • Будівлі і споруди;

 • Автотранспорт, меблі, прилади.

 • Приватизований житловий фонд.

 • Інші основні засоби.

  На цих субрахунках обліковують основні засоби в експлуатації, в оренді, в запасі, на консервації, в капітальні вкладення інвентарного та неінветарного характеру в земельні ділянки і т.п.

  Крім того, за такими ж групами на окремих субрахунках рахунку 01 ведеться облік:

  • основних невиробничих фондів;

  • вартості основних засобів за договорами оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу (оренди).

  Синтетичний облік зносу основних засобів ведеться на рахунку 02 "Знос основних засобів" (13 "Знос необоротних активів" субрахунок 131 "Знос основних засобів"), а амортизацію на рахунку 86 "Амортизаційний фонд" (83 "Амортизація") – який являється пасивним фондовим рахунком. На даному рахунку обліковуються рух амортизаційних відрахувань на певне відновлення і на капітальний ремонт основних засобів.

  За кредитом даного рахунку проводять розрахунок амортизації, а за дебетом її використання на основі бухгалтерських довідок про спрямування амортизації на фінансування капітальних вкладень, створення централізованих фондів або ж перерахування частини у бюджет.

  Розглянемо, для прикладу, облік надходжень основних засобів. Для синтетичного руху основних засобів призначено рахунок 01 "Основні засоби". На цьому рахунку відображається рух усіх основних фондів, які перебувають на балансі підприємства. Крім того підприємства – орендодавці відображають на цьому рахунку виділені в окрему групу основні фонди, здані в оренду (оперативний лізинг) іншим підприємствам і організаціям. В обліку орендаря такі об'єкти обліковуються на за балансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби" за первісною вартістю, зазначеною в договорі оренди.

  При організації бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві слід керуватися Інструкцією щодо бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних засобів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 24.07.1997р. №159 зі змінами і доповненнями.

  Відображення в обліку руху основних засобів, порядок нарахування амортизації (зносу) має свої особливості залежно від того:

  • Чи використовуються основні засоби у виробничій діяльності підприємства чи ні;

  • Якої форми власності дане підприємство;

  • До якої групи належать основні засоби.

  Оскільки на даний час більшість підприємств є власністю колективів або окремих громадян, тобто не перебувають у власності держави, нижче, кажучи коли підприємства, будемо мати на увазі саме їх.

  Підприємства всіх форм власності, витрати по пов'язані з виготовленням, спорудженням, придбанням основних засобів, їх реконструкцією, модернізацією, технічним переозброєнням, відображають на рахунку 33 "Капітальні вкладення" (15 "Капітальні інвестиції") в кореспонденції з кредитом рахунка 07 "Будівельні матеріали і устаткування до установки" (20 "Виробничі запаси"), 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"), 70 "Розрахунки по оплаті праці" (66 "Розрахунки з оплати праці") та ін. При цьому необхідно пам'ятати: якщо придбаються (виготовляються) основні невиробничі фонди, то суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), до складу податкового кредиту не відносяться, а відшкодовуються за рахунок власних коштів підприємства.

  Після введення об'єктів основних засобів в дію їх первісна вартість відображається по дебету рахунка 01 "Основні засоби", в кореспонденції з кредитом рахунка 33 "Капітальні вкладення", державними підприємствами з кредитом 85 "Статутний фонд". Причому, по основних фондах, що були в експлуатації, сума зносу, зазначена в акті приймання, відображається по дебету рахунка 01 "Основні засоби" і кредиту рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".

  Одночасно з вище наведеними записами підприємствам слід відобразити використання прибутку, цільових та інших спеціальних коштів (крім амортизаційних відрахувань) на придбання (спорудження) і поліпшення основних засобів по дебету рахунків 81 "Використання прибутку" (44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"), 87 "Фонд економічного стимулювання", 96 "Цільове фінансування і цільові надходження", 98 "Нерозподілений прибуток(непокриті збитки) минулих років" і кредиту рахунка 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунки "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд цільових та інших спеціальних коштів, використаних на капітальні вкладення".

  Щодо об'єктів основних засобів, внесених у рахунок вкладу до статутного фонду підприємства в грошовій оцінці, погодженій між засновниками (учасниками) підприємства при його заснуванні, здійснюється запис по дебету рахунка 01 "Основні засоби" в кореспонденції з рахунком 75 "Розрахунки з учасниками" (46 "Неоплачений капітал").

  4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ,

  АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  Основні засоби в процесі виробництва поступово зношуються і переносять свою вартість на вироблену продукцію і виконані роботи. Знос — це втрата основними засобами початкової вартості у процесі їх використання. Облік зносу дає можливість облікувати основні засоби за залишковою вартістю.

  У 1997р. до норм амортизації основних засобів застосовувався коригуючий коефіцієнт 0,7, а із січня 1998р. – 0,6 (п.22,4). Згідно п.22,4 Закону України про оподаткування прибутку підприємств з 1999р. амортизація нараховується без понижуючого коефіцієнта.

  Амортизації підлягає не початкова вартість основних засобів, а витрати за визначеним переліком (п.п.1,2) на :

  придбання основних засобів і нематеріальних активів для власного виробничого використання;

  самостійне виготовлення основних засобів для власних виробничих потреб в тому числі зарплата працівникам, що їх виготовляють;

  проведення всіх видів ремонту, реконструкції і поліпшення основних засобів;

  поліпшення якості земель, не пов'язаних з будівництвом.

  Щодо норм амортизації основних засобів, то їх встановлено у розрахунку на календарний квартал у відсотках до балансової вартості на початок звітного (податкового) періоду (п.п.8.6.1):

  гр.1. – 1,25%;

  гр.2. – 6,25%;

  гр.3. – 3,75%.

  Платник податку може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних засобів гр3, придбаних після надбання чинності Закону, за нормами у розрахунку на календарний рік (п.8.6.2);

  перший рік експлуатації – 15%

  другий рік експлуатації – 30%


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...