WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

Зовнішні прибудови до будівлі, що мають самостійне господарське значення, приміщення котелень, які стоять окремо, а також капітальні надвірні споруди (склади, гаражі) вважаються також самостійними інвентарними об'єктами.

Облік будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин і обладнання, інструментів, виробничого (включаючи прилади) і господарського інвентаря, транспортних засобів ведеться в картці ф.№ ОЗ-6. Записи в ній робляться на підставі перевірених документів: актів приймання про введення в експлуатацію, технічних паспортів заводів-виготовлювачів та інших документів.

У картці зазначається дата і номер акта введення основних засобів в експлуатацію та характерні ознаки об'єктів: креслення, модель, тип, марка, заводський номер, дата випуску (виготовлення). Крім того, записується коротка індивідуальна характеристика об'єкта. Якщо в складі обладнання, приладів, обчислювальної техніки і т.п. є дорогоцінні метали, в розділі "Коротка індивідуальна характеристика об'єкта" зазначається перелік деталей, у складі яких є дорогоцінний метал, найменування деталі та маса металу, зазначена в паспорті.

На зворотній стороні картки ф, №.ОЗ-6 робиться запис про переміщення основних засобів на підприємстві.

Облік робочої худоби, а також багаторічних насаджень та капітальних витрат по поліпшенню земель ведеться у картці ф.№ОЗ-8. В ній наводиться індивідуальна характеристика тварин із зазначенням віку, масті, тавра, клички і т.п.

Багаторічні насадження обліковуються по інвентарних об'єктах із зазначенням породи, кількості посаджених одиниць і площі. Сума всіх витрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт, включається у вартість об'єкту.

Облік капітальних витрат по поліпшенню земель ведеться шляхом таких заходів: планування земельних ділянок, викорчування площ, очищення водоймищ із зазначенням займаної площі і вартості виконаних робіт по кожному заходу.

Для групового обліку основних засобів, бібліотечних фондів застосовується картка ф.№ОЗ-9.В них ведеться облік за матеріально- відповідальними особами по предметах одного найменування ,які близькі за розмірами ,якістю матеріалу і ціною із зазначенням номенклатурного номера.

Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка. Облік у ній ведеться тільки в грошовому виразі загальною сумою.

В умовах розвитку і технічного прогресу відбувається постійне поповнення і оновлення основних засобів. Рух основних засобів пов'язаний із здійсненням господарської діяльності, з надходженням, внутрішнім переміщенням та вибуттям основних засобів. Вказані операції оформляються типовими формами первинної облікової інформації. Схема документального оформлення оприбуткування основних засобів зображена на малюнку 1.

Мал.1. Документальне оформлення оприбуткування основних засобів.1

Основні засоби, що надходять, приймає комісія призначена керівником підприємства. Щоб оформити прийняття, комісія складає в 1-му примірнику акт приймання-передачі основних засобів ф.№ОЗ-1 на кожний об'єкт окремо.

Спільний акт на декілька об'єктів можна складати лише у випадку, коли об'єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно під відповідальність однієї і тієї ж особи.

В актах вказується найменування об'єкта, рік спорудження або випуску, коротку характеристику об'єкта, його первісну вартість, присвоєний інвентарний номер, місце використання та інші відомості, необхідні для аналітичного обліку основних фондів.

Після оформлення, акт приймання-передачі основних засобів передається у бухгалтерію. До акту додається технічна документація, яка відноситься до даного об'єкта. На підставі цих документів бухгалтерія проводить відповідні записи в інвентарні картки основних засобів. Акт затверджує керівник підприємства. При передачі основних засобів іншим підприємствам акт складається у двох примірниках.

При внутрішньому переміщенні, а також при передачі основних засобів зі складу в експлуатацію в акті-накладній вказується здавача і одержувача, підставу для переміщення основних засобів, назву, інвентарний номер коротку характеристику технічного стану об'єкту: перший екземпляр передається у бухгалтерію для записів в інвентарну картку, а другий залишається у здавача для відмітки про вибуття відповідного об'єкта в інвентарному списку основних засобів.

Передача основних засобів іншим підприємствам проводиться шляхом списання їх вартості з балансу передаючого підприємства на баланс підприємства, яке приймає по тій вартості, по якій вони рахувались на балансі передаючого підприємства. При відсутності даних про балансову вартість основні засоби приймаються на облік за оцінкою приймальної комісії на основі акту, затвердженого керівником установи.

Вибуття основних засобів може проходити в результаті списання непридатних до використання об'єктів, від безкоштовної передачі іншим підприємствам, від реалізації непотрібних об'єктів, а також від виявлення недостачі.

Для визначення непридатності основних засобів для подальшого використання наказом керівника підприємства призначаються постійно діючі комісії. До складу комісії входять замісник керівника, матеріально відповідальні особи по місцях зберігання основних засобів, головний бухгалтер. Про непридатність основних засобів комісія складає акт про ліквідацію основних фондів ф.№ОЗ-4. В акті вказується технічний стан і причини ліквідації об'єкта, первісна вартість, сума зносу, затрати по ліквідації, вартість матеріальних цінностей одержаних від ліквідації, результат від ліквідації.

Схематично документальне оформлення вибуття основних засобів показано на малюнку 2.

Мал.2. Документальне оформлення вибуття основних засобів.2

Ліквідація транспортних засобів оформляється актом ф.№ОЗ-4, а ліквідація непридатних інструментів, виробничого і господарського інвентаря – актом ф№443, списання літератури – актом ф.№444.

Операції по ліквідації та вибуттю основних фондів оформляється слідую чими бухгалтерськими записами:

 • На балансову вартість списаних об'єктів:

  Дт 85 – Кт 01

 • На суму нарахованого зносу по списанню об'єкта:

  Дт 02 – Кт 85

 • На суму затрат пов'язаних з демонтажем (затрати по ліквідації) основних засобів:

  Дт 85 – Кт 76,70,69

 • На вартість матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів:

  Дт 05 – Кт 08 і т.д.

 • На суму різниці між балансовою вартістю і сумою нарахованого зносу, зменшенню (чи збільшенню) на різницю, між вартістю матеріальних цінностей, отриманих від ліквідації основних засобів, і затратами по ліквідації:

  Дт 80 – Кт 85, або

  Дт 85 – Кт 80.

  Операції по руху основних засобів, їх зносу, амортизації, руху статутного фонду здійснюють в журналі-ордері №13, розробній таблиці №6, журналах-ордерах №№10,10/1.

  3. СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  Одним з найважливіших аспектів обліку основних засобів на підприємстві є правильна організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів. Тому що синтетичний і аналітичний облік дає найповнішу і найоб'єктивнішу інформацію про основні фонди, їх рух, амортизацію і т.д. Так як основні фонди є в наявності у виробничих підрозділах, складах, цехах, тому для ефективного їх використання, тобто прийняття правильних управлінських рішень, бухгалтерія і керівник підприємства повинні мати якнайповнішу і найоб'єктивнішу інформацію про стан і рух основних засобів.

  Обліковою одиницею основних засобів є окремий інвентарний об'єкт, тобто закінчене обладнання, машини, будівлі, споруди і т.п. Для контролю за станом і рухом інвентарних об'єктів, їх зберіганням і використанням на весь період використання привласнюють як було сказано вище, за порядково-серійною системою чотиризначний інвентарний номер. На кожну кваліфікаційну групу основних засобів відводять певну кількість номерів з резервом, що дає змогу привласнити номер цієї серії однотипним об'єктам, які можуть надійти на підприємство в майбутньому. Інвентарний номер наносять на об'єкт фарбою, татуюванням або позначають на закріплених металевих та дерев'яних бирках і записують в усі документи обліку руху основних засобів. Якщо інвентарний об'єкт є складним і включає ті чи інші відокремлені елементи, що становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому елементі повинен бути зазначений той же інвентарний номер, що й на основному об'єкті.

  Інвентарний номер зазначається на жетоні, який прикріпляється до об'єкта, фарбою на об'єкті або іншим способом.

  Предметам одного найменування, близьким за розмірами, якістю матеріалів і ціною встановлюється один номенклатурний номер. Предмети м'якого інвентаря маркуються спеціальними штампами незвиваною фарбою. Штамп повинен мати найменування установи, а при здачі предметів в експлуатацію – додатково зазначити рік і місяць видачі. Маркувальний штамп ставиться на такому місці, щоб це не псувало зовнішнього вигляду предмета. У випадку зменшення (зливання) маркування вона періодично поновлюється.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...