WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

Необхідно зазначити, що в останні роки у зв'язку з реформуванням власності і приватизацією підприємств вкрай важливим є саме це питання оскільки викривлення реальної вартості об'єктів приватизації неприпустиме.

Разом з тим на більшості підприємств, а іноді і початкова вартість основних засобів неточна. Причому викривлення її пройшло як в одну (зменшення), так і в іншу (збільшення) сторони. Причин тут декілька. Насамперед слід відзначити, що помилки виникли внаслідок неправильних індексацій вартості основних засобів у зв'язку з інфляцією.

У зв'язку з цим проіндексована вартість основних засобів, починаючи з 1996 року може змінюватись, і проконтролювати це застосування коефіцієнтів індексації неможливе. Оскільки нарахування амортизації і зносу проводиться від загальної балансової вартості, включаючи і витрати на закінчений капітальний ремонт.

Правда, уникненню цих помилок частково сприяє щомісячне відображення в інвентарних картках з обліку основних засобів нарахованої суми зносу по кожному їх об'єкту. Однак в умовах ручної обробки облікових документів це призводить до різкого зростання трудомісткості обліку і, як наслідок, помилок технічного характеру.

Виходом тут може бути запровадження комп'ютеризованої системи обліку основних засобів.

Отже, вивчена і проаналізована нами методика бухгалтерського обліку, основних засобів має розвиватися і удосконалюватися в процесі широкого впровадження ЕОМ. У даній курсовій роботі нами зроблено спробу вказати і розглянути деякі шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів на підприємствах переробної галузі.

У на кінець, введення в дію нового плану рахунків дає можливість Україні інтегрувати в Європейську спільноту, тісно співпрацювати з МВФ, підвести бухгалтерський облік до світових стандартів та ін. Але разом з тим вимагає перекваліфікації обліковців, розробки нових стандартів, облікових регістрів, розробки нових програм для ЕОМ та багато інших нормативних і законодавчих актів для того, щоб пришвидшити перехід підприємств на ведення бухгалтерського обліку у відповідності з НП (С).

4

ПЛАН

Вступ.

 • Економічний зміст і класифікація основних засобів.

 • Організація первинного обліку основних фондів.

 • Синтетичний та аналітичний облік основних фондів.

 • Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів.

 • Відображення стану та руху основних фонді в у відповідності з НП (Стандартом) бухгалтерського обліку та планом рахунків.

  Висновки і пропозиції.

  Година праці навчить більше,

  Ніж день пояснень.

  Руссо. XVIIIст.

  ВСТУП

  З метою підвищення ефективності виробництва, покращення використання наявних матеріальних і нематеріальних ресурсів, а разом з тим підвищення добробуту народу, потрібен чіткий облік, контроль і аналіз за наявністю, рухом і використанням виробничих ресурсів.

  В даній курсовій роботі ми зробимо спробу проаналізувати і зробити висновки, щодо облікової системи окремого виду виробничих запасів, а саме обліку основних засобів (фондів).

  Виробництво не може існувати без основних засобів, так як вони складають кістяк виробничої діяльності. Адже до основних засобів відносяться: будинки і споруди, машини, устаткування і обладнання, передавальні пристрої та ін. Тому облікова служба підприємства повинна чітко і вчасно вести облік руху основних засобів, нарахувати знос (амортизацію), так як в процесі виробництва основні засоби зношуються або фізично, або морально.

  В наш складний економічний час на підприємствах особлива увага приділяється обліку використання основних засобів.

  Особливу увагу в обліку основних засобів бухгалтерія приділяє організації аналітичного і синтетичного обліку, так як вони дають найповнішу і найважливішу інформацію, щодо їх використання у виробничій діяльності.

  У зв'язку з інтеграцією України у європейську спільноту бухгалтерський облік також зазнав радикальних змін в організації обліку і звітності, розроблено і прийнято новий план рахунків, затверджено нові стандарти, щодо складання балансу, обліку матеріальних і нематеріальних цінностей та ін. виробничого потенціалу в тому числі і основних засобів.

  1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І КЛАСИФІКАЦІЯ

  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  Основними засобами називають сукупність матеріально-майнових цінностей, що функціонують в натуральній формі протягом тривалого періоду часу як в сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і свою вартість на собівартість виробленої продукції (робіт, послуг) в міру зносу цих засобів. Тобто, до основних засобів відносяться матеріальні цінності, експлуатаційний період і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 15 неоплачуваних мінімумів доходів громадян (255грн.).

  Згідно з "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (від 3.04.93р. №250), до основних засобів підприємств і господарських організацій не належать і обліковуються в складі засобів в обороті:

  • Предмети, щ функціонують менше 1 року, незалежно від їх вартості;

  • Предмети вартістю до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, незалежно від їх служби за винятком сільськогосподарських машин та знаряддя, а також робочих та продуктивних тварин, які належать до основних засобів незалежно від їх вартості. Межова вартість предметів, що не належать до основних засобів, може здійснюватися на підставі нормативних актів;

  • Спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва, певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від вартості);

  • Спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі і терміну служби;

  • Формений одяг призначений для видачі працівникам підприємства незалежно від вартості і терміну служби;

  • Тимчасові (нетитульні) споруди, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

  • Предмети призначені для видачі на прокат незалежно від їх вартості;

  • Тара для зберігання ТМЦ на складах або для здійснення технологічних процесів вартістю в межах ліміту, встановлено в пункті 2 "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", за вартістю придбання або виготовлення;

  • багаторічні насадження, що вирощуються на розсадниках як посадковий матеріал та ін.

  Засоби виробництва становлять його матеріальну основу поділяються на засоби праці і предмети праці. За допомогою засобів праці людина діє на предмети праці і пристосовує їх до задоволення своїх потреб. До найбільш активної частини засобів праці відносяться знаряддя праці (силові і робочі машини, інструменти та робоча худоба). У ширшому розумінні засобами праці є також матеріальні умови, які сприяють виробничому процесові (виробничі будівлі, споруди транспорт та ін.).

  На відміну від предметів парці, засоби праці беруть участь у виробничому процесі багаторазово, і свою вартість переносять на новостворений продукт частинами, не змінюючи при цьому своєї початкової споживчої форми.

  Підводячи підсумок, можна сказати, що засоби праці – це матеріально-технічна база виробництва. Завдяки своїм характерним особливостям, які виявляються у процесі виробництва.

  Основні засоби в грошові функції прийнято називати основними фондами.

  Вартість основних засобів характеризує продуктивну потужність підприємства, визначає фондовіддачу, фондоємкість, фондоозброєність та інші економічні показники за допомогою яких можна визначити ефективність виробництва. Чим більше основних засобів припадає на 1 працівника, тим вища технічна озброєність господарства. Збільшення основних засобів та їх ефективне використання сприяють зростанню обсягу виробництва, підвищенню продуктивності праці.

  Бухгалтерський облік повинен забезпечувати: своєчасне документальне оформлення надходження і вибуття основних засобів і контроль за збереженням і використанням; правильне і своєчасне нарахування амортизації відповідно до встановлених норм; визначення результатів від реалізації та ліквідації основних засобів; правильне відображення витрат на їх ремонт та контроль за їх ефективним використанням.

  Важливим моментом в раціональній організації обліку основних засобів є науково- обґрунтована їх класифікація за важливими економічними та технічними ознаками.

  Згідно з діючою типовою класифікацією, основні засоби ґрупуються за їх речовим натуральним характером, видами, функціональним призначенням, галузями, за використанням і належністю.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...