WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

Продовження таблиці 2.

1

2

3

III. Оцінка і відображення основних засобів

1. Об'єкт основних засобів оцінюється по собівартості на дату прийняття його на баланс. Собівартість об'єкта основних засобів - це сума сплачених коштів (чи їх еквівалент) або справедлива вартість інших форм компенсації в момент його придбання чи побудови.

2. Основні засоби відбиваються в балансі при наступних умовах:

- оцінка може бути достовірно визначена;

- очікується одержання в майбутньому економічних вигод, зв'язаних з їх використанням.

Основні засоби підприємства відбиваються в бухгалтерському обліку і звітності по фактичних витратах на їх придбання, доставку, установку, державну реєстрацію, спорудження і виготовлення з урахуванням страхових платежів під час транспортування і побудови, що складає їх первісну вартість

Фактичні витрати на придбання, виготовлення, понесені платником податків у звітному періоді

У формі №1 "Баланс" у статті "Основні засоби" приводяться окремо первісна (переоцінена) вартість основних засобів, сума зносу і їхня залишкова вартість

Примітка. Замість чіткого визначення первісної вартості, по якій основні засоби відбивалися раніше в бухгалтерському обліку, проект П(З)БУ 7 пропонує освоїти і засвоїти новий критерій оцінки основних засобів – собівартість. Варто відмітити, що собівартість - це також первісна вартість (визначається вона по-різному в залежності від того, у результаті якої операції об'єкт попадає на підприємство). І ця не власна думка автора – саме так, по першопочатковій вартості, відповідно до Інструкції № 291, об'єкти основних фондів зараховуються на баланс підприємства.

IV. Визначення поняття "балансова вартість"

Сума, по якій актив включається в баланс після відрахування якої-небудь суми накопиченого зносу

Балансова (залишкова) вартість - це вартість, що визначається різницею між вартістю, відображеною на рахунку 01, і сумою зносу, відображеною на рахунку 02

Балансова вартість груп основних фондів (об'єктів групи 1) визначається по формулі, наведеній в підпункті 8.3.2 Закону про прибуток

Примітка. Балансова вартість основних фондів згідно проекту П(З)БУ 7 це, по суті:

- собівартість - для знову створених об'єктів основних фондів;

- залишкова вартість - для об'єктів, що знаходяться в експлуатації.

Справа а іншому - в можливості підприємства самостійно формувати ту чи іншу балансову вартість об'єкта основних засобів відповідно до пункту 19 проекту П(З)БУ 7.

V. Зміна первісної вартості

1. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, зв'язаних з поліпшенням об'єкта, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, спочатку очікуваних від його використання; зменшується - на вартість часткової ліквідації.

2. Зміна балансової вартості допускається у випадку її значного відхилення від справедливої вартості шляхом переоцінки (дооцінки чи уцінки)

Зміна первісної вартості основних засобів допускається тільки у випадку добудовування, дообладнування, реконструкції, капітального ремонту чи часткової ліквідації відповідних об'єктів.

Балансова вартість груп (окремого об'єкта основних фондів групи 1) збільшується на суму витрат, зв'язаних з поліпшенням основних фондів, що перевищують суму, рівну 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року

Продовження таблиці 2.

1

2

3

Примітка. У самому проекті П(З)БУ 7, як уже було сказано, відсутнє поняття первісної вартості. Балансова ж вартість може залежати від справедливої вартості – від суми, по якій актив може бути поміняний в операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. Для того щоб балансову вартість привести у відповідність зі справедливою, об'єкт необхідно переоцінити (дооцінити чи уцінити). Відповідно до додатку до П(З)БУ 19 "Об'єднання підприємств" справедлива вартість визначається для:

- землі і будинків по ринковій вартості;

- машин і устаткування - по ринковій вартості, а у випадку її відсутності - по відновній вартості за винятком суми зносу на дату оцінки;

- інших основних засобів - по відбудовній вартості за винятком суми зносу.

Відновна вартість – це сума коштів (їх еквівалентів) чи інших форм компенсації, які необхідно було б витратити для придбання (створення) такого ж активу на дату складання звітності.

VI. Визначення терміну "амортизація"

Це систематичний розподіл вартості, що амортизується протягом терміну корисного використання активу. Метод амортизації основних засобів вибирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу використання активу

Погашення вартості основних засобів підприємства здійснюється шляхом віднесення зносу (амортизаційних відрахувань) по затверджених нормах на витрати виробництва, звертання протягом терміну, за який первісна вартість цілком переноситься на витрати виробництва і обігу

Амортизація основних фондів це поступове віднесення витрат на їх придбання, чи виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податків у межах норм амортизаційних відрахувань, встановлених пунктом 8.6

Примітка. Головна відмінність нарахування амортизації відповідно до проекту П(З)БУ 7 від нинішнього – це те, що підприємство має право само встановити термін використання основного засобу і саме вибрати метод амортизації.

Крім того, підприємство амортизує об'єкт основних фондів до досягнення ним ліквідаційної вартості, яку також встановлює самостійно. У податковому ж обліку – все по-іншому. Тому підприємствам прийдеться навчитися вибирати.

На даний час цей стандарт Міністерством фінансів ще не затверджений, отже ми можемо користуватися лише проектом даного стандарту.

За дебетом рахунка 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція і т.д.), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта: сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом — вибуття основних засобів в наслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...