WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк МШП - Курсова робота

Облiк МШП - Курсова робота

Приклад.

Списуються малоцінні і швидкозношувані предмети за первісною вартістю 480грн., сума раніше нарахованого зносу становить 240грн. Кореспонденція рахунків щодо відображення операції:

а) відображення донарахування зносу

Дт 20 (44) – Кт 13 — 240

б) відображення списання первісної вартості МШП

Дт 13 – Кт 12/2 — 480

Якщо в експлуатацію видаються малоцінні і швидкозношувані предмети, використання яких не пов'язане з виробництвом та збутом продукції (робіт і послуг), нараховується знос у розмірі 100% вартості з віднесенням його за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, коштів фондів і цільового фінансування.

У бухгалтеріях підприємств, де використовується метод нарахування зносу по МШП в розмірі 100% вартості при передачі в експлуатацію, при списання за непридатністю малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріальні цінності а цінах можливого використання або реалізації, що надійшли при цьому відображаються по дебету рахунку обліку виробничих запасів і кредиту рахунку 12, субрахунок 2 методом "червоне сторно".

При поверненні на склад підприємства малоцінних і швидкозношуваних предметів, які вже були в експлуатації, їх первісна вартість обліковується по дебету рахунку 12, субрахунок 1 "Малоцінні і швидкозношувані предмети в експлуатації" без сторнування нарахованого по них зносу. У випадку наступної видачі таких предметів в експлуатацію знос в розмірі 50% вартості (при такому методі нарахування зносу) не нараховується, решта 50% (за вирахуванням вартості одержаних при ліквідації матеріальних цінностей за ціною можливого використання або реалізації) нараховується при списанні за непридатністю. Облік МШП, що були в експлуатації і здані на склад, повинен забезпечити одержання своєчасної, точної й об'єктивної інформації, щоб правильно розрахувати знос по них.

Предмети вартістю до 10грн. за одиницю повністю погашаються у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію. При поверненні з експлуатації вони оприбутковуються за ціною можливого використання або реалізації на рахунок 12, субрахунок 1 "Малоцінні і швидкозношувані предмети на складі" на зменшення витрат по відповідному рахунку, на яких раніше була списана вартість вказаних предметів. Щоб забезпечити збереження предметів вартістю до названої межі у сільськогосподарському підприємстві, необхідно організувати належний оперативний контроль за їх рухом, а особливо облік у кількісному виразі.

2.4. Облік руху МШП у бухгалтерії.

У бухгалтерії підприємства на підставі первинних документів відображають рух малоцінних і швидкозношуваних предметів у такій кореспонденції рахунків:

п/п

Господарська операція

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Оприбуткування МШП

1

Оприбуткування придбаних МШП виробничого призначення: а) за рахунок оборотних коштів:

1.1.

Оприбутковано МШП, що надійшли

12/1

60

За ціною прид. без ПДВ

1.2

Відображено ПДВ в сумі податкового кредиту (за наявності податкової накладної

67/2

60

На суму ПДВ

1.3

Оплачено рахунки постачальників

60

51

На варттість МШП

1

2

3

4

5

1.4

Відображено виникнення права на податковий кредит

б) за рахунок сум, виданих під звіт:

68

67/2

На суму ПДВ

1.5

Оприбуткування МШП, що надійшли

12/1

71

За ціною прид-бання без ПДВ

1.6

Відображення ПДВ у сумі розрахунків щодо податкового кредиту

67/2

71

На суму ПДВ

1.7

Видано гроші з каси під звіт

71

50

На суму витрат

1.8

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту на розрахунки з бюджетом (за наявності податкової накладної)

в) самостійно виготовлених на підприємстві МШП:

68/ПДВ

67/2

На суму ПДВ

1.9

Оприбуткування МШП

12/1

23

На вартість МШП

2

Оприбуткування придбаних МШП виробничого призначення

12/1

60

За ціною прид-бання без ПДВ

67/2 81 Сума ПДВ

Передача в експлуатацію, нарахування зносу і виведення з експлуатації МШП

3

Передача МШП зі складу в експлуатацію

12/2

12/1

На вартість переданих МШП

4

Нараховано знос

20-29,44

13

На суму залежно від обраного методу нарахування зносу*

5

Списання МШП вартістю понад 30% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одиницю, що стали непридатними, або внаслідок втрати ними свого виробничого призначення, крім предметів, придбаних за рахунок коштів спеціальних фондів та інших спеціальних джерел

5.1

Списання первісної вартості МШП

13

12/2

За первісною вартістю

5.2

Донараховано знос по предметах, що вибули, для підприємств, що не застосовують порядок нарахування 100% зносу

20-29, 44

13

На суму донар. зносу

6.

Оприбуткування зворотних відходів (утилізованої частини зношених предметів)

05-08

20

12/2

12/2

Вартість зворотних відходів

7.

Оприбуткування зворотних відходів за вартістю їх можливого використання при списанні МШП, які стали непридатними, придбаних за рахунок коштів спеціальних фондів та інших спеціальних джерел

05-08

81

12/2

12/2

Вартість зворотних відходів

* По спеціальних інструментах і пристроях, пов'язаних з виконанням певного замовлення, нараховується 100% зносу навіть у тому разі, якщо на підприємстві прийнято інший порядок нарахування зносу та інших малоцінних та швидкозношуваних предметах.

На основі первинних документів складського обліку завідуючий складом складає звіт про рух товарно-матеріальних цінностей. У бухгалтерії підприємства на підставі цього звіту проводять записи в журнал-ордер №10/1 СГ, звідки виведені залишки заносять у Головну книгу.

2.5 Методика обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів у відповідності до нових стандартів бухгалтерського обліку.

Поступове входження України у світову ринкову економіку супроводжується змінами та наближенням нашої держави до загальноприйнятих світових стандартів, серед яких і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

23.05.1992 року Президентом України було видано наказ "Про перехід України до загальноприйнятої по міжнародній практиці системи обліку і статистики". Згідно з ним було створено державну комісію, яка повинна контролювати впровадження в Україні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та системи статистичних показників і методики їх розрахунку.

На сьогодні прийнято Закон "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", у якому визначаються сфери його дії, основні принципи, державне регулювання, документальне забезпечення, організація ведення бухгалтерського обліку та порядок формування бухгалтерської звітності. На відміну від положення, яке діяло до цього часу, бухгалтерський облік організовується на підприємствах відповідно до розроблених і затверджених Міністерством Фінансів стандартів, якими визначаються умови і правове поле організації обліку на відповідних етапах бухгалтерської роботи. Сьогодні вже прийнято і затверджено 13 стандартів, серед яких стандарт №9 "Запаси", який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, у тому числі обліку малоцінні та швидкозношувані предмети, і розкриття її у фінансовій звітності. Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форми власності (крім бюджетних установ).

Згідно даного стандарту, запаси — це майно, яке:


 
 

Цікаве

Загрузка...