WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк МШП - Курсова робота

Облiк МШП - Курсова робота

1. Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) – форма № МШ-1 (додаток 2).

Застосовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) у роздавальних коморах на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом установлення постійного оборотного (обмінного) фонду. Відомість складається у двох примірниках начальником цеху разом з начальником інструментального чи планового відділу за необхідності зміни норми постійного запасу інструментів (пристроїв). Один примірник відомості знаходиться в інструментальному відділі, другий – в цеху.

На підставі даних відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріалів (типова форма №М-12) інстументально-роздавальної комори.

2. Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів – форма №МШ-2 (додаток 3).

Застосовується для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру (для бригади) з роздавальної комори цеху для тривалого користування.

Заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, що одержав ці предмети.

Для обліку інструментів (пристроїв), виданих робітнику з комори цеху для короткострокового користування, застосовується інструментальна марка, яка при здачі інструментів комірнику повертається робітникові.

На кожну інструментальну марку, в якій вказується номер інструментальної роздавальної комори, номер цеху, табельний номер робітника, комірник видає тільки один інструмент.

3. Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) – форма №МШ-3 (додаток 4).

Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), переданих на заточування або ремонт. Використовується на тих підприємствах, де заточування та ремонт інструментів (пристроїв) проводиться у централізованому порядку. Замовлення виписуються у двох примірниках комірником роздавальної комори. Один примірник залишається у комірника з розпискою виконавця, другий передається разом з інструментом до цеху виконання (заточувальної майстерні). Після заточування чи ремонту інструмента (пристрою) комірник робить позначку у своєму примірнику про повернення інструмента (пристрою) і розписується у примірнику цеху – виконавця.

4. Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів – форма №МШ-4 (додаток 5).

Застосовується для оформлення поломки і витрати інструментів (пристроїв) та інших малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Складається в одному примірнику майстром і начальником цеху (дільниці) на одного або кількох робітників.

При поломці, псуванні та втраті малоцінних та швидкозношуваних предметів з вини робітника акт складається у двох примірниках. Один примірних залишається в цеху (на дільниці), а другий направляється до розрахункової частини бухгалтерії для отримання у встановленому порядку з робітника вартості поломаного, зіпсованого чи втраченого предмета.

При пред'явленні робітником акта вибуття, йому замість непридатного чи втраченого предмета видається придатний і записується до картки обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма №МШ-2). Акти вибуття потім прикладаються до актів списання (форма №МШ-5 і МШ-8).

5. Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні - форма №МШ-5 (додаток 6).

Застосовується для оформлення списання інструментів, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за методом обмінного (оборотного) фонду. Складається в одному примірнику комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-4).

Непридатний інструмент за актом здається до комори для утилю. Акт візується начальником інструментального цеху чи планового відділу і подається до центрального інструментального складу (ЦІС), який видає цеху інструменти (пристрої) того ж найменування, марки та розміру за актом без виписки вимог і лімітних карток. Після видачі складом інструментів (пристроїв) акт передається до бухгалтерії, де згідно з цим актом проводиться списання інструментів (пристроїв) зі складу без відображення їх руху по роздавальних коморах цехів. Виданий складом інструмент (пристрій) у порядку обміну за актами у картці обліку роздавальних комор не відображається.

6. Особова картка обліку спецодягу, взуття та запобіжних засобів – форма №МШ-6 (додаток 7).

Форма застосовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються робітником підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Картка ведеться в одному примірнику і зберігається у комірника цеху (дільниці).

У випадку втрати взятих предметів спецодягу, спецвзуття або запобіжних засобів у особовій картці за формою №МШ-6 в рядку загубленого предмета в розділі "Повернено" робиться запис: "Акт вибуття №____" і дата.

Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні засоби колективного використання, видані робітникам та службовцям тільки на час виконання тих робіт, на які вони передбачені, повинні знаходитися у коморах і видаватися під відповідальність майстрів та інших робітників, перелік яких затверджується керівником підприємства.

Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні засоби записуються в окремі картки з позначкою "Чергова".

При автоматизованому обробленні даних з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться.

7. Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів – форма №МШ-7 (додаток 8).

Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів робітникам підприємств у індивідуальне користування за встановленими нормами.

Заповнюється у двох примірниках комірником цеху (відділу, дільниці) окремо на видачу і на повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів і засвідчується відповідними підписами. Один примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у комірника цеху (відділу).

За цією формою ведеться облік прийнятих від робітників спецодягу, спецвзуття на прання, дезинфекцію, ремонт та на літнє зберігання.

8. Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів – форма №МШ-8 (додаток 9).

Форма застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по закінченні строку використання, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здача їх до комори для утилю.

Акт складається в одному примірнику комісією на підставі разових актів вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (форма №МШ-4). іПісля здачі списаних предметів до комори для утилю акт з розпискою комірника здається до бухгалтерії. На різні види малоцінних та швидкозношуваних предметів акти на списання складаються окремо.

Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів призначено активний інвентарний рахунок 12 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і пасивний рахунок 13 "Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів". На рахунку 12 виділено 2 субрахунки: 1 "Малоцінні і швидкозношувані предмети на складі" і 2 "Малоцінні і швидкозношувані предмети в експлуатації". Облік наявності усіх видів малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі ведеться на першому субрахунку. Ті предмети, які знаходяться в робочому процесі, процесі відновлення чи ремонту, а також предмети, видані у підзвіт матеріально відповідальним особам зі складу господарства для виробничих потреб відносяться до таких, що перебувають в експлуатації і обліковуються відповідно на субрахунку 2.

2.2. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі та в експлуатації.

Основні вимоги, які ставляться до обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, полягають у правильному оформленні відповідними документами і своєчасному відображенні в обліку надходження малоцінних і швидкозношуваних предметів; у відображенні точної й об'єктивної інформації про наявність малоцінних і швидкозношуваних предметів у розрізі інвентарних номерів і матеріально відповідальних осіб, передач від однієї відповідальної особи до іншої, зміни їх придатності для використання у зв'язку з видачею в експлуатацію чи ліквідацією тощо.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, як правило, надходять безпосередньо на склад підприємства від постачальників або з власного виробництва (від ремонтних майстерень свого господарства).

Придбані предмети зі сторони обліковуються товарно-транспортними накладними або рахунком-фактурою. При виготовленні у власному виробництві використовується накладна внутрігосподарського призначення.

При надходженні малоцінних та швидкозношуваних предметів на склад завскладом перевіряє їх фактичну кількість із записами в первинних документах. Облік їх наявності ведеться в книзі або картці складського обліку, причому окремо по кожному найменуванню і якісних ознаках, щоб не допустити змішування предметів різної якості.

З метою покращення збереження до видачі в експлуатацію на окремих видах малоцінних і швидкозношуваних предметів (форменний і спеціальний одяг, спецвзуття, господарський та виробничий інвентар тощо) проставляється інвентарний номер і робиться відмітка про їх приналежність до даного господарства.


 
 

Цікаве

Загрузка...